KROPPEN, del 2

KROPPEN.

Del 2

Jeg la forrige gang grunnlaget for hvem som tilhører Kristi Kropp. En må være født på ny. Kristus er hode og vi er lemmene. Johannes 15 beskriver Jesus som vintreet og Gud som vingårdsmannen. Vi er kalt grener, grener som skal bære frukt, mye frukt. Dersom vi ikke bærer frukt, blir grenen tatt bort og den grenen som bærer frukt, blir beskåret. Jeg nevnte sist at vi ikke kan gjøre noe uten å bli i Jesus. Om en gren ikke henger på treet, visner og dør den. Det samme gjelder deler på kroppen. Om en tå skulle bli skåret av, så vil den dø. Jeg var i en menighet i Brasil der en hadde store plakater som ønsket nyfrelste inn i familien når de tok imot Jesus. Det var ballonger og fest. Når en blir født på ny, fødes en automatisk inn i den kristne familien med Jesus som hode.

En del kristne vil ha sin tro for seg selv, men Gud har ikke tenkt at det skulle være slik. Han har skapt deg i Sitt avbilde for å ha en plass på Kroppen. Du kan ikke plassere deg selv utenfor kroppen og si at det er bare deg og Jesus. Han som har født deg på ny, har allerede plassert deg i den kristne familien. Du henger sammen med Hode, Jesus og de andre lemmene. Du kan være mer eller mindre passiv eller aktiv, men er du født på ny, er du en del av Kroppen.

Jeg liker å sammenlikne Kristi Kropp med den fysiske kroppen. Hvor er du plassert på kroppen? En del mennesker har behov for å høres og synes og tror derfor at de er plassert på utsiden av kroppen slik at alle kan se og høre dem. Det er Gud som har skapt deg. Det står så fint i salme 139 at Han vevde meg sammen i min mors liv. (v.13) Han visste hvilke planer Han hadde for deg når Han skapte deg. Han vet om du er en munn eller et hjerte. De delene i kroppen som ikke synes, er de mest viktige. Om hjertet ikke fungerer, så dør du. Om vi ikke hadde trofaste forbedere i Kroppen, ville mange flere kristne dø og bli syke og Guds rike ville ikke ekspandere slik det gjør idag. Denne verden ligger i den ondes vold, men Guds rike skal vokse gjennom deg og meg. Bønn er drivkraften i nesten alt som skjer i Kristi Kropp. Bønnetjeneste hører ikke med til de deler som synes. Alle kristne skal be og ha kontakt med Jesus, Gud og Den Hellige Ånd, men noen er kalt til å be mer enn andre. Det er et arbeide som du kanskje ikke får skryt av, men Herren vet det og Han skal lønne deg for det.

Efeserbrevet 4:11 skriver om de fem tjenestegavene. Det er apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Dette er oppgaver som er gitt til noen mennesker i legemet. Disse tjenestene synes, men vi må ikke glemme at de er gitt av Gud for å utruste andre. Det står videre i Efeserbrevet at vi skal vokse til manns modenhet. Vi skal ikke være som små barn som kastes hit og dit. Vi mennesker skal stadig være i vekst enten fysisk eller åndelig. Vi skal vokse opp til Ham som er hodet – Kristus.

1.Korinterbrevet 12 beskrives de ni nådegavene. Vi har kunnskapens ord, profetiens nådegave og visdoms ord. Vi har forskjellige slags tunger og tydningen av disse. Det står i Markus 16 at alle skal tale i nye tunger, så det er ikke en nådegave, men om du får profetisk tiltal i tunger og disse blir tydet, så er dette en nådegave. Alle kristne har fått tro, men det snakkes om troens nådegave. Det betyr at en har fått overnaturlig tro til spesielle saker. En gave som er veldig nødvendig i disse dager er gaven til å prøve ånder. Det er så mange som blir lurt av forførende ånder. Så har vi helbredelses nådegaver og gaven til å gjøre undergjerninger. Alle kristne har Den Hellige Ånd og kan derfor praktisere Markus 16:17-20, men nådegavene er gitt for at vi skal ha det vi trenger for å utføre Herrens gjerninger.

En kropp trenger mat og vann. Hver og en av oss trenger daglig føde og hver og en av oss trenger derfor å lese Bibelen daglig. Jeg skrev forrige gang om pastoren som skulle gi oss mat, men vi må også selv spise daglig. En del snakker om favoritt bibelsteder. Vi har alle våre favoritt retter, men vi må ikke bare spise ensidig kost. Se på hele Bibelen som helt nødvendig føde.

Når du har skåret deg i fingeren, så kan den lekes av seg selv om kuttet ikke er for dypt. Slik er det også i Kristi kropp. Når vi kommer sammen med andre, så kan våre egne problemer enten løses eller de synes ikke å være så store. Når mange lovpriser Herren, så løftes blikket bort fra en selv og en løftes opp i en annen dimensjon. Jakob 5 sier at når en har bekjent sin synd for en annen, så blir en lekt. Når en ber, så sier Bibelen at en tar tusen, men to tar titusen. Det står også i Matteus 18 at det to av dere blir enige om, det skal dere får. Bare ved å være sammen med troende søsken som drar i samme retning, så styrkes en. Det kan også være helse i det. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg kommer hjem oppkvikket etter samtaler med kristne søsken. Jeg har alltid et antall mennesker som ber for meg når jeg er ute i tjeneste for Herren. Jeg hadde aldri turt ellers.

TILSAMMEN ER VI STERKE I HERREN!

Mor Else