HVORDAN NÅR VI MÅLET?

HVORDAN NÅR VI MåLET?

 

Hvilket mål? Mange mennesker lever uten mål og mening og lever ut sangen som sier: «Det som skjer, det skjer. Jeg kan ikke si noe mer.» De har overlatt sine liv til en diffus skjebne. Jeg vet ikke hvem og hva skjebnen er, men det er i hvert fall ikke Gud. De tar ikke selv ansvar for sine liv og vet ikke helt hvor de er på vei. Andre lever med et veldig strengt program og livet har ikke mange åpninger for overraskelser. De som driver idrett på topp plan kommer nok inn under denne kategorien. De vil vinne og gjør alt de kan for å bli gode nok til å ha en sjanse for å vinne. Idretts utøvere har et mål så lenge de holder på med konkurranse-idrett. I enkelte land med et udemokratisk styresett, så blir barn testet for gode egenskaper ned til to-tre års alderen. De blir i noen tilfeller tatt hånd om av staten og trent opp til å bli best på sitt område. Familien kan få økonomisk glede av dette. Barnet selv har ikke så mye å si og blir nok etter hvert vant til å trene og spise sine dietter. Dette er et eksempel på at andre setter mål for seg uten selv å få bestemme.

Gud vet hva som er best for oss og Han har skapt oss med ulike muligheter og gir oss etter hvert åndelige gaver som Han vil vi skal bruke, men Han overkjører ikke vår vilje. Jeg tror at Herren har skapt oss med en hensikt, men Han tvinger ingen. Du må selv velge hva du vil gjøre med livet ditt. Glem aldri at det er en gave fra Gud.

Foreldre bestemmer over barna når de er små ,men jeg oppfordrer deg som foreldre til å hjelpe barna dine til å ta de valg som de er i stand til utfra alder. Hvilke interesser har de? Hva har de lyst til å holde på med? Jeg hadde en som ville spille piano. Den andre ville spille håndball. Det fikk de også lov til å gjøre. Etter hvert som de ble eldre, ble det klarere for dem hva de ville bli og hva de ville bruke livet sitt til. De søkte Herren for Hans vilje, men Han tvang dem aldri til å gjøre noe de ikke ønsket. Den ene jobber med økonomi. Den andre reiser verden rundt som misjonær. Hun elsker å reise og det gjør også jeg. Jeg reiser  mye for å undervise og betjene mennesker i andre land.

Vi kan snakke om ulike mål i livet. Det kan være en snakker om et kall og at en må forberede seg til kallet. Andre vil gifte seg og forbereder seg for det. Andre ser det som et mål å bli rik. Noen har som mål å eie ting.

Et mål er noe som skal skje der framme. Vi kristne har Himmelen som mål. Vi vet at vi bare er midlertidige gjester her på jorden. Vi ser fram imot et evig hjem der vi skal få være sammen med Jesus og vår Himmelske Far. Hvordan forbereder vi oss på det? Hvordan er veien dit? Det begynner med at Den Himmelske Ånd søker oss. Jesus elsket oss mens vi var syndere, så Hans kjærlighet etter-jager oss slik at vi kan få samfunn med vår Himmelske Far. Når vi tar imot Jesus som vår Frelser, forsoningen for våre synder, så blir vi Guds barn. Vår  ånd blir ren og rettferdig, himmelen verdig. Jesus sier at Han er Veien. Dersom vi holder oss nære Jesus, så er vi på rett vei. Paulus sier i blant annet 2.Timoteus 4:7 at han har stridd den gode strid og fullført løpet og bevart troen. Det er ikke bra å avbryte et løp. Det er mye bedre æ fullføre. Det er forskjellige løp og en må vite hvilket løp Herren hadde tenkt for hver enkelt av oss. Det vet vår Skaper, så vi får spørre Ham.

Vi løper best når vi løper inn til ferdig-lagte gjerninger som er forberedte for oss.

Gud trenger at Sine barn spres rundt over alt. Noen skal bli lærere, økonomer, politikere og leger. Andre skal inn i fulltidstjeneste for Herren. Et barn som er vant til å snakke med Jesus, vil selv kunne høre fra Ham og få signaler om hva han eller hun skal holde på med som voksen. Yrkesvalg hører med til det å nå et mål.

Jeg har hittil skrevet om store mål som meningen med livet og yrkesvalg, men livet består av tusenvis av mindre mål, noen mål må vi forholde oss til hver dag. En del mennesker setter på en autopilot om morgen og lar dagen gå sin gang. Jeg tror at vi aktivt skal delta i hver dag. Vi skal ta med Herren, men heller ikke Han er en autopilot. Han kjører ikke over vår vilje. Du sier kanskje at du ikke kan gjøre hva du vil. Du har jo en jobb og en familie. Jeg skjønner det, men du kan likevel være med å bestemme hvordan dagen skal bli. Hvordan har du tenkt å utføre jobbet? Har du tenkt å vitne for noen i dag? Har du tenkt å oppmuntre noen eller ringe til noen? Du kan nemlig hver dag bestemme deg for å være til velsignelse.

Tittelen er: Hvordan når vi målet? Først må vi bestemme oss for å ha et mål. Det begynner med en bestemmelse. Vi kan tenke på bestemmelser som å slutte å drikke alkohol eller bruke stoff. Andre bestemmer seg for å gå ned i vekt. Noen bestemmer seg for å kjøpe bil eller andre ting som koster penger. Folk har ulike interesser og det fører til at folk tar ulike kurs. Som sagt: Alt begynner med en bestemmelse. Hvis en vakler i sin bestemmelse, når en ikke målet. Jeg vet om stoff misbrukere eller alkoholikere som gang på gang faller. Hvorfor? De har ikke stått fast i sin bestemmelse. Når en har satt et mål, så må en tenke over hvordan en kommer til målet og hvor lang tid en vil bruke for å komme dit. De som vil slutte å røyke, kan gjøre det drastisk ved aldri mer å ta en sigarett. Andre trapper ned over tid og andre må ha hjelpemidler for å kunne slutte. Når det gjelder å gå ned i vekt, dreier det seg som oftest om å forandre kosthold og mengden av hva en spiser. Det kan også innebære trening. Noen bruker medisinsk hjelp for å komme til målet. Enhver må velge en metode som fungerer for seg og ikke alle andre.

Når en må ha penger for å kunne nå målet, må en tenke ut hva en må gjøre for å skaffe nok penger. Hvor mye kan jeg spare i måneden? Må jeg slutte å kjøpe noe annet for å få råd til målet? Kanskje må en øke mengden en jobber eller få inntekter på annen måte.

En må ha en plan for å komme i mål.

Hva gjør vi kristne for å kunne fullføre løpet og komme til Himmelen? Vi tar imot Jesus, men vi må holde oss på veien. En del blir dessverre frafalne. De lokkes av synden eller de blir skuffet over kristne ledere og snur Gud ryggen. En del har ikke forstått at en må omvende seg og lever som de gjorde før de ble kristne. Personlig har jeg en nød for de fem jomfruene som ikke hadde olje på lampen og ikke kom inn i Himmelen. Jeg oppfordrer derfor alle  mine kristne søsken om å holde blikket på Jesus og ikke fokusere på alt mulig annet. Jesus er Veien. Vi holder kontakten med Ham gjennom bibel-lesning og bønn. Det er heller aldri godt å gjøre alt alene, så samfunnet med andre kristne er også en styrke for å holde seg på veien. I Jakobs brev leser vi at vi får ikke bønnesvar, vi når ikke målet dersom vi vakler fram og tilbake. Vi må bruke tro når vi setter et mål. Målet må være realistisk ut fra Guds perspektiv.

GUD HAR LOVET Å VÆRE MED DEG FOR Å NÅ DE MÅL DU SETTER DEG I TRO.

Mor Else