BØNN OG BØNNEMØTER

BØNN OG BØNNEMØTER.

Del 1

Jeg har vært til utrolig mange ulike bønnemøter i forskjellige kirker og samfunn. Det har vært mye som har vært bra, men jeg har mer enn en gang gått hjem og grått over forvirring og manglende lederskap. Det har nemlig ført til manglende enhet. Jeg har vært på andre bønnemøter der det bare er en leder og ingen andre får be. Det blir også feil.

Jeg skiller det å be alene fra det å være flere og i dag vil jeg skrive om noen prinsipper for bønn og om bønnemøter.

Jeg elsker å be og det er sjelden at noen kommer hjem til meg uten at det blir bønn før de går. Flere har kalt hjemmet mitt for «Bønnens hus». Selv synes jeg nok at jeg skulle be mer enn jeg gjør. Jeg tror ikke det er falsk skyldfølelse, men et oppriktig ønske fra Jesus om å være mere sammen med meg. Bønn er jo ikke bare det å komme med en bestillings liste til Gud. Bønn begynner som oftest med å være sammen med Herren.

Hvorfor ber vi? Først og fremst fordi Gud har bedt oss om å be. Det vi kaller «Fader Vår» er en bønn som Jesus lærte sine disipler å be. Vi finner den i Matteus 6:7-14. Den begynner med: «Vår Far i himmelen». Den fortsetter med at Hans navn skal helliges og at Hans rike skal komme. Vi skal også be om at Hans vilje skal skje på jorden slik som i himmelen. Fokuset er på Ham og ikke på oss. Så skifter det til at vi kan be om daglig brød og at Han skal tilgi vår skyld. Det fortsetter med at vi skal be Ham frelse oss fra det onde og så går fokuset igjen til Ham. Så det begynner med Gud og avslutter med Gud. Jeg vil gjerne gjøre saker på samme måte som Jesus og derfor tror jeg at våre bønnemøter skal begynne med Herren og avslutte med å sette Ham i fokus. Jeg vet om bønneledere som legger bestillings-listen til side når de går inn for tronen og tar den ikke fram før de har blitt mettet i Guds nærvær. Jeg vil være ærlig og si at jeg har et stykke å gå for å komme dit.

Herren er ikke en kaffe-automat. Han er levende og ønsker en levende tosidig relasjon med oss.

Bønn er derfor ikke noe vi gjør for å få bedre samvittighet eller for å få våre behov tilfredsstilt. I Matteus 6 står det at vi ikke behøver å bruke mange ord. Herren vet nemlig hva vi trenger før vi ber Ham om det. Han har lovet å ta hånd om oss. Vårt problem er at vi agerer som om det ikke var sant. Jeg har i det siste oppdaget at jeg har mye mer vantro enn jeg har sett før. I Hebreerbrevet 11:6 står det at vi ikke kan være til behag for Gud uten tro. Er vi et Guds barn, så har vi jo fått tro, men ofte ber vi uten å forvente oss et bønnesvar. I Jeremia 33:3 står det at vi skal rope på Ham og Han skal svare oss. Jeg kaller faktisk dette Skriftstedet for telefon nummeret til Gud. Han er alltid tilgjengelig. Det finnes ikke noe skilt på døren der det står: «Er ute, men kommer igjen senere.» Vi har et løfte på at Han skal svare oss når vi ber. I Matteus 21:22 står det at vi får det vi ber om når vi ber i tro. Et annet sted står det at vi får det vi ber om når vi ber etter Guds vilje. Vi kan selvfølgelig ikke be om noe som går i mot Guds prinsipper og tro at vi får bønnesvar. Jeg hørte om en bønnegruppe i en kjent menighet som ba om at et ektepar skulle skilles. Det er heksekunst og ikke en bønn etter Guds vilje.

 Mange mennesker ber dessverre feilaktige bønner.

Sårede kristne kan se på dem som har såret dem som fiender og glemmer at det står i Efeserbrevet 6 at vi ikke strir mot kjøtt og blod, men med makter og myndigheter.

Mennesker er aldri våre fiender.

Mennesker kan såre oss og til og med skade oss, men vi har intet annet valg enn å tilgi dem. Da følelsene våre kan ta lang tid før de har tilgitt, så får vi tilgi mange ganger til det ikke gjør vondt lengere. Romerne 12 skriver at hevnen hører Herren til og at vi skal velsigne våre fiender. I dette tilfellet skrives det om mennesker som vi tror er våre fiender som vi skal velsigne. Da samler vi glødende kull på deres hode står det. Det leder dem kanskje til omvendelse.

Tilbake til bønn. I Jakobs brev 5 står det mye om bønn. Det står i det 16. verset at en rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Altså er det ikke bortkastet tid det vi gjør når vi ber. Like før står det at om noen lider, da skal han be. Om noen er syke, skal han kalle til seg menighetens eldste og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke.

Bønn må aldri bli et formular.

Jeg vet at en del ber bønner som er formet av andre og dette kan være ok dersom en ber disse bønnene ut fra hjertet. Det står i Matteus seks en advarsel mot å be som hedningene eller hyklerne. De ramser opp mange ord.

BE MED HJERTET!

 

Mor Else