LA DITT RIKE KOMME OG LA DIN VILJE SKJE PÅ JORDEN SLIK SOM I HIMMELEN.

Du som har vært kristen en stund, kjenner sikkert igjen ordene fra «Fader Vår». Den bønnen lærte Jesus til sine disipler og vi kan lese den blant annet i Matteus 6:7-14.

Det står ikke masse om himmelen i Bibelen, men det står at det ikke kan være synd og sykdom der. Satan som opprinnelig var lovsangsleder i himmelen, ble sjalu på Herren og gjorde opprør og han og en tredjedel av englene, det vi kaller demoner ble kastet ut fra himmelen. Det er derfor ingen demoner i himmelen heller. Vi mennesker får et herlighets legeme i himmelen, altså en ny kropp. Det står at det er gater av gull i himmelen og de som har vært på besøk i himmelen og kommet tilbake til jorden, beskriver himmelen som utrolig vakker. Jeg tror ikke at vi helt kan forestille oss med vår menneskelige hjerne hvordan det er da himmelen har en dimensjon som vi ikke har her på jorden.

Kan jorden bli lik himmelen? Jeg tror ikke at jorden kan sammenliknes med himmelen. Så lenge djevelen finnes og det finnes mennesker som ikke tror på Gud og har tatt imot Jesus, så vil det finnes mye synd og elendighet her på jorden, men hvorfor skulle vi be en bønn om at Hans rike skulle komme og at Hans vilje skulle skje på jorden? Jeg tror at vi kristne som er Jesu disipler på jorden i dag, skal dra ned så mye av himmelen som mulig her på jorden og spre Hans rike og Hans vilje for så mange mennesker som mulig og over så store områder som mulig.

Når vi blir frelst, får vi en ny natur. Vi får Guds natur og vår ånd blir ikledd Herrens rettferdighet. Vi blir istandsatt for himmelferden. Jeg bruker å si:

                               Ren og rettferdig, himmelen verdig.

Forrige gang skrev jeg om oppdraget som Jesus har gitt oss, men dette er også noe som Jesus selv har bedt oss om. Vi er her på jorden for å bryte mørkets makt over denne jorden ved å komme med lys og kjærlighet. Jeg husker en pastor som sa at djevelen ikke turte å komme på den gaten der han bodde for han visste at da fikk han stryk. Hvis alle kristne hadde den innstillingen, så ville mange flere gater være fri for synd, kriminalitet og ulykker, men dessverre er det mange av oss som ikke tar vårt ansvar for vår egen familie og det området der vi bor.

Paulus sier at han slites mellom det å leve og det å komme hjem til himmelen som er vårt virkelige hjem. Han uttrykker det som jeg selv tenker, nemlig at jeg er her for å tjene Gud og for å hjelpe andre. Det er bedre der vi skal. Hver og en av oss som har tatt imot Jesus har et levende lys innom seg. Det synes i åndeverden og det ville være fint om også andre mennesker skulle se dette lyset.

                                 Kan mennesker se Jesus i deg og meg?

Jeg har en bønn og en drøm om at folk skal stoppe meg og spørre om hva jeg har som de vil ha og som de ikke har i dag. Kanskje må jeg komme nærmere kilden selv før den drømmen blir en virkelighet.

Frelsesarmeen er en av de kristne organisasjonene som blir akseptert og respektert i samfunnet. Hvorfor? Jeg tror det er fordi de hjelper mennesker som er i nød. Folk ser deres praktiske gjerninger og beundrer dem for det. Vi alle kan gjøre noe for andre selv om vi ikke tilhører Frelsesarmeen. På en måte hører vi alle til den armeen. Tro uten gjerninger er til ingen nytte sies det i Jakobs brev. Folk må se at du mener alvor dersom du sier at du elsker noen. Det er enkelt å si til noen at Jesus elsker deg, men om du ser at vedkommende fryser og ikke har mat, vil han ikke tro på deg om du snur ryggen til og går videre. Jesus sier at det vi gjør mot en av Hans minste, gjør vi mot Ham.

                   Vi bringer Guds rike ned på jorden når vi hjelper andre.

Gjerninger kan av og til tale høyere enn ord, men jeg tror også at vi skal fortelle om Jesus til andre. En kan begynne med å vitne om hva Han har gjort for meg. Da er det ikke en teori, men noe som andre ikke kan diskutere. Jeg tror at vi skal være ledet av Den Hellige Ånd når vi vitner, men vi skal vitne.

I himmelen er det ingen synd, ingen sykdom og ingen demoner. Det er gater av gull og de som har vært der, sier at det er så vakkert at de ikke kan beskrive det med ord. Det er musikk som er annerledes enn den vi har på jorden. Alt har en annen dimensjon. Gud vil at vi kristne skal bringe noe av Guds kjærlighet ut til mennesker som vi møter her på jorden. Han har sagt at vi skal legge hendene på de syke og det gjelder alle. Han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Vi skal også drive ut onde ånder. Jeg gjør det bare når det gjelder kristne fordi jeg vil at de skal beholde feltet. En ikke-troende har ikke redskap til å beholde befrielsen.

Denne verden ligger i den ondes vold, men vi kristne skal utbrede Guds rike i vår egen familie, på vår jobb, skole eller der vi bor. Vi skal gjøre det som enkelt individer, men menigheten er også en makt-faktor når det gjelder å spre Guds rike her på joden. Uten oss, ville hele jorden ha ligget i mørke.

VÆR EN LYSSPREDER I 2023!

Mor Else