SNAKKER DU SANT?

SNAKKER DU SANT?

Håper du skjønner at bildet er en spøk.

Jeg kan tenke meg at noen av dere umiddelbart sier: «Selvfølgelig snakker jeg sant. Du tror vel ikke at jeg juger?» Nei, jeg tror ikke at noen juger, men hva er sannheten?  Jeg opplever relativt ofte at mennesker sliter med angst eller frykt og det kan få dem til å lyve eller ikke si hele sannheten. Da er det angsten og frykten som styrer dem.

Jeg skal ta noen eksempler så du forstår hva jeg mener. Jeg begynner med meg selv. En gang som jeg skulle til et land som på den tiden var kommunistisk. Jeg hadde jeg tatt med meg tre Bibler på det språket. Når jeg kom på grensen oppdaget de den ene Bibelen og det var ikke populært. De spurte om jeg hadde flere Bibler og jeg sa automatisk nei. I øyeblikket var jeg så redd at jeg glemte at jeg hadde to til. Fem minutter senere kom jeg på det og ville gå tilbake, men da nektet de som jeg var sammen med meg å gjøre det. Frykten fikk meg til å lyve. Noen vil kanskje si at det var Guds beskyttelse.

Jeg vet om mennesker som oppdager at det foregår noe ulovlig på jobben, men de tør ikke si ifra i frykt for å miste jobben. Om politiet skulle stoppe deg i fartskontroll, vil du si hvor fort du kjørte?

Barn lyver ofte i frykt for å bli straffet. Når en lærer enten i barnehagen eller på skolen stiller et spørsmål om hvem som har knust et vindu eller skrevet stygge ord på tavla, så kan det ta utrolig lang tid før noen innrømmer hvem det er. Noen ganger blir det kanskje ikke oppklart. En klokke forsvant når min søster gikk på skolen. 40 år senere møtte hun en kvinne fra klassen som var så glad for å snakke med min søster. Denne kvinnen var tyven. Hun hadde blitt kristen og ville be om unnskyldning til alle sine medelever. Jeg tror de fleste foreldre kan fortelle historier om når barna deres har nektet å fortelle sannheten.

                              Frykten for straff kan få oss til å lyve.

Denne frykten kan få oss til å lyve om småsaker, men også store saker. Jeg vet om en pastor som ble tilsagt fordi han ikke hadde tatt kontakt med en som var syk over lang tid. Pastoren sa at han hadde tatt kontakt, men det hadde han ikke. Kanskje mente han ikke å lyve, men det kom automatisk for å beholde et inntrykk av at han brydde seg om mennesker.

                          Løgn blir ofte brukt for å forsvare sitt selvbilde.

En del ganger tror jeg en gjør det ubevisst. Djevelen er ofte kalt for løgnens far, så vi vet at det finnes løgndemoner. Selv kristne kan nok ha løgndemoner i sin sjel. I følge Filipperbrevet 2:12 så skal vi arbeide på vår sjels frelse, så det er i sjelen som vi kan ha løgndemoner.

Barn lyver ikke bare for å unngå straff, men de kan lyve for å gjøre seg interessante. De kan dikte opp historier og hvis de får et positivt resultat av voksne, så fortsetter de. Jeg tror at barn skal lære seg å snakke sant. Når de er små, så klarer de ikke alltid å skille mellom løgn og fantasi. Derfor må en være forsiktig med å straffe små barn for å lyve. Vi voksne er kanskje for ivrige til å fortelle barn eventyr og de kan derfor ikke skille mellom virkelighet og fantasi.

Et område der det brukes mye løgn er i økonomien. Jeg hørte dessverre en pastor si at når det gjaldt forretninger så var alt tillatt. Hvor står det i Guds Ord? Din tale skal være ja, ja og nei, nei står det i min Bibel. Jeg tror ikke Gud velsigner forretninger som bygger på løgn. Om du stoler på at Gud er med deg, så snakker du sant og gir riktige opplysninger selv om det betyr at du taper penger. Jeg har solgt både leiligheter og hus i min levetid og det var veldig viktig for meg at jeg ga nøyaktige og riktige opplysninger. På slutten kunne jeg ta en forsikring i tilfelle det skulle finnes skjult feil som vi ikke visste om. En gang så lønte det seg. Jeg hørte akkurat en historie fra et annet land. Et par ledere i en menighet hadde fått en kvinne i menigheten til å betale dem penger. Det viste seg at de kjøpte stoff. Heldigvis ble det oppdaget så Gud kunne gi dem en sjanse til omvendelse. Jeg vet om mange elever som går på Bibelskole som går rundt og sier at de lever i tro. Problemet er at de ikke betaler leien der de bor og de ber andre spandere mat på dem. En del predikanter tror de kan få gratis møbler og klær av dem som har forretninger i menigheten. En del kristne låner penger uten å betale tilbake. Det er egentlig å stjele. Jeg lånte en gang en kvinne et større beløp. Hun brukte penger på noe annet enn det hun hadde lånt dem til. Når jeg konfronterte henne med at det var synd, så angret hun og jeg hjalp henne til å betale tilbake i små porsjoner.

 Vær nøye med hvem du låner ut til

En del evangelister er kjent for å overdrive. Når de refererer til hvor mange som har vært på et møte, så kan det i deres sinne være mange flere enn det virkelig var. Noen sier for eksempel at det er mirakler på hvert eneste møte uten at det er sant. Når en gjestetaler kommer til en menighet kan han eller hun ofte profetere masse positivt om pastoren eller menigheten uten at det kommer fra Gud.

                     Ønsketenkning er ikke det samme som sannheten.

JESUS ER SANNHETEN OG VI SKAL VÆRE SOM HAM!

Mor Else