HVA GJØR VI MED SÅR FRA FORTIDEN?

HVA GJØR VI MED SÅR FRA FORTIDEN?

 

Dette er jo et emne som jeg har skrevet bok om og som jeg jobber med nesten daglig. Jeg får nye lesere og det er ikke alle som har lest boken som heter: Inner healing and deliverance. Den er på engelsk. Jeg skal snart ha et seminar om dette emne og det blir naturlig for meg å både lese boken og be over Guds hjelp til å formidle sannheter. Jeg begynner med DEG.

Først må vi slå fast om det er riktig å gå tilbake i tid. Det står jo i 2.Kor.5:17 at vi er nye skapninger og at alt er blitt nytt og det gamle er borte. Fikk du en ny kropp når du ble født på ny eller ble alle gamle tankemønstre automatisk borte? Hos meg var det i alle fall ikke slik. Jeg tror heller ikke det skjedde med deg. Hva var det som ble helt nytt? Din ånd. Vi består av ånd, sjel og kropp (1.Tess.5:23) Alle mennesker har en ånd, men Guds ånd flytter ikke inn i vår ånd før vi tar imot Jesus som vår Herre og Frelser. Da blir en del av oss perfekt på grunn av at Jesus tok vår synd og gjorde oss rettferdige. Vi er født av en syndfri Far og blir Hans barn på grunn av Jesu forsoning. Derfor er alle gamle bekjente synder borte og vi får en ny natur, en Jesu natur med muligheter til å leve i Ånden. Vi kan ikke ha sår i vår pånytt-fødde ånd, men i vår sjel og kropp. Det betyr at vår vilje, tanker og følelsesliv kan ha skader. Vi alle vet at vi kan bli syke i våre kropper. Mye av vårt tidligere liv, vår fortid, er lagret i det ubevisste. Det kan være fortrengt. Det lever sitt eget liv uten at vi har kontroll over det. Jeg ber ofte om at Jesus skal bli Herre over det ubevisste i meg selv og i andre.

Hva er forskjellen mellom sjel og ånd? I Bibelen har flere oversettere vært forvirret og oversatt feil. Når jeg kommer til mange menigheter, så er det mange som ikke vet forskjellen. Som nevnt ovenfor så er vår ånd den pånytt fødte skapelsen. Sjelen er vår vilje, følelser, tanker og det ubevisste. Den er også skapt av Gud. Sjelen vår er ikke det samme som vårt kjøtt som er den delen av oss som står Ånden imot. Kjøttet vil ikke bøye seg under Gud. Hvor står det om det ubevisste i Bibelen? Når jeg spurte Herren om det, så fikk jeg Matteus 7:3 «Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke planken i ditt eget øye? Eller hvordan kan du si til din bror: La meg ta flisen ut av øyet ditt og se planken er i ditt eget øye?» Planken er jo det vi ikke ser. Ofte prekes det om at vi ikke vil se våre egne feil og det kan jo være sant, men det vi ikke ser, ser vi ikke og det behøver ikke å bety at vi ikke vil. Herren har ofte åpenbart ting for meg som hører fortiden til enten for å befri meg, lege meg eller for at jeg skal tilgi eller gjøre noe annet med det. Jeg snakker ikke om når djevelen minner oss om gamle synder som er bekjente eller områder som Herren har lekt. Vi må med Guds hjelp skille mellom når det er Gud eller når det er djevelen.

Jeg hører relativt ofte at mennesker reagerer irrasjonelt på ting som skjer og jeg må ofte spørre om det som skjer, minner dem om noe som har skjedd i fortiden som var ubehagelig. Det hender de må få Den Hellige Åndens hjelp for å kunne huske. Mennesker som har vært utsatt for overgrep, kan reagere på autoriteter og ordre som er normale i skole- og arbeidssituasjoner, men som oppleves som enten urettferdig eller som ubehagelig tvang. En kan bli lei seg, sint eller reagere med angst. Selv kunne jeg noen ganger besvime når de tok en senkning på meg og det tok ikke slutt før jeg forsto at det hang sammen med overgrep som skjedde på et sykehus når jeg var et lite barn. Jeg er relativt tøff så jeg forsto ikke mine reaksjoner. I dag opplever jeg det rasjonelt som et lite stikk.

Kan Gud gjøre noe med det som har skjedd for mange år siden? Det står i Hebreerbrevet 13:8 at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Det er ut fra et evighets perspektiv jeg tror Han kan gå tilbake i tid. Dessuten kan Han i dag lege det som ikke er legt. Når du har et sår, så spiller det ikke noen rolle hvor lenge du har hatt det såret. Vi snakker jo hele tiden om sår i sjelen, sår som ikke synes, men som er virksomme. Du kan til og med være bærer av sår som ligger i familien. Nå sitter noen av dere som et spørsmålstegn. Jeg bryter ofte familieforbannelser. Det kan være visse sykdommer som følger familien eller visse demoniske tendenser som skilsmisse, alkoholisme, vold, sinne osv. Du kan både være et offer for alkoholisme, men også bærere av den tendensen. I noen tilfeller kan det være en demon av alkoholisme som følger familien. Det samme gjelder for eksempel forkastelse. Om en av dine foreldre ble forkastet, kan det hende at de også forkaster deg. Om det ikke brytes, så fortsetter det. Jeg har brutt dette i mange familier og mange ganger må jeg kaste ut en forkastelses ånd og frykten for å bli forkastet. Det er nesten ingen ting som ødelegger et menneske så mye som å kjenne seg forkastet. Det kan lede til mindreverd eller at en begynner å hevde seg selv på en feilaktig måte. Forkastede mennesker feiltolker ofte det en sier til noe negativt. I ekstreme tilfeller kan en bli paranoid. Når negative tendenser går i familier, så kan en både være offer for det og utøve det.

Jeg synes jeg hører noen av dere si: «Jeg har blitt misbrukt av min far og det har ødelagt mitt liv og det kan ikke Gud gjøre noe med. Gjort er gjort.» Nei, Gud benekter ikke det som er skjedd. Han er ingen løgner, men Han vil hjelpe deg å tilgi og Han vil komme med Sin kjærlighet til deg, trøste deg, lege deg for de psykiske og kanskje fysiske skader som har skjedd. Han vil løse deg for skam og skyld. Han kommer med olje fra Himmelen og heller det ned i sårene. Kanskje må Han rense dem først. Han vil legge Sin hånd på ditt sinne og lege de vonde minnene slik at de ikke fortsetter gjennom mareritt. Han har sagt i Sitt Ord at din søvn skal være søt. (salme 104) Noe av dette kan ta tid, men Herren har lovet å være med hele tiden. Jeg har tidligere nevnt at du kanskje må tilgi mange ganger til alt som i deg er har tilgitt og blitt legt.

Noen ganger tar Herren opp det som er fortrengt fra fortiden direkte med deg. Andre ganger kan det komme gjennom kunnskaps ord fra en annen. Når Herren tar opp ting fra fortiden, så er det for å hjelpe deg. Djevelen kan også ta det opp, men da for å plage deg. Jeg har vært i samtale med mennesker som sier at de får opp et ubehagelig bilde av noe de har vært med om gang på gang. Jeg kan ikke bli kvitt det sier de. Det kommer ikke fra Herren. Han vil ta bort det.

Herren vil ikke gjøre deg historieløs, men Han vil rense deg, lege deg og befri deg.

En del sår er infiserte og en del sår i sjelen har demoner i seg. Disse må bort. Hvordan vet jeg om det finnes demoner? Du spør Herren selv eller får hjelp av en med gaven til å prøve ånder. Mange blir redde når en begynner å snakke om demoner. Vet du ikke at de er beseiret av Jesus. Vi har fått makt til å trampe på slanger og skorpioner og over all den makt fienden har, og ingen ting skal skade oss. (Lukas 10:19)

LA HERREN FÅ LEGE DINE SÅR OG BEFRI DEG!

 

Mor Else