VÆR DEG SELV!

VÆR DEG SELV!

 

Hva er bakgrunnen for at jeg velger dette emne? For det første ber jeg Den Hellige Ånd vise meg hva jeg skal skrive om, men jeg ser at mange mennesker er så opptatt av å bli likt og akseptert at de prøver å tilfredsstille dem de er sammen med. Jeg kunne skrive at det må de slutte med og så var skrivingen over, men jeg har tenkt å utdype emnet mer.

Hvert eneste menneske er unikt og hver eneste person er skapt av Gud. Jeg vet at det er gjennom en intim relasjon mellom en mann og en kvinne, men jeg tror ikke at det finnes noe menneske som ikke er skapt av Gud. Han har en hensikt for hver eneste person. Vi har masser av blomster, fisker, fugler og dyr, men ingen er lik den andre.

Alle mine venner er forskjellige. Vi har alle en del felles behov for kjærlighet, varme, mat, drikke og nærhet til andre mennesker. Det er et felles behov som er større enn alt annet og det er relasjonen til Gud. Han vil ha kontakt med Sine barn og derfor sendte Han Jesus, Sin Sønn, som skulle være det syndfrie offer som åpnet veien for oss mennesker så vi igjen kunne ha kontakt med Gud. Den ble jo brutt under syndefallet.

Vi mennesker ser forskjellig ut og vi har ulike evner og muligheter og oppgaver i livet. En mann og en kvinne er også forskjellige. Vi er fysisk forskjellige, men  hjernen fungerer også annerledes hos en mann enn hos en kvinne. I dag vil djevelen viske ut det faktum at vi er skapt som mann og kvinne.

Jeg tror at Gud vil at en mamma og pappa skal hjelpe barnet sitt til å utvikle de egenskaper han eller hun har. Jeg har to døtrer og de var veldig forskjellige og hadde helt ulike interesser. Jeg ba Gud om hjelp til å støtte dem slik at de kunne bli den personen som Herren hadde i tankene. Det var ganger som djevelen ville rive dem ut av Guds kallelse, men da ble jeg som en løvinne og kjempet for dem.

Når du har tatt imot Jesus og er blitt et Guds barn, da kan du virkelig bli den personen som Herren hadde tenkt. Jeg hører mennesker si at jeg er vel ingen ting, men det er en løgn. Jeg leste nylig om en pappa som hadde et barn med Down Syndrom. Han opplevde sitt barn som et mirakel og en velsignelse. Alle mennesker er verdifulle. Gå ikke rundt og snakk negativt om deg selv. SE DEG I SPEILET OG SI: «JEG ELSKER DEG.» Det står skrevet at vi skal elske Herren og så skal vi elske andre som vi elsker oss selv. (Matteus 22:37,38+39)

 

Jesus elsker deg og sier i Romerbrevet 8:35 at ingen ting kan skille deg fra Hans kjærlighet. Da skal vel ikke du la være å elske noe som Han elsker?

I Kristi Kropp er det mange lemmer. Vet du hva du er skapt til? Hva gir deg glede? Når kjenner du at du fungerer? Jeg elsker å bake er det noen som sier. Jeg kan bake til hele menigheten. Fantastisk, da er det det du skal gjøre. Andre elsker å be og da skal de be. Noen er kalt til et yrke. Da tror jeg de skal velge det yrket som de ønsker seg. Noen mødre elsker å være hjemme med sine barn. Barna er viktigere for meg enn en dyr bil. La dem få være hjemme med barna. Noen har en trang til å reise og de kjenner at Gud kaller dem ut som misjonærer. Andre er kalt til å tjene penger som kan brukes i Guds rike. Andre utdanner seg i økonomi slik at de kan hjelpe mennesker å forvalte sine penger, kanskje spesielt Guds folk. Gud har gitt noen mennesker kunstneriske egenskaper og disse skal ikke skjules eller kalles mindre åndelige. Noen mennesker har barmhjertighets gaver. Jeg har noen slike rundt meg og det var til stor velsignelse når jeg brakk foten og var langvarig syk av corona.

Noen mennesker er visjonære og de setter ofte en virksomhet i gang, men visjonæren trenger mennesker rundt seg som kan bygge og passe på at hver sten faller på plass og i rett tid. I menigheten trenger vi alle fem tjenestegavene og alle ni nådegavene. Spør Herren hva du har og hvilket lem du er på Kroppen. Alt henger sammen og vi er avhengig av hverandre. Bli trygg på hvem du er og sammenlikne deg ikke med noen andre. En del misunner dem som synes og høres, men tenk på vår fysiske kropp. Hjertet, lunger og nyrer synes ikke, men vi dør uten dem.

Både i verden og i Kristi Kropp finnes det masser med kontroll-ånder. De vil gjerne kontrollere andre. En del bruker profetier til å kontrollere andre. Foreldre har tvunget barn til å velge yrker som de har ønsket selv. Pastorer maner mennesker til å gjøre ting i menigheten for å fylle et behov som pastoren har. Noen ganger  kan vi gjøre ting for å fylle et behov, men det er bare for en tid dersom Gud har kalt oss til noe annet.

Noen mennesker er veldig sosiale og andre er mere stille. Hva kjenner du er naturlig for deg? Du skal ikke være verken det ene eller det andre om det bygger på angst. Dess tryggere Herren har gjort meg, dess mindre blir jeg avhengig av andres bekreftelse og jeg kan bli mer og mer meg selv. Jeg tar imot positiv kritikk, men ikke det som kommer fra feil kilde.

BLI TRYGG I HERREN OG DEG SELV!

Mor Else