HVA KOMMER UT AV DIN MUNN?

HVA KOMMER UT AV DIN MUNN?

 

I Matteus 15:18 taler Jesus om at det ikke er det som går inn i munnen som gjør mennesket urent, men det som kommer ut av munnen. Jeg har nettopp vært i et annet land og jeg har vært nøye med å spørre om jeg kunne drikke vannet. Jeg vil ikke ha noen bakterier i meg. Er vi like nøye med å spre bakterier fra vår egen munn?

Når du er sammen med din familie, hva snakker du om? Jeg håper dere spiser middag sammen ganske ofte. Hva dreier samtalen rundt bordet seg om? Kanskje sier du at det egentlig er ganske stille. Jeg håper da at stillheten ikke virker trykkende. Er den naturlig, eller er den et utrykk for manglende kommunikasjon? Samtalen rundt bordet kommer til å dreie seg om det som opptar deg, det du er fylt av og hva er det? Noen av dere sier at de ikke kan snakke om det som de er fylt av. Kanskje er resten av familien ikke kristen og du har fått høre at de andre ikke vil ha noe «Jesus-prat». Kanskje går du med drømmer og visjoner som du ikke tør å dele med noen. Muligens har du en annen politisk oppfatning enn de andre i familien. En del samtaler om emner som ikke er følelsesladete eller kontroversielle. Da kan de snakke om været, om maten og kanskje om hva de har gjort under dagen.

Hva snakker du om når du er sammen med venner? Noen snakker bare om det som er galt i menigheten, på arbeidsplassen, hjemme og ikke minst i politikken. En hel kveld kan gå med til å elte alt det negative en kan komme på. En akker og stønner og alle overgår hverandre i å finne saker som de andre kan svare med å si: «Uff, så fryktelig.» Vi skal ikke bli som strutsen som gjemmer hodet i sanden og ikke vil vite om hva som foregår rundt en, men om en bare snakker om det som er galt, så gir en djevelen mer oppmerksomhet enn det han skal ha.

Jeg er med i flere bønnegrupper og i en av disse så begynner vi med å dele det som vi selv har fått eller bibelord som har betydd noe for oss. Vi skal senere be imot negative ting, men vi begynner med rett fokus. Herren blir opphøyet.

                                           Han er på tronen!

Hvor mye snakker vi om Jesus? Hvor opptatt er vi av Ham? En del er redde for å vitne for ufrelste? Er ikke Han det beste du har? Hvordan ville våre liv være uten? Han har betalt borgen for vår skyld, strøket ut skyldbrevet som hindret oss i kontakt med Faderen. Han bar vår sykdom for at vi skulle være hele. Han helbreder mennesker i dag og gir oss et evig håp.

                                     Jesus er vår Brudgom.

En kommende brud bruker å snakke mye om ham som skal bli hennes mann. Hun viser bilder av ham til slekt og venner. Hun forteller om alle hans positive sider og hun lengter etter å få dele resten av livet sammen med ham. Oppfører vi oss på samme måte? Tenker vi på Jesus som vår kommende Brudgom? Snakker vi om bryllupet som forberedes i Himmelen? Snakker vi om den hvite kjolen som er Hans rettferdighet? Jeg tror dessverre ikke at vi er så opptatt av det som mange andre daglige gjøremål. Kolosserbrevet 3:2 sier at vi skal tenke på det som er der oppe. Kanskje må vårt fokus endres lite eller kanskje ganske mye?

Når jeg gikk på Bibelskolen, så snakket vi om noe som kaltes «Troshjelten» Vi siterte bibelord etter bibelord. Jeg syntes nok at det ble nesten som et mantra og tok litt avstand fra det, men i dag har Herren undervist meg om hvor viktig det er med rette ord og at ord er kreative og vår munn taler enten liv eller død står det i Jakobs brev. Guds ord vender ikke tomme tilbake heller og nå vil jeg gjerne sitere Guds ord, men da i tro på det jeg sier skal skje.

Mange kristne mennesker forbanner både seg selv og andre med sin munn. «Hva mener du?», sier noen av dere. Mange foreldre forbanner sine barn. De sier kanskje: «Du kan dø om du ikke spiser opp maten din.» Om dette blir gjentatt, så tror barnet det og får angst for ikke å spise opp maten. Nå mener ikke jeg at det er bra å kaste mat, men du behøver ikke å si at det kan dø. Andre sier: «Du kommer aldri å få noen jobb om du ikke får den beste karakteren.» Det blir et veldig press på barnet og ligger som en forbannelse om det ikke får den beste karakteren. Du aner ikke hvor ofte jeg må bryte forbannelser fra foreldre og lærere over mennesker. Mange snakker negativt om seg selv. «Det er nok ingen som vil ha meg så stygg som jeg er.» Andre sier: Ingen ting kommer til å lykkes i mitt liv. Ulykkesfugl, kaller de meg.» Djevelen elsker at du kommer med slike uttalelser for da har han noe å arbeide med.

                             Siter sannheten om deg selv og andre!

Sannheten må være basert på Guds ord.

 

ORD HAR SKAPERKRAFT I SEG. VÆR NØYE MED HVA DU SKAPER.

 

Mor Else