HVOR SNILLE SKAL VI KRISTNE VÆRE?

HVOR SNILLE SKAL VI KRISTNE VÆRE?

 

For noen år siden var det en norsk politiker som innførte et begrep: snillisme. Det var en feilaktig form for snillhet. Jeg har vært i en del situasjoner i det siste der denne problematikken har blitt aktuell. Jeg hadde en samtale med en troende søster rundt denne problematikken så sent som i dag. Hadde i to dager bedt Herren gi meg noe å skrive om. I dag kom det. Jeg må stole på at Herren er med meg i fortsettelsen. Jeg tror absolutt ikke at jeg sitter inne med alle svarene, men kommer til å skrive om en del problemstillinger og tanker rundt dem.

Dersom du er født på ny, så har du frø av kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet og selvtukt(avholdenhet) i din pånytt fødte ånd. (Gal.5:22-23) Gud er kjærlighet og Han lar det regne over rettferdige og urettferdige. (Matt.5:45)

Dette Ordet fikk jeg en gang jeg undret på hva jeg skulle gjøre når noen muslimer og hinduer kom til forbønn i India. Jesus er verdens Frelser og Han vil at alle skal bli frelst. Han døde for oss når vi enda var syndere. (Rom.5:8) Jesus døde ikke og oppsto fordi vi fortjente å bli rettferdiggjort i Hans blod, men fordi vi er elsket av bare nåde. Herren elsker oss ubetinget og gir Sitt eget liv for oss for at vi skal ha evig liv. Dette er nokså uforståelig for oss, men ved dette har vi et eksempel å følge. Vi skal vise kjærlighet til mennesker uansett om de elsker oss først eller om vi får takk eller ikke. Husker du historien om de ti spedalske som Jesus helbredet? Bare en kom tilbake og takket. Likevel forble de andre ni friske. Herren sa ikke at de skulle få tilbake sykdommen på grunn av sin utakknemlighet. Jeg og mange med meg ber for ufrelste til helbredelse og Herren viser Sin godhet. Dette kan lede til at de blir frelst.

 

Herrens ubetingede kjærlighet bor i oss og vi kan vise den til alle uansett hudfarge, land og rang. Herren vil at vi skal gjøre gode gjerninger, men nøkkelen ligger nok i at vi skal gjøre det som Han har lagt ferdig for oss. Siterer Efeserbrevet 2:10 «For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.»

 

Det er derfor lurt å spørre Herren om det du gjør eller har lyst til å gjøre eller synes du må gjøre, er en forberedt gjerning fra Herren. Når jeg ser tilbake på mitt liv, så har jeg både gjort gjerninger som jeg syntes jeg måtte eller som andre rundt meg syntes jeg skulle og noe av dette bar ikke så god frukt. Jeg har i det siste blitt mye mere nøye med å spørre Herren og kanskje vente litt på svaret. Vi kan være både for snare til å gjøre noe og andre ganger venter vi når Herren maner oss. Vi mennesker er gode på unnskyldninger.

 

Det er altså ingen tvil om at vi skal være kjærlige mot alle.

 

Neste spørsmål blir egentlig om hva kjærlighet er? Er den grenseløs? Jeg tror absolutt ikke at kjærligheten er grenseløs i den betydning at en kan gjøre som en vil. Jeg har relativt ofte sett foreldre i menighets-sammenheng som tillater barna sine å springe rundt. De forstyrrer for både sine egne foreldre, de som sitter rundt dem, den som skal preke eller undervise og Den Hellige Ånd. Nei, nå overdriver du vel litt, kan jeg nesten høre at noen av dere sier. Nei, barna tar oppmerksomheten fra det Den Hellige Ånd vil formidle. Ofte vil barn uten grenser bli voksne som har lite omtanke for andre og de vil ikke ha så lett for å samarbeide med andre. En del gjør opprør både mot Gud og mennesker og noen havner i kriminalitet og misbruk av ulike slag. Er dette snilt? Nei. Det kan være slitsomt å oppdra barn, men det er det ansvaret foreldre er tildelt. En må risikere å høre at en er teit og streng og at ingen andre har slike regler, men foreldre skulle være så psykisk stabile at de tåler litt motgang og kortvarig forkastelse av barna. Dette er en måte å legge ned sitt eget liv for andre og ikke hvem som helst andre, men sine egne barn. Barn trenger rammer, men rammene forandres etter hvert som de vokser til. De må lære seg at deres atferd avler både positive og negative reaksjoner.

 

Fri barneoppdragelse er ikke snilt.

 

Det er heller ikke snilt å være så redd for å vitne, at vi ikke deler Jesus med andre. Noen skjuler seg bak humanismen. Det er ikke snilt å være et hinder for at mennesker kan ta imot Jesus. Humanismen er ikke alltid snill.

 

Har du møtt mennesker som går fra menighet til menighet for å få hjelp, forbønn og masse oppmerksomhet, men som egentlig ikke vil forandre seg? Jeg har. En del av disse har store problem og noen er psykisk dårlige. En del har vrangforestillinger og mangler sykdomsinnsikt og tror at alt som skjer dem er forårsaket av andre. Hvor mye oppmerksomhet skal vi gi disse? Hva er snilt? Dette er virkelig et vanskelig spørsmål. Jeg tror virkelig ikke at de skal få lov til å forstyrre et møte, bønn eller en gruppe. Om de er frelst, kan de ikke være besatte, men de har åndsmakter i sin sjel og disse vil både ødelegge og ha oppmerksomhet. Det står at vi skal stå djevelen imot og det han vil skal vi ikke tillate. En kan be dem være stille hvis de forstyrrer og eventuelt ta dem med ut hvis de ikke lyder. Dette skal selvfølgelig gjøres på en kjærlig måte. Hvis de vil ha forbønn, bør dette gjøres av dem som er utdannet og har erfaring med sjelesorg. Noen trenger en del undervisning om befrielse og helbredelse før de kan ta imot dette, men andre vil egentlig ikke ha forandring. Til disse har sagt at de kan komme tilbake når de er rede. Jeg overlater dem til Herren og velsigner dem, men min tid er Herrens og jeg må bruke den der det kan bære frukt. Jeg vil ikke lytte til djevelens løgner uke etter uke, måned etter måned. Jeg tror det er viktig å gi mennesker tid til å snakke, men det kommer til et punkt der en må presentere sannheten og sette dem på valg.

 

Hvis vi bare «jatter» med folk, er vi ikke snille. Sannheten setter fri!

 

Jesus ga Sitt liv for oss, men Han løp ikke etter den rike mannen i Bibelen som ikke var rede til å gi bort alt. Bibelen er full av ord som hvis og dersom. Det betyr av det finnes mange åndelige lover og prinsipper. Disse er gitt til oss i kjærlighet da Gud vet hva som er best for oss mennesker.

Hva gjør vi kristne med mennesker som kommer fra andre land? Hva gjør vi med tiggere? Snakker vi med dem? Ber vi for og med dem? Hjelper vi dem med mat og husrom? Jeg trenger å lære av min datter som tar dem i hånden og ber for dem, kjøper noe til dem av og til, men hun snur aldri ryggen til dem. Vi skal ikke være dumsnille å be hjem til oss mennesker som vi ikke kan stole på, men jeg må omvende meg å be Gud gi meg større kjærlighet til trengende. Et smil, en hånd hilsen og en bønn koster ikke mye.

 

Markus 16 sier at vi alle skal be for syke og drive ut demoner. Dette er en del av den kjærlighets-pakken som vi kristne skal dele ut. Når vi møter mennesker, så må vi ikke glemme at Jesus bor i oss og hvordan ville Han ha sett på menneskene og hva ville Han ha sagt? Vi alle liker å bli sett og jeg ser at menigheter som er flinke til å ta imot nye, ringe til dem og besøke dem, de vokser.

 

Djevelen vil som oftest snakke og agere gjennom mennesker. Da må vi ta autoritet over djevelen på en måte som samtidig ivaretar personen. Det er ikke lett og vi trenger Guds visdom og kjærlighet.

 

SNILLHET ER Å SI BÅDE JA OG NEI I KJÆRLIGHET. VI SKAL GI, MEN IKKE UTNYTTES!

 

Mor Else