HVILKE FORVENTNINGER HAR DU?

HVILKE FORVENTNINGER HAR DU?

 

I mange land går vi nå inn en tid som kalles advent. Det er en tid av forberedelse til jul, en tid av forventninger. Jeg kommer ikke til å skrive bare om jule-forventninger, men også litt om forventninger generelt. Jeg tror nemlig at vi ofte får det vi forventer. Det være seg positivt eller negativt. Forventninger hører en viss grad sammen med tro. Vi kan av og til ta feil og våre forventninger kan føre til gledelige overraskelser eller skuffelser. Du sier kanskje: «Jeg trodde ikke at det skulle bli slik eller dette var virkelig overraskende.» Nei, akkurat, du trodde feil eller for å si det korrekt: Du trodde ikke. Tro er ifølge Bibelen full overbevisning.

Mange synes at desember måned og advents- tiden er fantastisk. Andre gruer seg til denne måneden. Vi som bor i Norden opplever den som en veldig mørk måned og lengst i nord har de ingen sol. Vi som lever i land med sterke juletradisjoner opplever mye kunstig lys i denne tiden. I Sverige der jeg bor, så henger det dekorasjoner og lys utenfor hus og på balkonger. I vinduer står det forskjellige lysestaker og inne blir det dekorert. Noen bytter gardiner og det pyntes på forskjellige måter. Mørketiden ute blir erstattet med all hyggen i hjemmene. Hva venter folk på? En del steder forbinder en julen med julenissen. Jeg har aldri forstått hva han har å gjøre med julen. Barna ser på ham som den som er snill og kommer med gaver. Julen forbindes også med gaver. Vi i Norden deler ut gaver på julaften. Andre får den i en strømpe på 1.juledag. Desember blir derfor en måned der en springer rundt og kjøper mer eller mindre dyre presanger. Dette kan være morsomt, men for en del tærer det alt for mye på ¸økonomien og det kan oppleves som stressende. Jeg sender julekort til mange personer, noen av dem har jeg bare kontakt med til jul. Både gaver, hilsener, lys, pynting og ikke minst god mat representerer noe godt og positivt, men forsvinner Jesus i alt dette? Er det dette vi forbinder med jul? Hvorfor feirer vi jul? Vi feirer jul fordi Jesus ble født av Maria og Han kom til denne jord for å frelse oss. Han har kommet og Han sitter i dag på Faderes høyre side til Han kommer igjen for å hente Sin brud. Vi feirer altså jul for å minnes noe som skjedde for over 2000 år siden. Jeg ser også fram imot gaver, god mat og samfunn med familie og venner, men det er først og fremst en takknemlighets tid, takknemlighet over Gud som sendte Sin Sønn i menneskelig skikkelse til jorden og til Jesus som var villig til å forlate herligheten i Himmelen og komme til denne jord. Takk Jesus!

Har du tenkt å gi Jesus noe i fødselsdags gave? Ja, Han har fødselsdag. Hvilke forventninger har vi til julen? Hvilke forventninger har en uteligger eller en stoff-misbruker til julen? Hvilke forventninger har tiggerne til julen? Hvilke forventninger har barna til alkoholikere? Flere av disse ønsker å komme gjennom juledagene så fort og smertefritt som mulig. En del både kristne og ikke-kristne er flinke til å huske på dem som har det dårlig og de arrangerer sammenkomster med mye god mat og pakker. Likevel tror jeg mange opplever et større savn over det som de mangler i denne søte juletid enn ellers i året. Hva mangler de? Nærhet og familie. Kanskje har det vært skilsmisse eller konflikter i familien. Kan vi lage denne julen til en tid av tilgivelse og forsoning? Kanskje betyr et oppmuntrende ord eller et hjemmelaget kort mer enn en dyr pakke som du ikke vet hva du skal gjøre med.

I en del land der kristendom ikke er populært, kan en få lov til å «evangelisere» rundt julen. Jeg setter det i gåseøyne¸ da en kanskje må kamuflere evangelisasjonen i pakkeutdeling. Både jule-konserter og julebord er populært her i Norden. Julekonserter kan minne oss om julens budskap, men julebord har lett for å ende opp i for mye alkohol. Da kan en gjøre ting som en angrer etterpå.

Hvordan forholder vi kristne oss til julen og hvilke forventninger har vi? Vi har kanskje en julekrybbe med Jesus barnet og vi leser jule-evangeliet fra Lukas evangeliet og synger jule-sanger, men er vi sammen med Ham som sitter på Faderens høyre side og forbereder bryllupet med Sin brud? Han ønsker å komme ned til jorden for å ta bolig i så mange som mulig. Han kan bli den beste julegaven som noe menneske kan få. Da blir det julefred på innsiden og på utsiden.

Jeg sa at jeg ville skrive litt om forventninger generelt. Da vil jeg spørre deg: Forventer du deg noe positivt eller noe negativt? Når du står opp om morgenen, tenker du at dette blir en fin dag eller ramser du opp alt det som kan gå galt under dagen? Du kan snu de negative forventningene ved å begynne dagen med å takke. «Takk Herre, for at du har lovet å være med meg i dag. Du sier at bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg i dag og du skal dekke bord for meg framfor mine fienders øyne. Takk for at ingen ting ondt skal ramme meg i dag.» Jeg kunne ha fortsatt med å skrive alle de underbare løftene som Han har gitt oss. En del tror at de får en demon på seg når de ber om befrielse for andre. Når vi er dekket med Jesu blod og har våpenrustningen på, så kan ingen demon komme inn i oss. Dersom du lever i synd og velger ikke å tilgi, så har du åpninger for djevelen. En kvinne spurte nylig om hun kunne gå i krig mens hun fremdeles slet med ting i livet. Til det vil jeg svare både ja og nei. Vi skal ikke krige i egen kraft, men bruke de våpnene vi har fått som Jesu blod, Hans navn, lovsang, Ordet og våpenrustingen. Jeg tror ikke Herren sender syke og utslitte soldater ut i krigen. Det er ganger der vi skal få søke troens hvile og få legedom hos Herren, men det er ganger der jeg har gått i krig og kjent at jeg selv har kommet styrket ut av det. Jeg har kommet inn i  Ånden som er min Hjelper.

Forventer vi lite eller tenker vi stort? Jeg tror det er avhengig av hvilket bilde vi har av Gud. Mange ganger så begrenser vi Ham. Gud er allmektig og sier at ingen ting er umulig for Ham. Han har skapt himmel og jord og deg og meg. Vi har en stor Gud. La oss tro på Ham. Han vil at vi skal ha et tillits og avhengighets forhold til den levende Gud., vår Pappa. Vi kan forberede julen sammen med Ham. Slutt med stresset.

LA OSS GÅ INN I ADVENTSTIDEN MED FORVENTNINGER TIL GUD, JESUS OG DEN HELLIGE ÅND.

Mor Else