GUD, DEN UFORANDERLIGE.

GUD, DEN UFORANDERLIGE.

 

 

Jeg skrev forrige gang at 2015 kommer til å bli et år av forandring og jeg nevnte at mørket kommer til å bli mørkere og lyset blir lysere. Jeg skrev at vi måtte være villige til å slippe det som var trygt og det som vi alltid hadde gjort. Vi måtte våge å gå ut av vår trygge sone. Jeg la vekt på viktigheten av å holde seg nær til Jesus og bli ledet av Den Hellige Ånd. I dag vil jeg skrive om noe og noen som ikke forandres. Han er den samme i dag, i går og til evig tid.

 

Martin Luther skriver i en salme at Gud er Gud om alle mann var døde og om alle land lå øde. Det er ganske dramatisk, men han får fram et meget viktig poeng. Gud forandrer seg ikke etter omstendighetene. Derimot skulle vi forandre omstendigheter. De må bøye seg inn under Guds ord. Når jeg er syk for eksempel, så kan jeg peke på at Jesus har båret min sykdom på Korset. Jesaja 53:4 + 5 sier at i Jesu sår har vi fått legedom. Før Jesus kunne de ikke bruke dette skriftstedet på samme måte. Moses fikk beskjed om å lage en kobberslange og henge opp. Alle som så på den skulle bli friske. De skulle se på den. Vi må også feste vårt blikk på Jesus. Det hender jeg møter mennesker som ikke kan møte mitt blikk. Det kan være mange grunner til det. De kan være plaget av frykt og mindreverd, men de kan også ha skyldfølelse eller det kan være demoner som ikke vil bli avslørt. Jeg får jo ikke ordentlig kontakt med disse menneskene. Vi kan snakke med hverandre, men kontakten mangler. Vi må feste vårt blikk på Jesus for å ha kontakt med Ham. Det finnes mange måter å se på Jesus på. Når vi leser om Ham i Ordet, så ser vi på Ham. Når vi lovsynger Ham og takker Ham for alt Han er og alt Han har gjort, så fester vi vår oppmerksomhet på Jesus. Når vi snakker til Ham, ber til Ham, så gjør vi Jesus til hoved person. Når vi forteller andre om Jesus og Hans gjerninger, er vårt hovedfokus på Jesus og litt på andre. Du kunne sikkert komme med flere eksempler. Noen sier at de kommer Gud så nære i naturen. Jeg kan forstå det dersom de har sitt fokus på Ham som har skapt alt som er, men ikke om fokuset er bare på naturen. Mange mennesker i dag dyrker nemlig det skapte og ikke Skaperen. Hvem tror du har gjort det mulig for menneskene å oppdage nye ting og stadig komme fram til bedre medisiner og bedre hjelp for syke mennesker? Hvem tror du gjør det mulig for mennesker å stadig utvikle nye metoder eller forbedre de som er innen det meste her i verden? Det er ikke dyr som utvikler verden, men mennesket som er skapt i Guds bilde. Gud er den opprinnelige Skaperen og har laget mennesket slik at det kan tenke og føle.

Gud har ikke skapt dyrene med samme hjernekapasitet, men Han har skapt dyrene slik at de kan leve og overleve i det miljøet de er skapt til å være i. Menneskene bruker dyr i forskning og jeg håper virkelig at det blir gjort på en så skånsom måte som mulig. Gud sier i begynnelsen at vi skal råde over dyrene, men Han sier ikke at vi skal skade dem.

Gud er, var og kommer til å forbli Skaperen.

Siden Gud er Skaperen, tror jeg at Han kan skape i dag og at Han kan reparere det som er gått i stykker. Det er derfor ikke vanskelig for Ham å la ben vokse ut og gi mennesker nye kroppsdeler. Vi begrenser ofte Gud på grunn av vår begrensede tro.

Om Gud kunne skape før, så kan Han også skape noe nytt i dag.

 

Bibelen kaller Gud for allmektig. En nyere oversettelse bruker ordet veldig istedenfor allmektig. Det synes jeg gjør Gud til noe mindre enn allmektig som er et ord som faktisk sier at det ikke finnes noe som ikke er mulig for Ham. Matteus 19:26 og flere andre steder sier at ingen ting er umulig for Gud. Det er denne ubegrensede mulighetens Gud som jeg trenger som min Far og som jeg trenger i alle deler av mitt liv.

Markus 9:23 sier at alt er mulig for den som tror. Vi må heller ikke begrense oss selv når vi vet at den Allmektige bor i oss. Aktiver Han som bor i deg i 2015.

Gud hatet synd og det gjør Han fortsatt.

Vi kan lese Josva 24:19. Josva talte til folket og han sa: «Dere makter ikke å tjene Herren, for Han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres lovbrudd og synder.» Gud har alltid hatet synd. Vi kjenner så vel historien om Adam og Eva som var ulydige mot Herren og lot seg friste av slangen. De levde i Paradis som er et symbol på Himmelen som er vårt mål, men ble kastet ut derfra når de syndet. En hellig Gud og et syndig menneske kan ikke leve sammen. Gamle Testamentet er full av offer og beskrivelse av prester og øversteprestens oppgaver. De fungerte inntil Jesus kom. Da ble han et offer og Han tok all verdens synd en gang for alle. Han står mellom deg og Gud. Gud ser deg syndfri gjennom Jesu blod.             Uten Jesus kan du ikke komme til Gud.

Gud hater like mye synd i dag som Han hatet før og Han har virkelig ikke forandret seg. Mange taler om at det ikke er så farlig å synde i dag. Tidene har jo forandret seg og vi må forandre oss med tiden. Når vi sier at Bibelen skriver at homofili er synd, så sier mange at vi ikke kan godta det. Folk må få leve ut sine lyster. Vi lever jo tross alt i 2015. Andre forkynner at Jesus tok all synd, så vi behøver ikke bekjenne synd noe mer. Det tok Jesus seg av en gang for alltid og mange lar seg lokke ut i verden der en kan gi kjøttet fullt spillerom. Jesus ordnet jo opp i dette. Jeg har faktisk snakket med flere som sier dette, så jeg sprer ikke dette som et rykte. Jeg tror jo ikke dette og jeg vil gjerne preke helliggjørelse. Har snakket blant annet med kvinner om hvordan de kler seg.  Når de går med så dype utringninger at du kan se brystene og så korte skjørt at det ikke er mye du skjuler, frister de mange menn som da synes det er veldig vanskelig å følge Bibelens oppfordring om ikke å se på en kvinne med begjær.(Mat.5:28) Jeg vet at mange har laget sine egne bud og forbud som ikke har noe med Bibelens budskap å gjøre, men Paulus sier at vi ikke skal verken spise og drikke eller gjøre ting som vekker anstøt. Da kan det hende at vi skal la være å gjøre ting som ikke er direkte synd i Guds øyne, men synden blir å vekke anstøt.

Det er helt sant at Jesus tok all vår synd, men 1.Joh.1:9 sier at dersom vi synder, skal vi bekjenne våre synder og da er Gud trofast slik at Han vil rense og tilgi oss. Gud hater ikke synd noe mindre i dag enn før. I Himmelen er det ingen synd, ingen sykdom, med andre ord ingen ting fra mørkets makter. Det går ikke sammen med en hellig Gud.

Bibelen sier at vi skal ha ærefrykt for Herren. Vi behandler Ham ikke som hvem som helst annen. På samme tid vil jeg si at vi kan ha fortrolig samfunn med Ham. Vi behøver ikke å forandre stemme og bli noe religiøst når vi kommer til Ham. Jeg tror at de fleste av oss forstår veldig lite av hvem Gud virkelig er og hvor stor Han er og hvor ren Han er. Jeg tror egentlig at jeg bare aner litt. Ærefrykt tror jeg kommer med øket kunnskap om Herren. Feilaktig kunnskap kan skape frykt. Da kommer vi jo ikke til Ham med tro og tillit. Gud har skapt oss slik at Han kunne ha samfunn med oss. Det samfunnet ble jo brutt når synd kom inn i verden, men ble gjenopprettet gjennom Jesus.

Gud er treenig. Gud er en.

Dette er vanskelig å forstå med vårt hode, men jeg anbefaler deg til å akseptere det som en sannhet uten å gjøre det så komplisert. Gud og Jesus er i dag sammen i Himmelen og Den Hellige Ånd er her på jorden. Jeg har samfunn med alle tre delene i Guddommen. Jeg ber til Gud i Jesu navn. Jeg snakker med Jesus og jeg snakker også med Den Hellige Ånd. Ofte inviterer jeg Den Hellige Ånd inn som min Hjelper. Det har jeg gjort før jeg begynner å skrive.

 

Gud er sannhet og Han forandrer seg ikke etter våre synspunkter og ideer. Derimot vil Han at vi skal forandre oss og formes etter Hans ord og i Hans kraft.

 

LYKKE Til!

 

Mor Else