HOLD DEG PÅ VEIEN!

HOLD DEG PÅ VEIEN!

 

 

Jesus sier til disippelen Thomas i Johannes 14:6: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.»

Hvilken vei skal vi kristne gå på? Vi skal gå på Jesus-veien. Det er et uttrykk som sier at alle veier fører til Rom, men alle veier fører ikke til verken Rom eller Himmelen, men går vi på Jesus-veien, så kommer vi til Himmelen. I dine øyne kan kanskje overskriften indikere at det er lett å falle av veien. Mitt svar på det er både ja og nei. Når du har tatt imot Jesus som din Frelser og din Herre, så er du et Guds barn. Du er født på nytt og hører Herren til. Når vi har blitt Guds barn, så har vi kommet inn i Faderens omsorg og Han er den beste far vi kan ha. Vi er aldri overlatt til oss selv og vi har engler som både våker over oss og betjener oss. Den Hellige Ånd er vår Hjelper og vi kan snakke med både Faderen, Jesus og Den Hellige Ånd 24 timer i døgnet. Tenk hvilket privilegium! Bibelen har flere historier om mennesker som har gått bort fra veien, men Faderen venter på at de skal komme hjem. Hyrden forlater de 99 for å lete etter den ene som er på avveie. Jeg tror ikke du er et Guds barn den ene dagen og en frafallen den neste. Jeg hadde selv en tid når jeg var ung da jeg ikke levde helt rett som kristen og jeg spurte Herren om Han hadde hogd meg ned som en vissen gren av treet. Han svarte at jeg hadde fått leve i en nådetid, men når jeg igjen kom på valg og måtte gjøre opp med min synd, da nærmet nådetiden seg en slutt. I dag kjenner jeg Herren mye bedre og jeg har smakt at Han er god. Derfor tror jeg at om jeg igjen skulle gjøre de samme tingene som da, så ville nådetiden bli mye kortere. Må Gud bevare meg på veien i et nært samfunn med Jesus!

 

Jeg tror altså ikke at det er så lett å miste sitt barneskap til Faderen, men jeg tror heller ikke at en kan ignorere Herren og det Han sier over lang tid uten at det får konsekvenser og til slutt kan føre til at en blir frafallen og mister barneskapet til Gud. Før det skjer, vil Herren gjøre alt Han kan, for å lede barnet Sitt tilbake.

 

Hvordan kan jeg si at en mister barneskapet til Faderen? Du kan lese Matteus 7: 21-23. Der kommer mennesker og sier at de har profetert og drevet ut demoner i Jesu navn. De har også gjort mange kraftige gjerninger, men Herren sier at Han ikke kjenner dem og ber dem gå bort da de driver med lovløshet. Vi kan også lese om ti jomfruer, men bare fem kom inn i Himmelen. Jeg er heldigvis ikke den som skal dømme enkelt individer.

 

Selv når vi går på veien, er det lett å falle i grøfter. Det kan enten bli for mye eller for lite av de ulike ingrediensene som til sammen utgjør livet i Kristus. Det er dette jeg kommer til å fortsette å skrive om nå.

 

Bibelen beskriver hva alle troende skal gjøre og så beskriver den de ulike funksjoner og gaver som fins i Kristi Kropp. Noe er altså likt og noe er forskjellig. Bibelen sier at når du er frelst, så skal du bli døpt. Det står i Markus 16:16 at den som tror skal bli døpt. Jeg tror ikke at en liten baby kan tro. Så fortsetter det å beskrive de tegnene som skal følge de troende. De skal drive ut demoner, tale i nye tunger og legge hendene på de syke. Verken dødelig gift eller slanger skal skade dem. Jeg reagerer når en snakker om demonologi som det å drive ut demoner skulle være noe spesielt eller at de som taler i tunger er A-kristne. Alle troende skulle tale i tunger, drive ut demoner og legge hendene på de syke med et løfte om at de skal bli friske.

Jeg har vært i mange forskjellige menigheter og jeg har ikke vært mange steder der det har vært balanse mellom tjenester og nådegavene. Vi kaller menigheter for tros menigheter og andre får et profetisk stempel på seg. Enkelte menigheter bygger på ungdom og andre på familien. Noen menigheter satser på å få mennesker inn i Guds rike, andre er innadvendte og vil bygge opp de som allerede er troende. Jeg har enda ikke vært i en menighet der en har balanse mellom alle fem tjenestegavene og de ni nådegavene og ulike sannheter i Guds Ord. Noen er veldig opptatt av å høre og ta imot fra Herren, mens andre er veldig opptatt av å gjøre.

Når en skal føde et barn, så veksler det mellom å presse og å hvile. Begge deler er like nødvendige for at barnet skal komme ut uskadet og i live.

Jeg tror at vårt kristenliv også skal veksle mellom å være i «troens hvile» og å gjøre. En del mennesker har sin identitet i hva de gjør for Herren og da vil deres fokus være på å gjøre mest mulig. Vet du at du er elsket uansett hva du gjør? I Romerbrevet 5:8 står det at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Han elsker oss, men Han er helt avhengig at vi gjør vår jobb som kristne her på jorden. Vi skal ha vår identitet i å være hans elskede barn, men vi er Hans munn, hender og føtter og skal gjøre det Han ikke kan fordi Han sitter i Himmelen.

Hvis vi bare ligger og nyter Herrens nærvær, så gjør vi en ting som er bra, men det er bare den ene siden av «mynten». Bibelen sier: Be og arbeid. Vi må være med Herren for å kunne høre hva Han vil vi skal gjøre og vi trenger Hans salvelse til det vi skal utføre. Den ene grøften er når du bare tar imot uten å gjøre Hans gjerninger. Den andre er når du er så opptatt at du glemmer Han som gir deg kraft, styrke og visdom. Vi må ta imot for å kunne gi, men vi tar ikke egoistisk imot for å beholde alt selv.

Det er mange grøfter. Jeg selv ser på befrielse som en viktig del av det jeg gjør, men jeg kan ikke se djevelen i hver en busk. Jeg må heller ikke bli for djevel opptatt. Det er Jesus jeg elsker. Det er Ham jeg tjener. Det er Han som bor i meg og har reddet meg. Han er min Frelser. Hvis jeg bare skulle gå i krig mot djevelen, ville jeg ha havnet i en grøft. Jeg må lovsynge, lese Ordet, tale i tunger, be, være med andre kristne. Det er også viktig å bare være med Herren og høre hva Han har å si.

Noen er så opptatt av at andre skal bli frelst, at de glemmer sitt eget liv med Herren og samfunnet med de hellige. Andre er så opptatt med seg selv at de glemmer at vi skal føde åndelige barn. Når en menighet blir for introvert, så er det usunt, men det er også usunt hvis en glemmer at nyfrelste skal trenes og få hjelp av åndelige mødre og fedre til å bli kvitt saker fra fortiden for å kunne komme inn i det kristne livet. Nyfrelste er som små barn uansett alder og trenger kjærlighet, støtte og veiledning.

Jeg selv liker ikke religiøsitet, men jeg vil ikke falle i grøften av kaos og uorden. Det er populært i dag å snakke om nåden og å gå imot loven. Vi er frelst av nåde og er avhengig av Guds nåde hver dag, men Bibelen er full av åndelige prinsipper som Han vil vi skal følge. Dessuten står det at Han er en ordens Gud. Det er riktig at vi skal være ledet av Ånden, men det har dessverre ført til at både kjøtt og andre ånder får råde. Jeg tror på visse rammer uten å sette stoppe for Den Hellige Ånd.

Noen vil bare synge nye lovsanger og kaster bort mye som er verdifullt av gamle sanger og salmer. Andre vil bare ha det gamle. Vi har så lett for å falle i grøften: «Enten eller.» Jeg kunne fortsatt med flere eksempler, men jeg tror du har skjønt poenget. Jesus vil at vi skal ha vårt blikk festet på Ham uten fordommer og egne barrierer. Jesus er både Veien, Sannheten og Livet. Han vil hjelpe oss i vår daglige vandring. Han vil hjelpe oss i kallelsen. Han vil hjelpe oss å hjelpe andre. La oss åpne oss for så mye som mulig av hele Hans fylde.

 

Jesus sier:

 

HER ER VEIEN, GÅ PÅ DEN!

 

 

Mor Else