MEDITER PÅ GUDS ORD OG BLI OG GJØR HVA ORDET SIER.

MEDITER PÅ GUDS ORD OG BLI OG GJØR HVA ORDET SIER.

 

Jeg har nettopp hørt på undervisning av Curry Blake og jeg ble inspirert og kjenner at jeg må omvende meg på flere punkter. Jeg tenker å ta deg med i prosessen. Det vi har fått skal vi jo dele med andre. Nå må jeg virkelig si at jeg aldri har villet undervise noe utenom Ordet, men det er likevel ikke så aktivt i mitt daglige liv som det skulle være. Jeg har nettopp vært under sykdoms angrep og jeg ser at Ordet skulle vært mye mer en del av helbredelsen. Jeg har undervist barna mine fra de er små at Guds Ord er like viktig som mat og den må spises ofte. Det skal også være variert kost. Djevelen hater at vi lever i Ordet og også jeg blir fristet til å gjøre andre ting enn å lese Ordet. Nå mener ikke jeg at vi skal lese Bibelen hele dagen, men salme 1 sier at vi skal meditere på den dag og natt. Det står også at vi skal ha vår lyst i Herrens lov. Da blir det ikke noe en må gjøre. Det vekker ofte ulyst. Hvis vi er under fordømmelse, kan vi få ulyst for Ordet, men vi skal ha vår lyst i det. Det får vi når vi forstår viktigheten av det. Jeg anbefaler deg å lese salme 19 og salme 119. Jeg kommer til å sitere noen vers og poeng fra disse salmene. Salme 19:8-11 sier: «Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen, Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet, Herrens bud er rent, det opplyser øynene. Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lovbud er sanne og rettferdige alle sammen. De er mer verd å ønske seg enn gull, ja, mer enn fint gull i mengder. De er søtere enn honning og dråpene fra vokskuben.» Guds Ord er altså fullkomment og den styrker sjelen. Hvor ofte trenger ikke vår sjel å bli styrket? Tenk på alle de gangene vi er fulle av frykt eller kjenner oss hjelpeløse og kanskje uten kraft. Da kan vi finne frem 365 skriftsteder som sier at vi ikke skal frykte. Vi kan bare gå til salme 23 og se på det fjerde verset der det står at jeg ikke behøver å frykte for noe ondt fordi Herren er med meg og Hans kjepp og stav skal trøste meg. Den 91. salme er veldig aktuell i dag med alt det som skjer i verden og som så lett kan skape frykt. Der står det at Han skal fri oss fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest og Han skal dekke oss med Sine fjær. Vi skal bare skue all elendigheten fordi Han befrir oss. Vi skal se det, men ikke rammes av det. Engler blir sendt ut for å beskytte oss og de skal bære oss så vi ikke støter vår fot mot noen sten.

                                 Vi må tro på det vi leser.

Hebreerbrevet 11:4 sier at uten tro kan vi ikke behage Gud. Jeg har selv fått veldig tro på 91.salme og har sett Guds beskyttelse i farlige situasjoner. Andre ganger så skjer det ting som jeg ikke kan forklare og noen er også utvalgt til å bli martyrer og får en martyrs lønn. En del ting i mitt liv ville ikke ha skjedd om jeg hadde levd mer aktivt i Ordet. Det er jeg helt sikker på. Det står jo også i Hebreerbrevet 4:12 at Ordet er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Vi må ikke behandle Guds Ord som noe dødt. Det er levende. Vi må be om åpenbaringer av Ordet slik at det kan utføre det det er sendt for å gjøre. Hosea 4:6 sier at vi går til grunne i mangel på kunnskap. Bibelen snakker ikke om historisk eller matematisk kunnskap, men kunnskap i Guds ord. Vi leser ikke Bibelen for at vi skal få skryt av hvor mye vi kan, men for at vi skal leve av Ordet. Vi må be Den Hellige Ånd om å åpenbare Ordet for oss slik at det blir levende og ikke bare hodekunnskap. Det står jo at vi skal ha vår lyst i Ordet. Da blir det noe vi lengter etter. Så mye religiøsitet har nesten kvelt Ordet og en har kommet inn i trelldom.

Be om en åndelig sult og tørst etter Ordet.

 

Jeg har vært en for-beder for en organisasjon som deler ut Bibler og kristen litteratur i mange land rundt i verden. Dette arbeidet har jeg fulgt i mange år. Mennesker som lever i land der det er vanskelig å få tak på Ordet, blir desperate. De sulter og tørster og noen er villige til å risikere sine liv for å få Bibelen. De har virkelig skjønt hvor viktige ordet er. Der er det ingen ting som sier at uff må jeg lese Bibelen nå igjen. For dem blir dette det mest dyrebare de har. Djevelen vet hvor viktig Ordet er og han prøver å forhindre mennesker i få tak på Bibler og prøver å hindre dem som har i overflod av Bibler å lese den. Selv kan han Bibelen, men han bruker den feil. Han brukte jo Ordet for å friste Jesus i ørkenen. Jesus lot seg ikke lure, men svarte med å si: « Det står skrevet.» Jeg vet om mennesker som har sluttet å lese Bibelen da djevelen har brukt den imot dem. Han har mistolket det som sto og skapt frykt og fordømmelse. Tenk på all villfarelse som har oppstått på grunn av djevelens tolkninger av Ordet. Be alltid Den Hellige Ånd om å være med deg når du leser Ordet for da får du både åpenbaringer av Ordet og de kommer fra rett kilde.

 

Tilbake til salme 119. Det begynner med å si at den som vandrer i Herrens lov blir salig. Den sier videre at vi ikke vil bli til skamme hvis vi fester vårt blikk på alle Hans bud. Det holder altså ikke bare med et ord. Vi må ha variert kost og lese ting i sammenheng.

Unge mennesker er veldig utsatt for fristelser, kanskje mer enn noen gang, men vers ni sier at den unge kan holde sin sti ren ved å holde seg til Guds bud. Det 16. verset sier at vi ikke skal glemme Hans Ord. Markus fire beskriver hva som kan skje med Ordet. Vi kan la bekymringer og forfølgelser kvele Ordet, men «De som blir sådd i god jord, er de som hører Ordet, tar imot det og bærer frukt: noen tretti foll, noen seksti foll og noen hundre.» Jeg vet selv hvor lett det er å slippe taket i Ordet under vanskelige omstendigheter, men det er da vi trenger det mer enn noen gang.

Vers 19 i salme 119 ber om hjelp til og utforske underfulle sannheter fra Guds lov. Guds Ord er altså ikke noe vi skal lese som en roman, men vi skal meditere på det vi leser. Vers 25—32 beskriver nedtrykthet, løgn og sorg, men salme dikteren vet at det er Ordet som kan hjelpe. Vet vi det? Det står i vers 50 at ordet er til trøst i fornedrelsen og de har gitt liv. Jeg vil sitere vers 47 og 48: «Og jeg vil fryde meg i Dine bud som jeg elsker. Mine hender skal jeg løfte opp til Dine bud som jeg elsker, og jeg vil grunne på Dine forskrifter.» Vers 105 sier at Ordet er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Det betyr at om vi er i mørket, så vil Ordet lyse om vi bruker det. Lyset vil alltid være sterkere enn mørket. Vil avslutte denne salmen med å sitere vers 160: «Summen av Ditt ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.»

Guds ord er evig. Det står i Matteus 24:35 at Himmel og jord skal forgå, men ikke Guds ord. Det som Gud har sagt, blir en evig sannhet. Dessverre er det visse menneskelige feiltolkninger av Bibelen, men om en går til grunnteksten, ser en hva som er det originale.  Jeg fortsetter med å peke på flere vers i Det Nye Testamentet. Du kan gå til Johannes evangelium 6. Mot slutten av kapitelet står det at det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingen ting, men de Ord som Jesus talte var ånd og liv. Når Jesus spurte disiplene om de ville forlate Ham, svarte Simon Peter: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.»

 

En del kristne sier at de elsker Jesus, men elsker de Ordet? Det står i Johannes 14: 23 -24: «Hvis noen elsker Meg, vil Han holde Mitt ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham. Den som ikke elsker Meg, holder ikke Mine ord. Og ordet som dere hører, er ikke Mitt, men Faderens, Han som er sendt Meg.»

 

I dag har jeg vist til mange skriftsteder og jeg regner dette som undervisning i og om Ordet.

 

HA DIN LYST I HERRENS LOV!

 

 

Mor Else