HVILKE LØFTER OG KONTRAKTER HAR DU GJORT I LIVET? DEL 2

HVILKE LØFTER OG KONTRAKTER HAR DU GJORT I LIVET?

Del 2

Jeg avsluttet forrige gang med å spørre om du hadde gitt ditt liv til Jesus? Jeg spurte faktisk om du hadde lovet Ham troskap? Noen ganger har jeg hørt pastorer innby til frelse ved å si: «Kom til Jesus, Han er kul.» De har ikke nevnt hvorfor vi skal komme til Jesus, nemlig for å møte en som har frelst oss fra synd. Det står i Johannes 16:8 at Den Hellige Ånd skal vise verden hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Mange nyfrelste sier at etter de har tatt imot Jesus, begynner kampen i livet deres. Det bør også undervises før du tar imot Jesus at fienden ikke vil slippe deg så lett, så du må virkelig ville bli en Jesu-etterfølger.

Det å si ja til Jesus, er det viktigste løftet du gjør i livet, men det er ingen kul greie. Det får evige konsekvenser og du er lovet en evig bolig i Himmelen og Jesus har lovet å være med deg alltid, så din ensomhet er slutt.

Er et løfte om å følge Jesus, noe som kan brytes? Gud går aldri over vår vilje, så det er ingen andre enn oss selv som kan si at vi ikke vil følge Jesus lenger. Jeg tror Gud elsker oss så høyt, så det er ingen lettvint greie å bli av med barneskapet hos Ham, men at jeg tror det er mulig å velge seg bort, ja det tror jeg. Heldigvis tror jeg også at det er mulig å komme tilbake.

Hvilke kontrakter skriver du under på når du begynner i ny jobb? I dag har jordmødre fått store problem i en del land da de blir tvunget til å utføre abort. I noen land har de lov til å si nei ut fra samvittighets-grunner, men i andre land blir de oppsagt hvis de nekter. Dette dilemmaet kan også bli for leger der dødshjelp er tillatt. I en del jobber må du skrive under på at du ikke skal si noe om din tro. Hva om mennesker spør deg? Jeg prekte ikke når jeg jobbet i en kommunal jobb, men alle visste at jeg var kristen og flere ville jeg skulle be for dem. Jeg sa at det kunne jeg på fritiden og som privat-person. Disse dilemmaene er ikke alltid lette og tenk derfor igjennom hva du skriver under på.

Noen firmaer jobber på kanten av loven og vil ha deg til å forvrenge sannheter eller holde unna informasjon. Les nøye gjennom hva du skriver under på og tro Gud for en annen jobb istedenfor å skrive under på noe som er galt.

Jeg var nylig i bryllup og opplevde at Gud gledet seg over det løftet og den pakten som brudeparet inngikk. De lover hverandre troskap og de lover å være sammen i gode så vel som i vanskelige dager. I dag er det flere skilsmisser enn noen gang, også blant kristne. Det virker som om de løftene som ble inngått ikke blir tatt på alvor og Bibelens ord om ekteskap og skilsmisse gjelder visst ikke lenger i manges mening. Jeg vet at det er ganger en har blitt lurt og hvor det er nødvendig å gå fra hverandre, men det er unntakene istedenfor regelen. Et ekteskap bygger på tillit og en vilje til å gi så vel som å ta. Jeg tror at ektepar som ber sammen, har en stø grunn å stå på. Jeg kunne skrive mye om ekteskapet, men i denne sammenhengen vil jeg si: Ta ikke lett på de løftene du inngikk på bryllupsdagen.

Hverdagen vår er full av spørsmål der du må svare ja eller nei. Når en er på jobb, blir en spurt om mange ting. Noen ganger sier du ja og blir overarbeidet. Hvorfor tør du ikke å sette en grense for deg selv og si nei? Er du redd for ikke å bli likt eller er du redd for å miste jobben? I familien blir du kanskje om morgenen ropt på og spurt om du kan gjøre saker du ikke er forberedt på og du sier ja, men mener nei. Om en ikke snakker om slike situasjoner, kan det skape irritasjoner og tære på et forhold. La ikke ting bli liggende uten å snakke om det.

En del kristne er blitt utbrent i menigheten. De blir spurt om å hjelpe til og etter hvert blir det mer og mer og oftere og oftere. Mange ekteskap har gått i stykker fordi en eller begge parter stadig er med på noe i menigheten. En får en klapp på skulderen og kanskje noen ord av pastoren til oppmuntring og en fortsetter uten å tenke over konsekvensene. Du skal holde det du har lovet, men tenk nøye igjennom hva du sier ja til. Kristne trenger å lære seg å si nei mye oftere enn de gjør. Det å si ja alltid kan få store negative konsekvenser som utbrenthet, barn som savner kontakt med foreldrene, ekteskapskonflikt og i noen tilfeller en aggresjon mot Gud. En tror at Gud har forlangt det av en. Pastoren er ikke Gud, men et menneske som har behov for medhjelpere.

              Spør Gud hva du skal si ja til og hva du skal si nei til.

Noen avtaler ser en del mere alvorlig på enn andre. For eksempel så tror jeg at de fleste prøver å holde en avtale med en lege eller tannlege. I dag må en betale om en ikke kommer. Jeg har dessverre opplevd at når jeg har gjort avtaler på skype enten privat eller i sjelesorg, så kommer ikke personen eller sier ifra noen minutter før. Det er i mine øyne mangel på respekt da jeg har satt av tid og sagt nei til andre avtaler. Jeg sier ifra når slikt hender. Jeg har lagt mitt liv og min tid i Herrens hender, så det angår ikke bare meg, men også Herren.

Når du har lovet å komme på besøk eller på et møte, er du i tid eller kommer du en halv time senere? I noen kulturer kan det dreie seg om timer. I Jakob 5:12 står det:

LA ET JA VÆRE JA OG ET NEI VÆRE NEI!

Mor Else