JESUS HELBREDER OG OPPRETTER HELE MENNESKET.

Jesus helbreder og oppretter

JESUS HELBREDER OG OPPRETTER HELE MENNESKET.

1.Tessaloniker-brevet 5:23 sier at hvert eneste menneske består av ånd, sjel og kropp. I 1.Mosebok 1:27 står det at vi er skapt i Guds avbilde. Han er jo også tre, Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Når Eva og Adam lot seg friste, så åpnet de opp for synd og de kunne ikke lenger bo i Paradiset der alt var perfekt. Den nære og intime relasjonen med Gud ble brutt. Jeg tror at Gud lengtet etter å ha samfunn med de menneskene som Han hadde skapt og Jesus ble løsningen på det problemet. Jesus tok på seg alle menneskers synder. Det står i Kolosserbrevet 2:14 at gjeldsbrevet mot oss slettet Han. Han naglet det til Korset. Jesus ble det fullkomne offerlam som slettet våre synder og som banet en vei like inn til Faderen dersom vi tar imot Jesus som vår Frelser.

                  Vår brutte relasjon med Gud ble gjenopprettet ved Jesus.

Når vi blir født på ny, får vi en ny natur, Jesu natur flytter inn i vår ånd. Noen snakker om at alt er blitt nytt, men vi får ikke nye kropper og vi blir ikke historieløse. Det som har vært vondt og vanskelig før i ble frelst forsvinner ikke automatisk, men vi kan få hjelp både med sjelen og kroppen.

     Jesus gjorde det mulig å helbrede og opprette hele mennesket på Korset.

En del menigheter ber for fysiske sykdommer, men de snakker ikke noe om sår og problemer i sjelen. Andre menigheter tror ikke at Jesus helbreder i dag. Derfor blir det ingen undervisning om det. Jeg visste ikke at en kunne bli helbredet før jeg var i 30 årene. Det til tross for at jeg hadde vokst opp i kirken hele mitt liv. Når mitt yngste barn ble født syk, ble jeg desperat etter hjelp og jeg spurte om noen trodde at Jesus kunne gjøre henne frisk. Til slutt kom jeg i kontakt med noen som trodde det og hun ble helbredet for flere sykdommer. Legen som undersøkte henne før hun skulle begynne skolen lurte på hva som var skjedd med de ulike sykdommene og jeg kunne med glede si: Hun er helbredet.

Jeg kunne gi deg mange steder i Bibelen som beskriver hvordan Jesus helbredet mennesker, men skal be deg slå opp Matteus 4:23. Der står det at Han helbredet alle slags sykdommer og plager. Det står ikke at noe var for ubetydelig eller for vanskelig. Det står også flere steder at Jesus både kan og vil helbrede. Hva er det da som hindrer en i å bli frisk? Jeg vet faktisk ikke det, men noen ganger tror jeg det kan ha med personen som blir bedt for. Kanskje skulle noe bli brutt av det som har gått i slekten eller kanskje ligger det noe som ikke er tilgitt. Det står i Matteus 6:14 og 15 at om vi ikke tilgir dem som har gjort oss vondt, så tilgir heller ikke Gud oss. Det kan være mangel på tro hos den som ber eller så kan det ligge hinder i åndeverden. Daniel måtte vente i tre uker på bønnesvaret på grunn av fyrsten over Persia. Det var ikke Gud som var sen med å svare. Nei, jeg har virkelig ikke et klart svar på hvorfor alle ikke blir helbredet.

Jeg tror at Herren også helbreder sår i sjelen. Det kan ligge forbannelser og arvelige sykdommer i familien. Enkelte familier er preget av fattigdom, alkoholisme, enkelte sykdommer osv. I 1.Peters-brev 1:18 står det at slike forbannelser kan brytes og det står i Galaterbrevet 3:13 at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da Han kom under forbannelse for vår skyld.

En del mennesker har vokst opp i familier der det ikke har vært trygt. En av foreldrene har kanskje drukket for mye og for ofte eller kanskje har en av foreldrene vært syke. I en del familier er det mye krangel mellom foreldrene og andre barn har vært utsatt for ulike former for overgrep. Andre foreldre forstår ikke at feilaktige ord kan bli som forbannelser og de forbanner sine barn uten å forstå det. Slike ord kan brytes selv om det har gått mange år siden de ble uttalt. Kan Gud gjøre noe med din negative historie? Han kan ikke si at det ikke har skjedd, men Han kan ved Sin Ånd komme inn i dine sår, din smerte og din hukommelse og lege deg og befri deg og Han kan erstatte det negative med positiv sannhet. Gud er bare god og Han elsker deg og kjærligheten kan smelte ned harde knuter og mye bitterhet. Jeg ser at mennesker blir helbredet i sjelen nesten daglig.

Jesus gjorde en ting til som hører til helbredelse og opprettelse og det var at Han løste mennesker fra demoner og bånd som bandt dem. I Matteus 4:24 står det at Jesus helbrede og løste dem som hadde onde ånder og de som var månesyke. I kapittel 8 leser vi om de to som hadde onde ånder og åndene som ble drevet inn i griseflokken og alle grisene omkom. Jeg forstår ikke hvorfor så mange kristne er imot å drive ut onde ånder. En tredjedel av Hans tjeneste besto av å drive ut onde ånder. Dessuten så står det i Markus 16 at det er det første tegnet som skal følge en troende. Er du en troende? Onde ånder kan ikke være i ånden til en kristen, men du kan ha det i din sjel og kropp.

   Jesus har også gjort det mulig å befri mennesker fra djevelens innflytelse.

TA IMOT ALT HAN HAR GJORT OG VIL GJØRE FOR DEG!

Mor Else