BØNN OG BØNNEMØTER, DEL 3

BØNN OG BØNNEMØTER

Del 3

Jeg lovet forrige gang at jeg skulle skrive om åndelig krigføring denne gangen. Før har jeg skrevet om den intime relasjonen med vår Far i Himmelen og med Jesus, vår Frelser. Jeg har også skrevet om å gå til Gud med våre personlige behov. På bønnemøter kan vi prise Herren, men også be Ham om hjelp for vårt land, våre familier eller for menigheten. Vi bør da be i en ånd og vi bør være enige om hva vi ber for. Jakob 5:16 sier at et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

I de to foregående kapitlene om bønn, skriver jeg mest om å be til Gud. Nå vil jeg skrive om hvordan vi bruker vår gudgitte autoritet til å gå imot djevelen. Vi ber aldri til djevelen, men vi står ham imot eller går imot ham. Vi erklærer krig mot ham. Herren har kalt oss til å være brud, men også kalt oss til å være soldater. Mange vil kun være brud. Krig virker slitsomt og i perioder ubehagelig.

La oss gå tilbake til Gamle Testamentet. Israelittene skulle innta det landet som var lovet dem. La de seg ned og overlot fiendene i landet til Herren? Nei, de måtte innta landet og beseire fiendene. Herren sa at Han skulle være med dem. Det sier Han også i dag. Vi har fått Jesu navn og kan bruke det som om det var Jesus selv. I dag kan vi beskytte oss med Jesus blod og vi kan ta på oss en hel rustning. Efeserne 6:10-18. I tillegg står det i Kolosserbrevet 2:15 at Jesus kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da Han viste seg som seierherre over dem på Korset. I Gamle Testamentet sloss de helt konkret. I dag skjer stridene i det åndelige. Det står jo også i Efeserbrevet at vi ikke har kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Det kan virke som et paradoks at Jesus har beseiret det onde og at vi skal sloss imot djevelen. Han er ikke kastet i ildsjøen ennå og jeg synes det virker som han jobber mer enn før. Hans tid er jo kort.

Jeg har vært på bønnemøter der folk går rundt og skriker i tunger og ingen vet hva vi ber for, men det er en veldig lyd. Om det er fler enn en person som skal gå i krig, må alle vite hva av satanisk aktivitet som en skal gå imot. Tror du en vinner seier over fienden ved å skyte i alle retninger? Det får en verken i fysisk eller åndelig krig.

Før en går i krig, så forbereder en seg. En sender ikke syke soldater ut i krig, men friske og sterke soldater. De har lært seg å bruke våpnene godt. De vet hvordan de skal treffe fienden på deres mest sårbare punkter. Når en går i krig, må en ha rett rustning til å beskytte seg. Dessuten må våpnene være rengjorte og istandsatte.

En del kristne går inn i striden uten å være forberedt og blir veldig overrasket når fienden kommer med motangrep. Hvis du for eksempel lever i synd, må du først gjøre opp synden, be om tilgivelse og be om renselse og helbredelse for syndens konsekvenser. Vi må ikke være perfekte for det blir vi ikke før vi kommer hjem til Himmelen, men vi kan ikke ha store åpninger for djevelen.

Når vi går i krig, må vi dekke oss med Blodet, Jesu blod. Jeg dekker både meg og min familie med blodet og dem jeg ber for dersom jeg går imot åndskrefter i andre. Jeg dekker alt som hører oss til med Blodet.

En del mennesker er redd for djevelen. Da må du selv bli befridd fra fryktens ånd. Paulus sier til Timoteus at vi ikke har fått fryktens ånd. Vi kan ikke gå imot djevelen i frykt, men i trygghet og tro. Djevelen vet om du kommer med frykt eller med Guds Ånd og en hellig overbevisning. Et menneske som er redd, er et lett bytte for fienden.

Når en går i krig, må en vite hva Herren har bedt en om å krige imot. Hva har vi mandat til? Vi kan alle gå imot djevelens virksomhet i våre egne liv og i vår families liv. Når det gjelder by og land eller større områder, så bør en være flere. Hvilken strategi skal vi ha? Det må en bli enige om før en begynner å be.

Det er alltid lurt å spørre Herren om roten til at djevelen har inngang eller et feste i en person, familie eller på et område. Når roten er knust, kan jo hele treet falle. Det hjelper ikke å fjerne noen grener øverst på et tre. Jeg regner med at du skjønner symbolikken.

Det er en ting vi i Vesten trenger å lære av Afrikanere og det er å være standhaftige i bønn. Vi har så lett for å gi opp før vi har vunnet seier. I gamle dager ba en seg igjennom. Det må også vi lære oss. Jeg har noen venner som flere ganger sier til meg: «Vi må ikke stoppe ennå for det er ikke klart.» En gang som vi fortsatte, så ble en totalt helbredet. Glad for mennesker som presser på til det blir et resultat. Tenk på alle de barna som skulle dødd om en kvinne ikke presser på til barnet er ute. Vi ville se mange flere gjennombrudd om vi presser på til bønnebyrden letter. Når en kvinne føder, går fostervannet. Vi skal ikke be i egen kraft, men ved hjelp av Den Hellige Ånd.

SØK DEN HELLIGE ÅND OG BE TIL «BARNET» ER KLART.

Mor Else