ER SULTEN ELLER TØRST? HVA VIL DU SPISE OG DRIKKE?

ER DU SULTEN ELLER TØRST? HVA VIL DU SPISE OG DRIKKE?

 

 

Denne gangen bruker jeg ord som vi som oftest bruker i forbindelse med fysisk mat og drikke. Jeg gjør dette for å vekke din oppmerksomhet, men også fordi Jesus selv brukte sammenlikninger med det vanlige livet. Det gjør det lettere for folk å forstå hva du vil si. Hvis vi bare bruker åndelige termer, kan en del føle seg utenfor.

Hvis vi går uten mat over lang tid, så begynner du å bli sulten og det kan påvirke kroppen din negativt. Om du helt slutter å spise, så vil flere og flere av kroppens funksjoner slutte å fungere. Den ytterste konsekvens av mangel på mat og drikke er faktisk døden. Dersom kroppen er uten mat og drikke over en lang periode, kan du faktisk dø. Kroppen er skapt til å få næring for at den skal fungere. Kroppen sier selv ifra når den vil ha mat eller drikke. Du kan bare tenke på et spedbarn som begynner å skrike. Ofte er det et tegn på at det er sulten. En mamma vil ofte si: «Nå er det vel tid for amming igjen.» Barnet har faktisk fysisk vondt uten mat. Et lite barn drikker kun vann og primært melk i begynnelsen. Etter hvert som tarmfunksjonene blir bedre utviklet og barnet får tenner, kan det spise fast føde. Hvorfor skriver du dette? Alle vet jo dette, kan noen si. Fordi jeg vil bruke det som en sammenlikning med hvordan det er for en nyfødt kristen. Paulus snakker i Galater-brevet om å gi melk og om fast føde. En nyfrelst kristen trenger å høre om de enkle sannhetene i Bibelen. Jeg anbefaler gjerne evangeliene og salmene. De trenger å høre om hva Jesus gjorde på Korset, grunnlaget for vår frelse og alle Jesus gjerninger. De trenger å lese og høre om Guds godhet og Hans løfter for oss. Det bør gjøres enkelt. Bibelen sier faktisk at evangeliet er så enkelt at selv en dåre kan forstå det. Kompliserte teologiske utlegninger er ikke for en nyfrelst. Egentlig så tror jeg ikke det er for noen.

Kristendom handler om en relasjon og ikke kompliserte teorier.

 

Jeg sammenlikner Guds Ord med mat. Uten vanlig mat blir vi syke og uten Guds Ord så blir vi svake og vi kan lett bli forvirret å gå feil. Gud kan tale til oss på forskjellige måter, men hovedmåten er gjennom Ordet. Om du får åpenbaringer, så vet du ikke hvor de kommer fra om du ikke er grunnfestet i Ordet.

 

Jeg liker å ha et variert kosthold. Jeg tror at kroppen min trenger et bredt spekter av næringsstoffer. Jeg er glad i mat og jeg nyter å spise. Jeg elsker også å spise sammen med andre og maten blir da noe mer enn bare for nytten.

Hvordan ser du på Guds Ord?  Er det noe du synes du må lese eller er det noe du lengter etter? Er du sulten på Guds Ord? Når jeg ble åndsdøpt, så åpnet Bibelen seg på en helt ny måte for meg og den ble levende. Jeg har min favoritt mat, med andre ord; Mine favoritt steder i Bibelen, men jeg vil lese alt. Jeg kan spise alene sammen med Den Hellige Ånd og jeg kan spise sammen med andre. Det står i Bibelen at hver og en av oss ser stykkevis, men jeg vil se mer og mer og mine trossøsken kan hjelpe meg til å se og forstå mer.

Hvor ofte spiser du om dagen? Tre til fire ganger svarer du kanskje, men hvor ofte leser du Guds Ord? Jeg leser faktisk ikke Guds Ord like ofte som jeg spiser og jeg ber nå om at jeg skal bli mere sulten på Ordet. Jeg ber ofte og føler jeg har samfunn med de tre personene i Guddommen, men jeg ser behovet for mere regelmessig åndelig mat. Jeg vil ikke skrive til deg som en åndelig «superstar». Jeg er på vei.

 

Har du vært forelsket noen gang? De fleste har det både en og flere ganger. Da vil en gjerne være sammen med den en er forelsket i. Hvordan har du det i forhold til Jesus? Lengter du etter å være sammen med Ham? Nå vet vi at Hans ånd bor i oss som er frelste. Jesus selv snakker om det levende vannet som vi kan øse av hver dag. Han er i oss som en kilde som vi daglig kan gå til og når som helst på døgnet. En del klager over at de går som i en åndelig ørken, men da har de jo ikke drukket av det levende vannet. Er du tørst? Lengter du etter det levende vannet? Mange er mer opptatt av cola og brus enn å drikke av kilden som aldri går tom. Når du er forelsket, går du ikke til kjæresten bare når det er kriser. Nei, du kan ikke være nok sammen med ham eller henne. Jesus beskriver Seg Selv som en brudgom og oss som bruden. Han er derfor noe mye mer enn en kjæreste. Han er vår ektemann som vi skal være sammen med for evig. Den relasjonen begynner her på jorden. Skulle det ikke være naturlig at vi tørster og lengter etter Ham? Det står i Johannes Åpenbaring 3:20 at Han står for døren og banker og om noen åpner, så vil Han holde måltid med den personen. Noen ganger tar jeg nattverd og gjør det sammen med Jesus. Han har jo lovet å holde måltid med meg.

Jeg var nylig på et møte der taleren hadde bedt i ukesvis om å få en berøring. Etter lang tid fikk han det, men opplevelsen ga ingen varig frukt i hans eller andres liv. Er vi sultne på opplevelser? Jeg tror mange er det og mange er så sultne at de ikke klarer å skille hvor opplevelsene kommer fra. Jeg har sett møter på TV der Den Hellige Ånd, menneskelig kjøtt og onde ånder blandes i en stor gryte. Jeg liker ikke den maten og jeg er virkelig ikke sulten på den type blandingsmat. Mange spiser denne maten som er blandet i opplevelses-gryten. Du må ikke misforstå. Selvsagt vil Herren at vi skal ha opplevelser. Han har skapt oss med et følelsesliv, men jeg vil ha ekte og ren vare. Gaven til å skille mellom ånder trenges mere i dag enn noen gang. Jeg har selv opplevd åndelige manifestasjoner som fysiske, men de hadde en hensikt. Det står at Gud gir oss gaver for å utruste og for å bygge opp Kristi Kropp. Jeg tror opplevelser også gis med en hensikt. Jeg har tidligere skrevet at vi ikke skal leke med de hellige ting. Jeg tror det er farlig å søke opplevelser. De kommer når vi søker Herren. Når du søker etter kjæresten din, så blir du glad, kanskje litt ekstra varm. Du får kanskje lyst til å danse eller kjøpe noe til henne eller ham. Hvis vi er sur og veldig alvorlig når vi søker Herren, er det noe veldig galt i vår relasjon. Gleden i Herren er vår styrke sier Bibelen. Vi kan lengte etter glede, men hvor og hva er kilden til vår glede?

 

Jeg personlig er veldig sulten på mer av Jesus i mitt liv, men da må kanskje noe annet bort av meg og mitt. Gjennom helliggjørelse blir jeg mere fylt av Jesus.

 

Hvilke typer bøker leser du og hva ser du på nettet eller TV?  Det vi ser og hører går jo inn i oss og kan derfor kalles mat. Hva mater vi oss med? Det vi ser og hører blir en del av oss selv om vi ikke tror det. La deg ikke lure!

Jeg sier ikke at vi bare skal være sultne på åndelige møter. Jeg er nokså alt-etende når det gjelder vanlig mat, men den skal ikke være forgiftet og forurenset. Det samme gjelder hva jeg ser og lytter til.  Det kan være godt for vår sjel å se andre programmer enn bare rent åndelige. Jeg blir imponert over Guds skaperverk når jeg ser filmer om naturen eller om dyr. Det finnes gode filmer og en god konsert er heller ikke å forakte. Selv har jeg sansen for sanne historier om mennesker og hendelser. Visse kunnskaps-programmer er heller ikke å forakte, men en bør kjenne til kilden.

 

Jeg kjenner mennesker som er så sultne på Herren at de løper fra konferanse til konferanse. Andre sitter i flere timer hver dag foran datoen og ser på kristne programmer. Mange av disse er utrustet med både åndelig kunnskap og gaver. Hvorfor er de ikke sultne på å se mennesker frelst, helbredet, befridd og opprettet?

 

JEG TROR TIDEN ER INNE FOR Å DELE UT MAT, BÅDE ÅNDELIG, MATERIELT OG PRAKTISK.

Mor Else