BLI GUDS ETTERFØLGER!

BLI GUDS ETTERFØLGER!

 

Jeg vil starte med Efeserbrevet 5:1+2. «Bli derfor Guds etterfølgere, som Hans, kjære barn. Og vandre i kjærlighet, slik også Kristus elsket oss og gav Seg Selv for oss, en offergave og et blodig offer for Gud, som en velbehagelig duft.» Jeg fikk et bilde av en reiseleder i jungelen. Det er ganske dunkelt og uoversiktlig på grunn av alle busker og trær. Det kan også være farlig der på grunn av både småkryp og slanger og ville dyr. En vil helst ikke trå feil og en vil se de ville dyrene før de ser deg. Som fremmed må en stole på den lokalkjente lederen som også er utstyrt med våpen. En holder blikket festet på ham og en går ikke sine egne veier. De som er i følget holder seg også tett innpå hverandre. Det er ingen åpning for individuelle utflukter.

Jeg syntes dette bildet passet veldig godt på den vandringen vi som kristne har i denne verden, spesielt i disse dager. Vi lever med mye mørke rundt oss og farene lurer på oss over alt. Det er derfor mere viktig enn noen gang å holde sitt blikk festet på Lederen. Noen ganger overvåkes jungelen av helikopter. Vi er alltid overvåket. Vi er alltid passet på. Vi har en Far som ser farene før vi ser dem selv. Den Hellige Ånd og englene er der som tjenende ånder for oss. Jeg tror ikke vi vet om alle de gangene som vi er reddet fra «løver og slanger.» Jeg regner med at du skjønner symbolikken. I jungelen går reisefølget tett ved hverandre. En del kristne tror at det bare er dem og Herren, men det er ikke Guds vilje. Jesus er hodet på kroppen og vi er lemmer. En finger eller et øye kan ikke leve lenge uten å ha kontakt med resten av kroppen. De er avhengig av blodet som har liv i seg og de trenger å være knyttet til resten av legemet. Denne sammenligningen halter litt da vi som et Guds barn har Livet og Blodet i oss, nemlig Jesu liv og blod, men vi trenger resten av kroppen.

Jeg vil vise til flere steder i Bibelen som taler om å følge i Herrens fotspor. Du kan gå til 1.Peter 2:21. I versene før snakkes det om å lide urettferdig. Det står at Jesus led selv om Han var uskyldig. Han har gitt oss et eksempel. Derfor står det at vi skal følge i Hans fotspor. Den som går først i jungelen risikerer nok også sitt eget liv for å redde resten av følget. Vi mennesker er ekstremt sårbare for urettferdig behandling, men vi må også der se på Jesus. Vi får overlate hevnen til Gud som er rettferdig og vi får be om hjelp til å tilgi, kanskje mange ganger.

For å kunne følge i noens fotspor, så må en ha blikket festet på personen.

Jeg vil vise til 1.Johannes 2:6 og Johannes 15:4. Det første sier at om vi blir i Jesus, så skylder vi også å vandre slik som Han vandret. Det andre påpeker at vi ikke kan bære frukt uten at vi blir i Ham. Vi produserer kun Jesus frukter når vi er i Ham. Jeg vet at det finnes ikke-kristne som kan gjøre mye godt for andre, men disse er jo også skapt av Gud. Alle mennesker er skapt av Gud og har derfor noe av Ham i seg. Vi som er kristne har Jesu liv i oss og det livet skulle flyte ut gjennom oss og fra oss. Vi kan ikke produsere Åndens frukter uten å være i Jesus. Hva er Åndens frukter? Da kan vi gå til Galaterbrevet 5:22: «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet og selvtukt.» Vi snakker nå om ekte glede, fullkommen kjærlighet og fred som kun Herren kan skape. Vi snakker om det som er perfekt og ingen sataniske etterligninger. Åndens frukt har evighets-perspektivet i seg. Vi har nettopp begynt på et nytt år, et nytt uskrevet kapittel og livene våre vil fortelle om vi er rotfestet og grunnfestet i Ånden. Skal din gren på treet være tung av gode Jesus-frukter?

Tilbake til sammenlikningen av guiden for reiseselskapet i jungelen. Jeg nevnte at Han hadde våpen i sin hånd, men i jungelen er det mørkt og stien er smal og lederen har en stor lykt som gjør at han kan se hvor han går. Det kan jo være fare for slanger og andre små og større dyr. Dessuten kan han lyse ut i mørket for å se om han kan se noen andre farer der ute. Når jeg ser denne lampen for mitt indre øye, så tenkte jeg på det bibelstedet der det står at Hans ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Dette ordet finner vi i salme 119:105.

Først og fremst må vi ha vårt blikk festet på Jesus. Deretter må vi ha med noe som lyser opp den smale stien vi går på. Da har vi Guds Ord. Det står ikke at ordet lyser opp flere mil foran oss, men det står at den lyser opp for vår fot og den stien vi går på. Det betyr at vi aldri behøver å gå i blinde. Blindebukk er ingen lek på vår kristne vandring. Jeg snakker relativt ofte med mennesker som har mange spørsmål og de tror jeg er et orakel som kan svare dem. Hva skal de gjøre? Hva vil Gud med deres liv? Hvem skal de gifte seg med? Skulle de flytte til et annet sted kanskje? De trives ikke i menigheten, men hvor skal de gå? Spørsmålene er uendelige. Mitt første motspørsmål er om de har snakket med Herren om det? Har de søkt Ham? Er det noen ord i Bibelen som kan rettlede dem? Det er ikke alle disse spørsmålene som får et direkte svar ved å slå opp i Bibelen, men det står at Herren vil rettlede oss med fred. Jeg kan også komme med en del spørsmål og så foreslår jeg at vi ber sammen. Jeg vil bringe dem til Ham som har svarene.

Jeg sa tidligere at guiden i jungelen hadde våpen. Det kan jo også hende at hver deltaker har noe de kan beskytte seg med. Vi kristne har alle blitt utstyrt med våpen som er gitt oss av Gud. Bruker vi dem? Hva gjorde Jesus når Han ble fristet i ørkenen? Han sa: «Det står skrevet.» Det er et våpen vi har fått, Guds Ord. Djevelen kan Guds ord og det er derfor et effektivt våpen å bruke. Jesus har også vært så generøs at Han har gitt oss tillatelse til å bruke Hans navn. Jeg er ikke så snill at du får lov til å bruke mitt navn når du går i banken, men Jesus har sagt at vi kan bruke Hans navn og djevelen vet at han ble beseiret av Jesus. Når vi forstår hva Jesus har gjort, så kan vi i tro si: «Du satan må i Jesu navn slippe taket i denne syke personen, Du satan får ikke stjele sønnen min som er fristet til å prøve stoff. Slipp ham i Jesu navn. Kreft, slipp taket i min syke mor, i Jesus navn. Hun hører Herren til og er dyrekjøpt med Jesu eget blod.» Jeg kunne ha fortsatt med mange flere eksempler, men du forstår sikkert hva jeg mener. I Johannes Åpenbaring 12:11 står det at de seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord. Det betyr at både Jesu blod og bekjennelsen kan brukes som våpen. Hvis du er enig med djevelens løgner eller bekjenner motsatt av Ordet, så er det fare for at det ikke blir noen seier. Om du hadde vært i jungelen, så kunne du risikert og bli spist opp av et villdyr. Nå vet vi at Gud er nådig og våker over oss og er vi som små barn, så blir vi nok ekstra beskyttet, men etter hvert så lærer Herren oss opp til å bruke våpnene og Han forventer at vi skal bruke dem.

Jeg har ikke snakket om hvordan Jesus underviste, helbredet, drev ut demoner, møtte mennesker, forvandlet litt fisk og brød til mat for over 5000 mennesker, vekket opp døde osv. Selvfølgelig skal vi følge etter Ham i alle ting. Nå fikk jeg dette bildet om jungelen og derfor ble det slik denne gangen.

FØLG JESUS

DET BLIR INGEN NY PREKEN FØR I SLUTTEN AV FEBRUAR, GRUNNET REISE.

Mor Else