Let thy kingdom come

LA DITT RIKE KOMME OG LA DIN VILJE SKJE PÅ JORDEN SLIK SOM I HIMMELEN. Du som har vært kristen en stund, [...]