2015 – ET ÅR AV FORANDRING.

2015 – ET ÅR AV FORANDRING.

 

Jeg skal nok be mere for neste år, men foreløpig har jeg fått ordet: forandring. Det kan hende det gjelder meg og det kan hende at det gjelder generelt for det året som vi står foran, det året som nå har blanke ark. Jeg tror faktisk at vi kommer til å se store forandringer i det året som ligger foran. I det året som har gått, så har vi hørt om mer djevelskap i verden enn jeg kan huske i min levetid. Før kunne de samme tingene skje, men i mye mindre skala. Bare i de siste dagene har nesten to hundre barn på en skole i Pakistan blitt drept, tusenvis av kristne må flykte fra ekstreme islamister da de er i fare for sine liv, naturkatastrofer skjer overalt i verden og slik kunne jeg fortsette. Jeg har aldri sett djevelen mer synlig i verden enn nå. Hans tid er kort og han prøver vel å ødelegge så mye som mulig før han blir bundet og til slutt kastet i ildsjøen. Hvordan skal vi kristne reagere på alt dette? Skal vi bli redde, skal vi bli sinte, skal vi bli passive og likegyldige? Lukas 21 sier at vi ikke skal bli redde når vi hører om krig og naturkatastrofer. Vers 17 og 18 sier at vi skal hates av alle for Hans navns skyld, men at vi ikke skal miste et hårstrå på vårt hode. «Hold ut, så skal dere vinne livet!» Dette er Herrens egne ord.

Jeg tror ikke at vi kan stå i denne striden hvis vi ikke er overbevist om det vi tror på. Om vi er likegyldige til Jesus, tror jeg det er lett å bli et bytte for djevelen. Om du blir truet på livet, tror jeg ikke at det er så lett å velge Jesus og stå opp for Ham hvis du ikke har en nære og intim relasjon til Ham. Jeg har hørt flere menn si at de er rede til å sloss for sin kone og sine barn og vi må enda mer være villig til å stå opp for Ham som er Livet og som har gitt oss Livet med stor L.

Hvis vi tror at vi skal stå i striden i egen kraft, kan jeg si at vi kommer til å tape for sterkere krefter ganske fort, men om vi er i Ham som er i oss, så har vi både beskyttelse og får kraft og styrke. Husker du gjetergutten David som vant over Goliat fordi han stolte på den Gud som var med ham. Han overvant denne kjempen med en stein og en slynge. Steinen traff Goliat så hardt i pannen at han falt.

 

Vi kan ikke fortsette å se på omstendigheter og motstand med naturlige øyne. Vi må se på verden gjennom Guds perspektiv. Vi må regne med overnaturlig hjelp og få tro for løsninger som er mye større enn hva vi kan tenke ut. Vi har en stor Gud og en god Pappa!

 

Blir det bare elendighet i 2015? Nei, jeg tror fortsatt lyset blir lysere og mørket, mørkere. Jeg tror satan kommer til å fortsette å rase, men Gud kommer til å hjelpe oss kristne til å stå som lys i denne mørke verden og jeg tror vi kommer til å lyse slik at mange ønsker å følge Ham som gir oss lyset. Om dette skal skje, kan det hende du må legge ned ditt eget, dine egne ideer og planer, dine egne ambisjoner. Din Pappa i himmelen har mye større ambisjoner for deg enn du har selv. Du må tro at Han er god og vil deg vel. Han er for deg og ikke imot deg.

 

Hvis du kan tro at det kommer til å bli slik som det alltid har vært og at du kan gjøre det du alltid har gjort, så tror ikke jeg at det går. Jeg ser hva Gud har gjort i mitt liv i det året som har gått. Det har til tider vært tøft, men jeg har måttet trenge meg på Ham som aldri før. For hver motstand, så har jeg trengt meg enda dypere inn i Ordet og bedt enda mer og Jesus blir mer og mer virkelig for meg. Jeg har fått en dypere nød for at mennesker skal bli frelst og har fått be med mennesker til frelse, flere enn før. Problemer som var store for meg før, har jeg fått Guds hjelp til å se på med Hans øyne og da har det vært mulig med løsninger.

 

          Når jeg søker Ham, kommer Han meg i møte.

 

Herren kommer aldri til å tvinge seg på oss og det er derfor vi som må gå til Ham. Han er der alltid og Han er alltid for oss. Mange tør ikke å nærme seg Gud i frykt for Ham, men da har de et feil gudsbilde. Jeg har i Ånden knust mange feilaktige gudsbilder både i andre og meg selv. Gud vil at vi skal se på Ham med rette briller, sannhetens briller og ikke fryktens.

 

Jeg begynte å skrive om 2015 som forandringens år. Skal vi følge med Herren, så kan det hende at vi må gå ut fra det som er trygt og godt og være villige til å bevege oss ut i det ukjente. Skal vi våge det, så må vi være forankret i Herren. Når vi skal gå ut av det trygge, virker det en del ganger som vi skal gjøre det alene. Selvfølgelig skal vi ikke det. Herren vil aldri be oss om å gjøre noe uten at Han støtter oss på alle mulige og umulige måter. Jeg husker helt konkret at jeg hadde et par helsemessig og praktiske problem med å reise. Når Herren ville at jeg skulle reise mye og også inn i land som blant annet India der dette kunne bli forsterket, sa jeg til Ham at Han måtte ta bort disse problemene. Vet du hva? Det gjorde Han og det har absolutt ikke vært noe problem siden. For enda lenger siden helbredet Han meg for bilsyke og det har vært veldig nødvendig da jeg har blitt kjørt rundt mil etter mil i de landene jeg har vært. Jeg har ikke hatt sjåfører som kjører sakte og holder fartsgrenser. Da har jeg måttet stole mer på Herren enn sjåføren ved siden av. Det har ikke alltid vært rett å blande seg inn i kjøringen. Det eneste jeg vet er at englene har vært fullt opptatt.

 

Frykt for det ukjente skyldes ofte feilaktige bilder på Gud eller seg selv.

 

Vi begrenser ofte oss selv da vi tror at vi ikke skal klare nye utfordringer. Jeg ber ofte for mennesker at de skal få rett bilde på Gud og på seg selv. I Skandinavia har vi noe som heter jantelovene. Det betyr at du må ikke tro at du er noen ting eller du må ikke tro at du er bedre enn noen annen. Det gjør at mennesker ikke tør å prøve nye ting. Vi blir også sterkt begrenset i vår kreativitet. Janteloven har ingen ting med Gud å gjøre for Han sier: «Alt er mulig for den som tror.» Vi må tro at vi kan brukes til å utrette ting som for oss ser umulig ut. Jeg bruker å si at djevelen er ekspert på å blåse opp små problemer til store. Jeg kaller det for «djevelske ballonger». Jeg vil at du skal se på hindringer som muligheter. Noen har kalt et gjentakende problem for tuktemester. Nå kan det tolkes slik at Herren sender oss problemer og noen ganger tillater Han ting for å tukte oss, men Herren er ikke den som skaper problemer. Han er den som har løsningene.

 

Hvordan møter du det nye året? Jeg personlig møter det med positiv spenning. Hva kommer til å skje i det nye året? Hvilke planer har Herren? Hva skal jeg få være med på? Hvor og når kommer jeg til å reise? Kommer generelle og personlige profetier til å gå i oppfyllelse i 2015? Jeg er jo heldig som er pensjonist og har lettere for å flytte på meg enn deg som jobber, studerer og har forpliktelser. En del av dere har små barn og føler på dere at dere ikke kan gjøre noe. Jeg hørte nylig om en familie som åpner hjemmet sitt og hjemmet kan bli som en liten menighet. De har fire barn mellom tre og syv år. Andre tror at en ikke kan gjøre noe når en er alene. Det er en mega løgn. Visst kan du det. Jeg er alene og jeg gjør noe hele tiden. Det er jo fantastisk at jeg ikke behøver å spørre noen annen enn Herren. Han og jeg er et team. Sykdom kan være en hindring, men se på sykdom som en fiende som Herren tok med Seg på Korset og gjør deg ikke venn med sykdommen. Da er det vanskelig å bli kvitt den. Du kan alltid be.

JEG ØNSKER DEG ET SPENNENDE 2015. HOLD DEG NÆRE TIL JESUS OG STOL PÅ HAM OG HANS KRAFT SOM IKKE BEGRENSER DEG, MEN GIR DEG NYE OG STORE MULIGHETER.

 

GODT NYTT ÅR!

Mor Else