VET DU HVEM DU ER?

VET DU HVEM DU ER?

 

Jeg kan tenke meg at noen av dere blir irriterte på overskriften. Selvfølgelig vet jeg hvem jeg er vil du svare. Jeg er Karin Hansen vil du kanskje svare. (bruker et vanlig navn) Nå er jeg faktisk ikke ute etter verken ditt fornavn eller etternavn. Jeg tror jo de fleste av dere vet hva dere heter. I enkelte land har barna fått navn på andre guder og når de blir kristne, så bytter de navnet da de ikke vil kalle på en avgud hver gang de roper navnet på barnet sitt. I India skjedde dette ofte.

I sjelesorg hører jeg ofte en lang rekke med negative ord når de skal si noe om seg selv. De kan beskrive alle sine feil og mangler både i det ytre og det indre. De beskriver sitt eget selvbilde, men det behøver jo ikke å være sant. Det samme vil jeg si om dine følelser. De kan være sterke, men ikke sanne. Dessverre tror alt for mange at det de føler er riktig og de lar seg styre av sine følelser.

I Gamle Testamentet har vi en historie om Mefibosjet. Når hele familien til Saul var drept, så spurte kong David om det var noen igjen i familien som han kunne velsigne. Kong David hadde inngått et forbund med Jonatan, sønnen til Saul og et forbund var veldig bindende på den tiden. Det viste seg at Jonatan hadde en sønn som var lam og det ble sett ned på i de dager. Mefibosjet ble hentet til kong David og hele Mefibosjets familie ble hentet til kongens hus og fikk spise ved kongens bord. Mefibosjet visste ikke hvem han var. Han kalte seg nemlig for en hund. Det var et feilaktig selvbilde. Jeg vil tro at han byttet identitet når han flyttet inn i kongens slott. Han ble behandlet som en kongelig og fikk tilbake en verdighet som han kanskje aldri hadde hatt.

Vet du at når du flyttet fra mørkets rike inn i lysets rike, så byttet du din identitet. Før hadde du kanskje hatt en identitet som narkoman eller alkoholiker. Kanskje hadde du følt at alt du foretok deg mislykkes. Nå har du flyttet inn i et rike med velsignelser og du har en som sier: Alt du foretar deg skal lykkes for deg. Vi har blitt sønner og døtre til en Pappa som har skapt himmel og jord og skapt alt som har liv i seg. Vi har fått en Bror som har tatt bort all vår synd og all vår skam og sagt at i Hans sår har vi fått legedom. Forstår du hvilken familie du har kommet inn i? Nei, jeg tror ikke vi helt forstår det. Da ville vi både tale annerledes og vi ville agere annerledes.

Når jeg reiser til andre land, så treffer jeg søstre og brødre med et annet utseende og med et annet språk og en annen kultur. Likevel er de mine søsken fordi vi har samme Pappa. I India har mange en lav selvfølelse og jeg har mange ganger pekt på min arm som er så mye hvitere enn deres og jeg spør: «Tror du at Gud hører meg mere enn dere på grunn av min hvite hud?» Noen tror faktisk det. På noen plasser der de ikke har sett en med lys hud, tror de jeg er en engel.  Gud elsker alle sine barn og Han hører og svarer alle barna sine uavhengig av det ytre. Han ser til hjertet.

Hva sier du om deg selv? Jeg tror at en del snakker om seg selv på en måte som gjør Pappa lei seg. Som mamma er jeg stolt av mine døtre og jeg takker Gud for dem og jeg vil ikke at de skal snakke stygt om seg selv. Jeg kan høre noen av dere si så her: «Men du forstår ikke, jeg har gjort så mye feil og jeg skulle ha vært tynnere og for et halvt år siden gikk jeg konkurs.» Ingen av oss er perfekte utenom i ånden. Vi alle har et kjøtt vi må sloss med. I 1.Johannes 1:9 står det at dersom vi har syndet, så skal bi bekjenne våre synder og Han er trofast og rettferdig og tilgir oss våre synder. Tror du Gud sitter i himmelen og sier: « Huff, den jenta der er for tykk, henne liker jeg ikke.» Om du ikke er frisk på grunn av overvekt, så vil Herren hjelpe de til å bli mindre. Han fungerer jo som en overlege. Legg din økonomi i Herrens hender og Han vil hjelpe deg til å komme på fote igjen. Djevelen vil si at det er kjørt, men Herren er der for å hjelpe deg.

Noen identifiserer seg med sin sykdom. Når vi taler om Bartimeus i Bibelen, så taler vi om den blinde Bartimeus. Faktum er at han ble helbredet og ble seende. Når han ble seende, så kastet han av seg en blindekappe som identifiserte ham som blind. Jeg måtte slutte å si min diabetes. Den er ikke min, men en fiende som Jesus bar med seg opp på Korset.

Jeg er ganske stolt over å være norsk. Jeg presenterer meg som norsk selv om jeg bor i Sverige. Alle land har en egen kulturarv og det er ganske stor forskjell mellom landene. Er du stolt over ditt lands identitet?

Efeserbrevet 1 taler mye om at vi er i Kristus. Der skulle vi ha vår identitet. I Kristus er vi utvalgt og i Ham har vi frihet. I Ham er vi blitt arvinger og seglet med Den Hellige Ånd. Du kan selv lese hele kapittelet.

Andre har sin identitet i sitt yrke og vi omtaler dem som legen, læreren, presten, husmoren eller revisoren.

Når vi omtaler andre, så bør vi være forsikte med hva vi sier. Si ikke: «Det er han med den stor nesen og det er hun som alltid snakker.»

LA OSS SE OSS SELV OG ANDRE GJENNOM GUDS BRILLER!

 

Mor Else