ER JESUS DIN HERRE I 2020?

ER JESUS DIN HERRE I 2020?

Del 2

På grunn av at jeg fikk data problem, så ble overskriften litt endret, men det er en fortsettelse fra forrige gang.

Jeg tror ikke at Jesus er Herre på alle områder av våre liv. Da ville vi vært fullkomne og det er vi dessverre ikke før vi kommer hjem til Himmelen. Vår ånd er født på ny og vi har fått en ny natur. 2. Korinter brevet 5:17 sier at vi er nye skapninger. Det gamle er borte, men vi har både kroppen og sjelen som kan ha sår og til og med demoner og vi har et kjøtt som står vår ånd imot.

Hvem er Herre når vi står opp om morgenen? Begynner du dagen med Jesus og Ordet? Jeg hører at noen av dere sier at Han bor jo i meg. Han er jo med meg hele tiden. Rekker ikke det? Ja, det er Han, men begynner du dagen med å handle som om Han bor i deg? Viser du kjærlighet og omtanke til dem omkring deg eller stresser du i vei og maser på alt og alle?

Forrige gang tok jeg opp at mange ikke har Jesus som Herre over mobilen. Unge kan bruke ti timer om dagen med mobilen. Jeg har opplevd at til og med pastorer avbryter bønn til fordel for mobilen.

Jeg nevnte at Jesus ikke er Herre i alle kristne familier. Det kan være barna som styr eller en av foreldrene. Kanskje er det TV, aktiviteter og hobbyer. Hvor mye plass får Jesus i din hverdag? Spør du Ham om hva du skal gjøre og hva du skal være med på? Jeg mener ikke at du må ha et bønnemøte for å gå ut å handle, men selv da er det bra å bli ledet. Mange kan vitne om hvordan de har fått noe billig som de lenge hadde lyst på eller hvordan de ble ledet til den rette butikken. Jesus bryr seg om detaljene i våre liv og Han vil oss vel. Derfor er det ikke farlig å ha Ham som Herre.

Om Jesus er Herre i familien, så tror jeg Han vil være sammen med dere både individuelt og som samlet familie. Jeg vet om en far som tar det åndelige ansvaret for sine barn og underviser dem daglig fra Guds Ord ut fra det nivået de er på. Jeg tror at ektepar som ber sammen forblir sammen mye lengere enn de som ikke søker Herren. Jeg tror også på samlinger med hele familien. Er barna små, må ikke en snakke for lenge, men Ordet og bønnen er viktig. Hva gjør du når noe er vanskelig? Hos oss søkte vi alltid Herren og det har barna mine fortsatt med når de ble voksne. Hvem går du til når du opplever noe positivt? Det står at vi skal takke under alle omstendigheter og alt godt kommer fra Herren, så Han er sannelig verdig all lov.

Hvem er Herre over din tid? Jeg vil bare gjøre det Herren ber meg om å gjøre. Arbeid og studier er nødvendig, men jeg vet om mennesker som er arbeidsnarkomane og de drives av en annen ånd enn av Guds Ånd. Pastorer og ledere i menigheten kan også drives av feil ånd. Om du aldri tar tid med Herren og Ordet under dagen og din partner eller barn ikke får se deg og være sammen med deg, da har du feil prioritert og Jesus er ikke Herre over din tid og familie.

Det står i Bibelen at vi ikke skal tjene to herrer og det blir blant annet sagt at vi ikke skal ha mammon som herre. Det er ikke noe galt med penger, men det er kjærligheten til dem som kan bli galt. Kjærligheten til penger kan lede til for mye arbeid, korrupsjon og uærlighet, bare for å nevne noe. Apostelgjerningene 5 nevner Ananias og Saffira. De ga penger til menigheten, men lurte unna noe og løy. De døde under møtet. Jeg vet om en god del kristne som har gjort det samme og jeg lurer på hva som skjer når Den Hellige Ånd kommer på en sterkere måte.

Er Jesus Herre over din økonomi!

Vi mennesker er satt på jorden som forvaltere. Vi har dessverre ikke gjort det på en guddommelig måte. Mye har vært styrt av egen interesse og penger.

Vi har fått en kropp. Tar vi Herren med i hva vi spiser og hvordan vi bruker kroppen? Vi har fått øyne, ører og en munn. Er det Herren som bestemmer hva vi ser og lytter til? Mange ser på pornografi. Da er ikke Jesus Herre på det området i ditt liv. Andre holder ikke sex innenfor ekteskapet. Da er heller ikke Jesus Herre over sexen. Det står at vi har liv og død i vår tunge og er Jesus Herre over din tunge? Vi kan velsigne og vi kan forbanne med vår tunge. Mange kristne liker å snakke negativt om andre. Da kommer de i et bedre lys selv tror de. Dette kalles sladder og Bibelen sier klart at det er synd. Jesus sier at Han er Sannhet. Vi vet derfor at vi går imot Ham om vi lyver.

Er Jesus Herre i dine relasjoner? Jesus sier at vi skal holde fred med alle så langt det er mulig. Vi skal til og med velsigne våre fiender. Vi skal tilgi, men det står ikke at vi skal omgås med alle, men vi skal ikke ha noe imot noen. Spør Herren om å lede deg til rette venner og de som du skal ha en relasjon med. Dette er uhyre viktig når du skal velge en partner. Du skal ikke gå i åk med en som ikke er kristen sier Ordet, men søk Herren om å få den rette.

GJØR JESUS SOM HERRE I OMRÅDE ETTER OMRÅDE I DITT LIV!

Mor Else