HVA VENTER VI PÅ?

 

I mange land feirer vi nå en tid vi kaller Advent. Det er en tid av venting. Vi tenner gjerne et lys på hver søndag føre jul. Når vi har kommet til den fjerde søndagen, vet vi at julen er like om hjørnet.  Vi venter på å feire jul, en tid der vi minnes at Jesus ble født i en stall av Jomfru Maria. En del av oss setter fram en krybbe med tre eller plastikk figurer av Jesus-barnet, Josef og Maria, de tre vise menn, noen hyrder, engler og dyr. Det virker som vi venter på noe som skjedde for 2018 år siden. Det er flott at Jesus ble født og vi feirer Hans fødselsdag til jul, men det hadde ikke vært så viktig om det ikke var en fortsettelse. Alle er ikke like opptatt av påske og pinse som av julen.

Til påske blir Guds frelsesplan åpenbart. Da fullfører Jesus det som var profetert flere hundre år tidligere. Han tok med seg vår synd og våre sykdommer på Korsets tre. I de 33 årene som Han levde her på jorden ble Han et eksempel på hvordan vi skulle leve og hva vi skulle gjøre. Så ble Han igjen tatt tilbake til Sin Far i himmelen og til pinse fikk vi Den Hellige Ånd ned på jorden og Han er fremdeles her som vår Hjelper.

I dag venter vi kristne ikke lenger på det lille barnet eller Den Hellige Ånd som er her, men at Jesus kommer igjen.

Mange av oss tror at vi lever i endetiden og at Jesus kommer igjen snart. Hvor snart vet ingen av oss og jeg vil ikke gå inn i spekulasjoner. Jesus sa at vi skulle leve normalt når Han kommer igjen så lenge vi vet at vi er rede til å bli med Ham til det som er vårt endelige hjem, himmelen. Der skal vi leve med Ham og med hverandre i en evighet. Det står i Filipperbrevet 3:20-21 at vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen Han selv har i herligheten. Han har nemlig makt til å underlegge seg alt. Jeg har noen ganger lurt på hvordan dette skal skje. Blir jeg hentet ved å gå gjennom taket eller må jeg ut på balkongen? Det er så typisk for oss mennesker å tenke ut i fra den verden vi lever i i dag. Vi er jo ikke av denne verden selv om vi absolutt er i den. Vi er ofte så begrenset av det vi ser og hører og klarer ikke å sette oss inn i det overnaturlige.

Du må være sikker på at ditt navn er skrevet i Livets Bok og at du står på listen til de om skal være med til Jesus som er vår Brudgom.

I Johannes 3:16 står det at hver den som tror på Jesus, skal få evig liv. Vi må tro at Han er Guds Sønn og at Han tok våre synder med seg på Korset. Muslimer tror også på Jesus, men de tror at Han er en profet og ikke Guds Sønn. Romerbrevet 10:9 er også et skriftsted som ofte blir brukt når en ber med folk til frelse. Vi må tro at Gud har oppreist Jesus fra de døde og vi må bekjenne Jesus som Herre. Da blir vi frelst, står det. Det betyr at Guds ånd flytter inn i vår ånd og vi blir et Guds barn. Vi har nemlig en navlestreng til himmelen når vi er et Guds barn.

Jeg vet ikke hvor mange som ser på Himmelen som sitt egentlige hjem? Herren har flere ganger minnet meg på at jeg ikke er hjemme før jeg forlater denne jorden. Det står i Kolosserbrevet 3 at vi skal søke det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Vårt sinne skal fokusere på det og ikke alt annet. Det er ikke verdens bekymringer eller pornografi og urene filmer som skal ta vår oppmerksomhet, men det som er der oppe. I Himmelen er det ingen demon, ingen sykdom eller krangel. Alt er rent og vakkert. Himmelen er ingen flukt fra dagens bekymringer, men en realitet som venter oss som tror.

Jeg lengter til mitt endelige hjem.

Jeg synes jeg hører noen av dere si: «Gleder du deg ikke til jul, du da?» Jo, det gjør jeg, men da tenker jeg på familie og venner og mye god mat. Jeg er så barnslig at jeg også gleder meg til gaver. Jesus har en tendens til å forsvinne i alt annet som preger julen. Uten Ham hadde det ikke blitt noe jul. Julenissen kommer ofte inn som en erstatning for Jesus-barnet. Julen er også en tid for meg da jeg holder kontakt med mennesker som jeg vanligvis ikke har så nære kontakt med. For mange er julen en stresset tid og det vil jeg ikke inn i. Jeg vil ha fred og ro og glede meg over alt som er godt. Mest av alt vil jeg glede meg over at Jesus en gang forlot herligheten i Himmelen og kom ned til jorden for å frelse oss mennesker og for å lære oss hvordan vi skal leve et Jesus-liv.

Derfor feirer jeg det som skjedde for 2018 år siden med glede og ser fram imot noen dager da de hendelsene kommer i fokus, men jeg venter i spenning på at Jesus kommer tilbake for å hente Sin brud og feire bryllup. Vi må alle forsikre oss om at vi er rede. Vi vil være blant dem som har olje på lampen.  

VELSIGNET JUL!

Mor Else