KOMMUNIKASJON

KOMMUNIKASJON

Del 1

Nå vil noen av dere tenke at jeg skriver om noe som ikke er åndelig nok, men jeg har lenge ønsket å ha et kurs for kristne i kommunikasjon. Mangel på god kommunikasjon er et område som har forårsaket mange skilsmisser og mange misforståelser både blant venner, familie og i arbeidslivet. Herren vil kommunisere med oss hele tiden, men det er også et område der djevelen leker seg. Gi ham ikke rom.

Jeg vil først snakke om kommunikasjon med Herren. Bønn er jo en form for kommunikasjon. Når jeg tenker på kommunikasjon, så tenker jeg på noe som er tosidig. Jeg vet at det går an å ha enetaler og da er kommunikasjonen ensidig. Mange har en ensidig kommunikasjon med Herren. De priser Ham eller kommer med en smørbrødliste av behov. De forventer ikke at Herren skal tale til dem. Når jeg er sammen med Gud, så snakker jeg med Ham og jeg tar meg tid til å høre hva Han har å si til meg. «Jeg kan ikke høre Gud snakke», sier du kanskje. Det er ikke mange ganger i livet at jeg har hørt Han tale med hørbar stemme, men Han snakker til meg på mange ulike måter. Når jeg er med Ham, kan jeg bli minnet om et Bibelord eller jeg hører Ham snakke med en indre, stille stemme i min ånd. Jeg får tanker som jeg ikke hadde før. Noen tror at alt de hører, kommer fra Gud og det stemmer ikke. Det du «hører» må stemme med Ordet og Ånden. Jeg kjente en kvinne som trodde hun var profet og hun skrev ned fryktelige saker om mennesker og trodde det var Herren. Vi må be om å vite kilden til det som blir sagt.

    Dess mer du lærer Herren å kjenne, dess lettere er det å skille kilden.

Når du er sammen med Herren, hva og hvordan snakker du med Ham?  Kommer du til Ham for å få Ham til å hjelpe deg med alle dine behov eller kommer du til Ham for å være sammen med Ham? Vi snakker i dag om å søke Hans ansikt. Hvis vi tanker på Jesus som vår Brudgom, så vil vi jo være sammen med Brudgommen. Mange søker åndelige opplevelser, men søker ikke Ham som kan gi oss åndelige opplevelser.

Bibelen sier at Herren vet hva vi trenger før vi kommer til Ham med våre behov. Han har allerede forberedt å fylle våre mangler og udekkete behov. Når det er sagt, så tror jeg likevel at Herre vil at vi skal være konkrete i våre ønskemål. Han samarbeider med vår vilje og Han vil gjerne høre hva vi vil. Uklare bønner får ikke alltid tydelig bønnesvar.

Vi kan nå snakke om menneskelig kommunikasjon. Jeg tror at et barn skal lære seg å være tydelig i sin kommunikasjon. Du har sikkert hørt et barn som kommer skrikende og du spør hvorfor det gråter. Noen barn klarer ikke å forklare seg og bare fortsetter å gråte og du står der nokså hjelpeløs. Andre forklarer at de har slått seg eller at noen har tatt fra dem lekene deres eller slått dem. Da er det mye lettere for deg å hjelpe barnet.

 Dess mere konkret barnet er, dess lettere er det å gjøre noe med problemet.

Et lite barn klarer ikke å tenke abstrakt og må ha alt veldig konkret. Skal du forklare noe for et lite barn, så må du være veldig konkret og nøyaktig. Skal du ha med deg et barn til legen, forklar nøyaktig til barnet hva legen kommer til å gjøre så langt du vet. Vær også nøye med å si at du kommer til å være der. Det er også fint å be med barnet før dere går slik at barnet blir vant med å ta med Jesus inn i litt vanskelige situasjoner.

Når barnet blir litt større, vil du kanskje få høre: «Alle andre i klassen får lov, men ikke jeg.» Hvis du har satt en grense for barnet ditt, er dette et vanlig utsagn. Da skal du være konkret i dine spørsmål. Hvor mange og hvem får lov? Har du spurt alle de andre? Som oftest vet de om en eller to som får lov og da blir det alle. Svelg ikke slike utsagn.

Om dere skal ut å reise, så snakk mye om stedet dere skal til. Vær konkret om hvordan dere kommer dit. Om det er med fly, så fortell dem hva som skjer når dere flyr. Si hvor lenge det tar. De vil sikkert vite om de kan spise eller ikke og forklar hva dere kan ta med. Vær konkret, men kom med begrenset informasjon hver gang. De klarer ikke å ta inn for mye informasjon av gangen. Jeg tror at det er viktig at barna får være med i planleggingen av ferien. Dette er selvfølgelig avhengig av alder. Hva vil de ha med seg og hva ønsker de å gjøre mest. Det er også viktig at ektefellene snakker sammen slik at alle kommer med sine forventninger og ønsker. Det vil alltid være et spørsmål om å gi og ta. Noen ganger kan familiemedlemmene også dele på seg. Kanskje noen elsker museer mens andre elsker å bare ligge i solen eller å bade. Vi er inne i ferietid, så åpen kommunikasjon i planleggingen er høyaktuelt.

                          Vær ærlig med dine ønsker og behov.

Det er ikke alt som går an å gjennomføre, men med Guds hjelp og alles velvilje, er det utrolig hva en kan få til. Det gjelder å tenke kreativt.

VÆR ÅPEN, DIREKTE OG TYDELIG!

 

Mor Else