REN OG RETTFERDIG, HIMMELEN VERDIG..

REN OG RETTFERDIG, HIMMELEN VERDIG.

 

Denne overskriften er tatt fra en gammel salme. Den fortsetter med å si at Herren ikke husker mine synder og har gjort meg fri fra nøden, dommen og døden.

Når jeg slår opp ordet rettferdig i en Bibelordbok, kommer det opp masse henvisninger til Det Gamle Testamentet. De var jo ikke født på ny, men Gud visste hvem som trodde på Ham og ville følge Ham. Det står i Matteus 27 og vers 52 og 53 at når Jesus døde, så revnet forhenget i tempelet og det var et jordskjelv og mange av gravene til de rettferdige åpnet seg og når Jesus hadde oppstått, reiste de seg opp og gikk inn i Jerusalem. For et syn!

I dag vil jeg først og fremst skrive om oss som lever etter Jesu død og oppstandelse. Jeg viser til 2. Korinterne 5:17 og 21. Det står at den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte og det nye har blitt til. Jesus flyttet inn i din ånd når du ble frelst og du fikk en ny natur. Din ånd er ren og rettferdig og himmelen verdig. Det står i vers 21 at Jesus ble gjort til synd for oss for at vi skulle få Guds rettferdighet. Vi leser i 1.Johannes 5:18 at hver den som er født av Gud, ikke synder. Vi kan ikke synde i vår ånd, men sjelen er ikke frelst, ei heller kroppen. Det står i Filipperbrevet 2:12 ar vi skal arbeide på vår sjels frelse. Andre kaller det for helliggjørelse.

Hva identifiserer du deg med? Identifiserer du deg med synden eller rettferdigheten? Om du skulle gå rundt og si at du er ren og rettferdig, ville kanskje noen tro at du var hovmodig. Det står jo 1.Johannes 1:9 at vi skal bekjenne våre synder dersom vi synder. Herren er trofast og rettferdig og vil tilgi dine synder. Det kan virke som om 1. Johannes 1:9 og 1.Johannes 5:18 står i motsetning til hverandre, men det gjør dem ikke. Mange kan ikke skille mellom ånd og sjel og forstår ikke at vår ånd er ren og rettferdig. Hva er sjelen undrer du kanskje på. Det er våre tanker, følelser, vår vilje og vår ubevissthet. Hvor står det i Bibelen? Det står ikke så klart i Guds Ord, men Gud har åpenbart dette for mange av oss. I Matteus 7:3 kan du lese om det ubevisste. Det var det Ordet jeg fikk når jeg spurte om å få bekreftelse på det ubevisste. Vi blir jo ikke historieløse den dagen vi blir frelst og i det ubevisste ligger mange hendelser som vi enten ikke husker helt eller har fortrengt. Mennesker som har hatt en traumatisk barndom, husker ofte ikke så mye fra sine første leveår. Det er ikke alltid slik, men ganske ofte. I sjelesorg opplever jeg ofte at Herren tar fram opplevelser som mennesker har glemt for at de skal bli frie og helbredet. Herren vil ikke at vi skal leve i fortiden, men vi skal ta bort de stenene som hindrer oss i å gå framover med Herren.

I dag er det ikke populært å snakke om helvete. Mange teologer vil bortforklare det. Jeg ønsker ikke at min verste fiende skal komme dit, men vi kan ikke si at det ikke finnes. I Matteus 25:45 og 46 sier Jesus om de som ikke vil hjelpe dem som er i nød: «Det dere ikke gjorde mot en av de minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Bibelen er full av løfter om hva som venter oss når vi dør. De som har vært i himmelen beskriver et rike og en skjønnhet som de ofte har vanskelig for å uttrykke.

I Efeserbrevet 6 leser vi om Guds rustning. Vi skal blant annet ta på oss rettferdighetens brynje. Mange mennesker identifiserer seg med sine synder og sine mangler. Dess mere de snakker om dem, dess vanskeligere blir det å komme ut av dem. Noen tror til og med at de er ydmyke når de elter i sine synder og mangler. Når vi synder, skal vi bekjenne dem, men vi skal med en gang ta imot Guds tilgivelse. Mika 7:8 lyder slik: «Gled deg ikke over meg, min fiende! For om jeg faller, skal jeg reise meg igjen.» Det er den innstillingen vi skal ha.

Herren har gjort oss rettferdige. Takker vi Ham for det? Bruker vi det Han har lagt ned i vår ånd? Vi har et kraftverk i vår ånd. Det er løgn at vi er svake og hjelpeløse. Gud ser oss gjennom Jesus og Jesus var feilfri. Jeg tror at de fleste av oss trenger å bytte briller. Djevelen har gitt deg briller som viser deg alle dine negative sider. Han er jo kalt anklageren og han lyver og er kalt løgnens far. Når du har bekjent dine synder, eksisterer de ikke lenger.

Herren holder på å rense bruden og både menn og kvinner trenger å se seg selv som bruden som venter på Brudgommen. Om du har tatt imot Jesus og Hans ånd har fylt din ånd og Jesus er både din Frelser og din Herre, ja da er du rede når Jesus kommer for å hente sin brud. Matteus 25 skriver om de ti jomfruene. Bare fem hadde olje på sine lamper og var rede. Jeg ber mye om at jeg skal få hjelpe mennesker til å være rede når Jesus kommer.

Fokuser på alt du har i din ånd og takk Ham for at det er din ånd som er din virkelige identitet.

JESUS HAR GJORT DEG KLAR FOR HIMMELEN OG HAR GITT DEG HVITE BRUDEKLÆR!

Mor Else