HVA GJØR VI NÅR VI BLIR ANKLAGET?

HVA GJØR VI NÅR VI BLIR ANKLAGET?

 

Hvem anklager oss og hvorfor blir vi anklaget? Er anklagene sanne eller er de falske og løgnaktige?

Det er også forskjell på anklager og på korrigering. Noen opplever at en blir anklaget når en ikke har klart en oppgave. I en barn-foreldre- relasjon vil foreldrene være de som skal oppdra barnet. De bør absolutt rose barnet når det gjør noe bra, men de må også si ifra hvis barnet gjør noe galt. Det er ikke anklager, men om det sies i en tone som gjør at barnet føler seg tråkket på, så kan en spørre seg om det har blitt sagt på en riktig måte. Om barnet søler melk utover duken, kan du si noe om at det er lurt å sette melken ifra seg før en setter seg til bords. Om du sier at barnet er dumt og aldri kan gjøre noe bra, er det en anklage. Det er antageligvis en løgn da de fleste gjør noe bra innimellom. Om liknende ord sies i andre sammenheng, kan de bli til forbannelser over en person. Barnet begynner å tro at det er dum og selvfølelsen vil bli liten og kanskje får barnet ikke gjøre det han eller hun vil som voksen i mangel på rett selvbilde. Tror du at ord forsvinner av seg selv? Det gjør dem ikke og de blir liggende der til du gjør noe med dem i Jesu navn. Vi har liv eller død i vår tunge. Les Ordspråks-boken 18:21 og Jakobs brev det 3. kapittel.

Om mennesker kommer til meg og føler at jeg har såret dem, får vi sette oss ned og snakke om det. Jeg prøver ikke å gå i forsvar, men å bli lyttende. Som oftest bygger det på en misforståelse og har jeg uttrykt meg feil, får jeg be om tilgivelse. Kommer de i en anklagende tone, er det alltid vanskeligere å ikke gå til motangrep. Jeg roper innom meg: «Gud hjelp meg.»

Jeg har noen få ganger opplevd å bli anklaget gjennom profetier. Dette er kristne søstre som har mye av Gud. Den ene åpnet himmelen gjennom lovsang, men hun hadde ikke evnen til å skille hva som kom fra Gud og hva som kom fra djevelen. Vår på nytt fødte ånd er ren og rettferdig, himmelen verdig, men Filipperbrevet 2:12 sier at vi skal arbeide på vår sjels frelse. Det betyr at det kan være både sår, synd og demoner i vår sjel og kropp. Om du tror at alle impulser kommer fra Herren, er du ute og sykler. Alt skal prøves. Den ene av disse kvinnene uttalte død over en person og personen døde. En annen kvinne advarte andre imot meg uten å kjenne meg. Heldigvis tok de som ble advart tak i det. Hva gjorde jeg? I det første tilfellet tilga jeg kvinnen og gjenopptok kontakten da hun ba om det, men når det skjedde igjen, skrev jeg et hyggelig mail og brøt kontakten. Jeg sa hvorfor. Jeg fikk vite av andre at hun hadde snakket negativt om meg, men hun ble til slutt syk og døde. Jeg hadde ingen annen vei enn å tilgi og jeg gikk ikke og snakket negativt om henne til noen. Et par ganger møtte jeg henne tilfeldig og jeg klemte henne, velsignet henne og gikk videre. Det andre skjedde i en menighet og derfor ble pastoren involvert. Vi tre hadde en samtale. Det ble egentlig ingen løsning da jeg tror hun trodde det var Herren. Det trenges mere undervisning om nådegavene og hvordan de skal brukes. Noen mennesker fungerer som åndelig politi og en del ganger blir det som Jesabel. Hun truet profeten på livet og hun utførte heksekunst. Selvsagt hadde jeg ikke noe annet valg enn å tilgi og det må jeg gjøre om igjen og om igjen til smerten blir borte.

Jeg hadde en mamma som beskyldte meg for ting som jeg ikke hadde gjort. Det var veldig smertefullt og jeg ba min mor om å slå meg når jeg var fire år. Det er mindre ondt enn dine ord sa jeg. Jeg minner deg igjen om at vi har liv og død i vår tunges vold. Mange vet ikke hva ord kan skape både positivt og negativt. I parentes må jeg nevne at min mor var psykisk syk og ikke primært ond. men det gjorde likevel vondt, spesielt for et barn. Det var først når jeg ble større at jeg lærte hemmeligheten av å tilgi. Det står faktisk i Matteus 6:14+15 at om vi ikke tilgir, så vil heller ikke Herren tilgi oss. Jeg våger ikke å komme i den situasjonen. Det står i Matteus 5:44 at vi skal velsigne våre fiender. Ja, vi skal faktisk velsigne dem som forbanner oss. Det har jeg gjort og så får Herren hjelpe meg til å tilgi og velsigne med mine følelser også.

Det står i Romerbrevet 12:19 at hevnen hører Herren til. Stoler du på at Herren er for deg og vil beskytte deg? Er vi trygge på at Gud er en rettferdig Gud? Når noen anklager oss for noe som ikke er sant, har vi absolutt lov til å si at det ikke stemmer, men hevnen hører Herren til. Jeg har flere ganger opplevd hvordan Gud oppretter et menneske som har blitt urettferdig behandlet. Jeg er mamma og jeg blir som en løvinne når noen går imot mine barn. Tenk deg hvordan Gud føler når Hans barn blir urettferdig behandlet.

Mange tror at Jesus var blåøyd og svak, men det står ikke slik i Bibelen. Han er født jøde og Han var svært skarp imot religiøse ledere. Når bønnens hus ble gjort til et salgssted, tok Han bordene og snudde rundt og Han var veldig vred. Jeg tror derfor ikke at vi skal stå og la oss tråkke på av mennesker. Det står i Titus 2: 15 at vi ikke skal tillate noen å forakte oss. Andre oversettelser sier at vi ikke skal bli tråkket på. Når anklageren kommer, så sier Jesus: «La han eller hun gå for Jeg har betalt prisen. De er fri.»

Djevelen er kalt for anklageren og Jesus for Befrieren.

LA JESU RETTFERDIGHET BLI SOM EN BOMMERANG FOR FALSKE ANKLAGER!

Mor Else