HVORDAN GÅR DET MED BRYLLUPS-FORBEREDELSENE?

HVORDAN GÅR DET MED BRYLLUPS-FORBEREDELSENE?

 

Hvorfor spør du om det? Jeg skal slett ikke gifte meg, kan hende du sier. Andre kanskje sier at de har vært gifte i mange år og har tenkt at det skal vare livet ut. Det er virkelig etter Guds vilje. Han elsker langvarige ekteskap selv om Han har nåde om det skulle gå galt, men skilsmisse er aldri ment å være en lettvint løsning på en konflikt.

 

Nå er det likevel ikke et ekteskap mellom mann og kvinne jeg snakker om. Jeg tenker på det ekteskapet som Bibelen snakker om. Det bryllupet som vi alle er invitert til. Brudgommen har gjort alt klart og Den Hellige Ånd forbereder Bruden.

 

Jeg vil at du slår opp Matteus 22. Der leser vi en lignelse om bryllupsfesten. Det er Jesus selv som forteller denne lignelsen. Han sier at Himmelens rike kan sammenliknes med en konge som laget i stand bryllup for sin sønn. Kongen sendte ut tjenerne sine for å kalle på dem som var invitert til bryllupet. Kongen sa til tjenerne at de skulle si til de inviterte: «Se, jeg har gjort i stand festmåltidet mitt. Oksene mine og gjøfeet er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet!» Det merkelige var at de ikke ville komme. Noen foraktet invitasjonen og gikk til sin åker og sin forretning. Andre grep tjenerne hans, mishandlet dem og drepte dem. Kongen ble sint og hevnet seg på disse morderne. Han sa da: «Bryllupet er vel gjort i stand, men de som var invitert var ikke verdige. Gå derfor ut på hovedveiene og innby så mange som dere finner til bryllupet.» Tjenerne samlet sammen alle de fant, både gode og onde og bryllupssalen ble fylt med gjester. Når kongen kom inn på festen, oppdaget han en mann som ikke hadde bryllups klær på seg. Han ble kastet ut og det ble sagt: «Mange er kalt, men få er utvalgt.»

Det står at Jesus er verdens Frelser. Det betyr at alle kan bli frelst. Han tok på Seg all verdens synd og ingen er utelatt. Det eneste som vi behøver å gjøre er å ta imot Ham som vår Frelser og gjøre Ham til Herre. Vi må innse at vi ikke kan komme til Faderen uten gjennom Jesus på grunn av vår synd, men Jesus har betalt prisen og banet en vei for oss like inn til Faderen. I Romerbrevet 5:17 står det at når vi tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, skal vi ha liv og herske ved Den Ene, Jesus Kristus.

I mange land har de en tradisjon på at bruden skal ha hvite bryllups klær. Hvitt

er symbol på renhet og uskyld. Nå bæres nok det av de som slett ikke er rene, men det var den opprinnelige meningen. Vi leser i denne lignelsen i Matteus 22 at kongen fant en mann uten bryllups klær. Det gikk ikke så bra for denne mannen. Hvilke bryllups klær skal vi ha på oss? Vi kan ta av oss vår egenrettferdighet og våre skitne klær som vi har på grunn av synd.  Jesus har skaffet oss hvite rettferdighets klær. Både menn og kvinner får disse klærne når vi tar imot Jesus og sier ja takk til bryllupet.

Vanligvis betaler den kommende bruden masse penger for bryllups-kjolen, men vi blir ikledd rettferdigheten helt gratis og av bare nåde. Vi kan ikke gjøre noe for å gjøre oss fortjent til den. Efeserbrevet 6:14 maner oss til å stå i rettferdighetens brynje. Filipperbrevet 1:11 sier vi skal være fylt av rettferdighets frukter og 2.brev til Timoteus det 4.kapittel og 8.verset sier at det ligger en rettferdighetens krone og venter på Paulus og alle andre som har tatt imot Ham. Vi kan ikke komme inn i Himmelen med skitne, syndige klær og det er ingen annen vei enn gjennom Jesus Kristus.

 

Allerede i Gamle Testamentet brukes symbolikken av brud og brudgom. Salomos høysang er en kjærlighets-sang skrevet av Salomo. Det skildrer Israel som Guds forlovede og menigheten som Kristi brud. Hele høysangen er en lovprisning av bruden til brudgommen og omvendt. Det er fylt av kjærlige ord og en sterk lengsel etter hverandre. Hvis du noen gang har trodd at Gud ser på kjærligheten som noe platonisk, kan du lese høysangen. Den beskriver sterke følelser og mye pasjon. Er ekteskapet ditt begynt å kjølne, så les høysangen og kom tilbake til kjærligheten. På slutten av høysangen står det at kjærligheten er sterk som døden. Den har flammer som ildsluer, en Herrens flamme. Jesus beviste at Han elsket oss så høyt at Han var villig til å gå i døden for oss. Han led for din og min skyld. Hvorfor? På grunn av kjærligheten.

Vi kan gå tilbake til Matteus 22. Invitasjonen til bryllupet var allerede sendt, men de som var invitert valgte å takke nei. De var opptatt med andre ting som jordbruk og forretninger. Det er en del i dag også som sier at det som har med Gud å gjøre får vente til de blir gamle. Det kan være for sent. Ingen av oss har noen garanti for hvor lenge vi lever. I dag skjer ting så plutselig så derfor skrev jeg at vi må være på rett sted til rett tid. Det er tusen ting som tar vår oppmerksomhet og jeg kan nesten høre Herren spørre noen ganger: «Når har du tid til meg?» En brud er veldig opptatt av brudgommen og Herren kan nok si til oss som Han sa til menigheten i Efesos: «Jeg vet om gjerningene dine, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Og du har prøvd dem som sier at de er apostler, og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Og du har holdt ut, og du har tålmodighet, og du har arbeidet for Mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel har Jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet.» Kan du huske den første gryende forelskelsen eller de stormende følelsene? En brud kan ikke være nok sammen med brudgommen og er de borte fra hverandre, så snakkes det titt og ofte. I gamle dager ble det skrevet sirlige brev og mange barn har funnet kjærlighetsbrev som foreldrene har skrevet til hverandre når de var unge. Det er en del som lurer på om de skal lese dem eller ikke siden foreldrene nå er døde. Nysgjerrigheten har nok blitt for stor noen ganger.

Jeg tror at religion kan hindre en i å se hvem Jesus virkelig er og det kan hindre en i å gi seg til Ham som en brudgom. Jesus elsker oss med en ekte og ubetinget kjærlighet. Kan vi ta imot den? Jeg vet at jeg ikke alltid har forstått den og derfor har jeg heller ikke alltid tatt imot den. Vi må ikke sammenlikne Jesus med mennesker som har såret oss eller vist oss ufullkommen kjærlighet. Vi må be om at Den Hellige Ånd åpenbarer Hans kjærlighet og at vi tar imot den og svarer på den. Et ekte kjærlighets forhold bygger på tillit og det er et gi og ta forhold. Når en elsker noen, vil en gjerne gjøre noe for den personen. Jesus har gjort alt for oss og Han fortsetter å gå i forbønn for oss. Vi kan elske Jesus og Han sier at vi gjør noe for Ham når vi gir mat til de sultne, når vi gir drikke til de tørste og kler de nakne. Han sier videre at vi gjør noe for Ham når vi tar imot fremmede, besøker de syk og de som er i fengsel. Vi leser i Matteus 25:40 «Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse Mine brødre, det gjorde dere mot Meg.»

Når vi i kjærlighet søker Ham og Hans nærvær, gleder vi Ham og vi blir velsignet og noen ganger salige i Hans nærvær. Dette er ingen ting vi gjør fordi vi må, men for kjærligheten til Ham gjør at vi lengter etter å være med Ham.

 

      Vi må be om at Den Hellige Ånd egger fram kjærligheten til Jesus i oss.

 

Matteus 25 begynner med en historie om ti jomfruer. Det står at himlenes rike sammenliknes med ti jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var kloke og fem var uforstandige. Alle hadde lamper, men bare fem av dem hadde olje på lampene og det var bare dem som kom inn til bryllupet med brudgommen. Historien avsluttes med disse ordene: «Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for Menneskesønnens komme.»

 

 

ER DU EN BRUD OG ER DU KLAR TIL Å MØTE BRUDGOMMEN? DA MÅ DU HA OLJE PÅ LAMPEN!

 

Mor Else