BRYT LENKER OG BÅND!

BRYT LENKER OG BÅND!

 

Del 1

 

Jeg har nettopp kommet hjem fra to uker i Ukraina der jeg hadde seminarer på tre forskjellige steder. Jeg underviste en del fra boken som jeg har skrevet om helbredelse og befrielse, men jeg hadde også en del andre emner knyttet til dette. Jeg kommer hjem glad og inspirert til å undervise mer og til å hjelpe mange fler til å bli fri. Det var fantastisk å se så mange få åpenbaringer om hvorfor de hadde problem og se gleden når de oppdaget at de kunne få hjelp.

 

Herren lengter etter en brud som er helbredet og fri.

 

Hvor jeg enn snur meg nå, så ser jeg at Gud holder på å opprette Sine barn. Han gjør alt Han kan for å utruste mennesker som kan hjelpe andre til å bryte lenker og bånd og til å formidle helbredelse.

Noe av det som hjalp mange i Ukraina var undervisningen om generasjons-forbannelser. 5.Mosebok 28 skriver om velsignelser og forbannelser. Når du går til en lege med et fysisk eller psykisk problem, så kan det godt hende at han eller hun spør deg om det er andre i familien som har det samme problemet. Når du tenker deg om, så kan det hende at problemet går igjen hos flere familiemedlemmer. I Ukraina gikk alkoholisme igjen i svært mange familier. Det var flest menn som var alkoholikere, men også noen få kvinner. Mannen hadde ofte en pappa og en bestefar som også var alkoholiker. Det var heller ikke sjelden med narkomani. Forkastelse og frykt gikk også igjen i mange familier. I tillegg har vi diverse sykdommer. I andre familier kunne det være fattigdom eller mindreverd. Ingen i familien hadde lykkes. Jeg oppfordrer deg til å tenke igjennom hva som går igjen i din familie. Be Den Hellige Ånd om å åpenbare sykdommer og svakheter som skal brytes. Hva kan jeg gjøre for de forskjellige familiene? Først vil jeg henvise til 1.Peter 1:18: For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene.» Det står litt forskjellig i ulike oversettelser. Jesus brøt all forbannelse på Korset. Derfor kan også vi bryte forbannelser i Hans navn. Når Jesus bor i deg, har du Hans kraft og Han har gitt Guds barn autoritet til å trampe på slanger og skorpioner og over all den makt fienden har. Det fortsetter med å si at ingen ting skal skade oss. (Lukas 10:19)

Når mine barn var små, underviste Den Hellige Ånd meg om generasjons-forbannelser og Ånden viste meg hva som lå i min slekt og i min manns slekt. Dette foregikk over tid. Jeg fikk ikke se alt med en gang og jeg gravde ikke i egen kraft. Når jeg brøt en forbannelse i slekten, så dekket jeg meg selv og de gjenlevende slektninger med Jesus blod. Jeg var nemlig veldig bevisst på at jeg gikk inn i en åndelig kamp. Jeg ba om englers hjelp. Jeg brøt forbannelsen i Jesus navn og der jeg så at det var demoner, bandt jeg opp dem i familiemedlemmene. Jeg kastet ut demonene i mine barn og meg selv. Jeg har ingen autoritet til å overkjøre et annet menneskes vilje. Når jeg har brutt sykdommer, så ber jeg om helbredelse for denne sykdommen. Når det gjelder frykt, så ber jeg om at jeg og i dette tilfelle mine barn skal bli renset med blodet og bli fylt med kjærlighet og fred. Det står at den fullkomne kjærligheten driver frykten på flukt. (1.Joh.4:18) Dess mer kjærlighet fra Far i Himmelen, desto mindre frykt. Dersom det som er brutt, krever forandret atferd og eventuelt et fornyet tankesett, så må dette tas opp med personen. En alkoholiker må ville slutte og må være villig til å avstå fra alkohol. Hans tanker må krets om andre ting enn hvordan han skal få tak i alkohol eller hvordan han skal få tak i nok penger til stoff for eksempel.

 

Det er ikke bare å bryte noe. Det er et etterarbeid både for den som bryter og for den som er bedt for til frihet.

 

Jeg har skrevet en del om generasjons-forbannelser da dette er ting som er arvet og som du faktisk er født med. Dette er derfor grunnlaget for resten av deg.

 

Du skal bli fri fra den dårlige arven. Du er jo satt inn i en ny familie.

 

Vi må ikke glemme at vi som kristne er blitt Guds barn og har en ny Far og har fått Jesu DNA i vår ånd, men andre ord: En ny arv.

 

Jeg fikk et bilde av Herren for en del år tilbake. Jeg så en skog full av trær. Til hvert tre, var det bundet fast et menneske med mange rep. Jeg så meg selv komme med en stor hagesaks og klippe opp repene slik at mennesket ble fritt. Jeg spurte Herren hva dette skulle bety. Jeg fikk til svar at trærne representerte familien og repene var generasjons-forbannelser. Jeg skulle sette mennesker fri fra dette. Jeg holder på for fullt og du har den samme autoritet til å gjøre det i din familie.

 

Det er mange andre måter du kan bli bundet på. Djevelen er en løgner og han kan komme til deg med løgner helt fra du er en liten baby. Mor og far kan si negative ting til deg og blir det et mønster, vil du etter hvert tro på det som blir sagt. Du kan ofte høre at du er dum eller at du ikke får til noe. Noen blir sammenliknet med alle de andre: «Se, hvor flinke de andre er, men du sitter her og klarer ikke å konsentrere deg om noe som helst. Hva tror du det skal bli av deg?»  Jeg ville jo spurt meg selv som foreldre hvorfor barnet mitt ikke klarte å konsentrere seg. Er det redd? Oppmuntrer jeg det nok? Jeg møter ofte mennesker som tenker negativt om seg selv. De har det jeg kaller et mindreverdighets-kompleks. Jeg tror at det i en del tilfeller ligger en demon bak. Jeg har ved Guds hjelp fått bryte dette over mange mennesker. Jeg mater dem med sannheten om dem selv og forteller dem hva Gud sier om dem. Dette må de nok gjøre selv også til de er grunnet i sannheten og det er sannheten som setter dem fri. Det hjelper ikke så veldig å kaste ut en demon om en ikke blir fylt med sannheten. En som føler seg mindreverdig, vil ofte snakke dårlig om seg selv og fortelle andre at han eller hun egentlig ikke er noe verdt.

Dette negative selvbilde kan hindre deg i å komme inn i Guds plan for ditt liv. Du skal ikke bare settes fri for din egen skyld, men også for Guds skyld.

En del tror det er ydmykt å gå med en bøyd nakke og snakke negativt om seg selv, men sannheten er at det er ikke bra å si noe annet enn Herren sier. Han sier at vi er dronninger og konger og hører Kongenes konge til. Jeg tror ikke at kongen i mitt land ville være glad for å se barna sine gå rundt og si at de ikke er noe eller at de ikke har noe. Kongenes konge er ikke noe mere glad når vi gjør det.  Vi hører til en som sier: «Alt Mitt, er ditt.» Jeg er veldig opptatt av at vi skal bli trygge på hvem vi er i Kristus og hva vi har i Ham. Dess mer vi fester vårt blikk på Ham, dess mer blir vi lik Ham. Jesus er fri og Han vil ha frie barn.

 

Har du fått åpenbarelse om noe i ditt liv når du har lest dette, så inviter Den Hellige Ånd til å hjelpe deg slik at lenker kan bli brutt og bånd klippes av. Du kan gjøre det selv eller be en søster eller bror om å stå sammen med deg.

 

TIL FRIHET HAR KRISTUS FRIKJØPT DEG!

 

Mor Else