HVA ER ANGREP OG FORFØLGELSE AV KRISTNE?

HVA ER ANGREP OG FORFØLGELSE AV KRISTNE?

 

Noen snakker hele tiden om at de er under attakk av djevelen. Mange kristne opplever seg som martyrer når noen er imot dem. Jeg har en del tanker omkring dette som jeg vil dele med deg.

På den ene siden vil jeg si at vi kristne er mere forfulgt enn det politikere og media synes vi er. Jeg snakker ut fra at jeg bor i Sverige og er norsk og kjenner til hva som pågår i Norge også. På den andre siden så gjør kristne dumheter og til og med grove synder som leder dem i vanskeligheter. Når dette blir avslørt, så er det ingen attakk, men kanskje noe Gud vil skal komme i lyset. Det som kommer i lyset, blir lys.

La oss først gå til land der kristne virkelig blir forfulgt og i mange land blir kristne fengslet for sin tros skyld. Jeg kjente Richard Wurmbrand og han satt 14 år i fengsel i Romania før han kom til Norge og senere til USA. Han kom til Norge på 60-tallet. På denne tiden var det forbudt å utøve sin kristne tro i Russland og alle andre land som hørte til Sovjet Unionen. Mengder av kristne døde i fengsler. De som overlevde og kom ut fra sine land, kunne fortelle om fryktelige historier og kunne vise oss grusomme merker på sin kropp etter tortur. Det samme skjer i dag i mange land med diktatur. Enten vil en ikke ha noen religion i det hele tatt eller så er det andre religioner som råder i landet som for eksempel Islam eller Hinduisme. Nå sier ikke jeg at alle Muslimer og Hinduer forfølger kristne, men de som er ekstreme. Forsvinner kristendommen i land med tortur og forfølgelse? Nei, det rare er at mange ganger så øker den. Jeg hørte om en kineser som spurte en amerikansk misjonær: «Har du hatt privilegiet å lide for Jesus i fengsel?» Nei, svarte misjonæren. «Da skal jeg be for deg så du kan komme i fengsel,» sa kineseren. Det er kanskje ikke helt slike bønner vi vil ha her i friere land.

Det finnes mange som har dødd for sin tros skyld og disse kaller vi martyrer. Når kristne misjonærer har kommet til nye områder, så var det ikke helt uvanlig at de ble drept og til og med spist opp der de var kannibaler. Likevel fortsatte det å komme misjonærer da de ville redde mennesker fra en evig død og de visste at de kom med et gledens budskap. Jeg er full av beundring for alle disse som har vært villige til å dø for at andre skulle få evig liv. Disse har hatt en pasjon og en villighet til å ofre som jeg tror vi mangler mange steder i dag. Jeg kjenner flere som har smuglet Bibler inn i land der Bibelen var forbudt. De visste at de kunne komme i fengsel dersom de skulle bli oppdaget. De som tok imot Biblene kunne også komme i fengsel, men de elsket Ordet så høyt at kjærligheten til Ordet betydde mer enn deres eget liv. Her i våre land er det mange kristne som knapt nok leser Guds Ord. De forstår ikke at vi kan dø uten Ordet. Jeg forklarte mine barn at vi måtte spise åndelig mat like ofte som vi spiste vanlig mat og vi måtte ha variert kost.

I Sverige mistet jordmødre sine jobber fordi de ikke ville ta abort. De sa at de ikke kunne drepe barn. Det er forfølgelse. En annen lærer ble oppsagt fordi hun ikke ville kalle et barn hen. I Sverige vil de viske ut det faktum at vi er skapt som mann og kvinne. Vi skal derfor ikke si til barn at de er en gutt eller jente. De er hen. Jeg skulle fylle ut et skjema for noen dager siden og skulle krysse av om jeg var mann, kvinne eller annet. Hva er annet? En pastor i Sverige kom i fengsel fordi han leste fra Bibelen at homofili er en styggedom. Selvfølgelig er jeg imot forfølgelse av homofile, men vi må få lese det som står i Bibelen. Kristne politikere går i Pride-tog i frykt for å miste velgere om de ikke gjør det.

Er barnehager og skoler nøytrale? I Sverige er de ikke det og jeg husker at det var ganger som mine barn ikke fikk være med i Norge for mange år siden. På førskoler i Sverige kan du se store plakater med kyssende jenter på dørene og Pride flagg på bordene.

Forfølgelse av kristne har pågått i lang tid i Skandinavia.

For 25 år siden jobbet jeg på et sted i Norge der de diskuterte hvor de skulle ha bønnerom for muslimer. Jeg lyste opp i glede over at det ble diskutert om et bønnerom og sa at da kunne jeg også begynne å be på jobben. Inntil nu hadde jeg bedt før og etter jobb, men selvfølgelig skulle jeg også kunne bruke et bønnerom i arbeidstiden nå. Det ble ikke noe bønnerom. Jeg er ikke imot muslimer, men vil bli behandlet med samme respekt som dem. Når mine barn gikk på førskolen i Norge, ville de ta bort julefeiring for ikke å støte barn med andre religioner. Jeg lurte på om noen i personalet hadde vært i muslimske land? Slutter de å feire sine høytider fordi kristne kommer på besøk?

Kristne blir ofte mobbet på arbeidsplasser dersom de vil leve etter kristne verdier. Noen har blitt nektet å få sitt diploma om de ikke er med på yoga under utdannelsen og pasienter har blitt mobbet når de har nektet yoga og annen alternativ behandling. Dette leder til at en del kristne kompromisser med verden mens andre blir enda mer tydelig med sin kristne tro. Jeg tror at det kommer til å bli tydelige skiller nå og framover.

Om du opplever at djevelen angriper deg personlig, spør Herren om det ligger noen forbannelser som skal brytes. Den onde er ikke så veldig interessert i oss som personer, men han er redd for det vi kan gjøre for Herren.

VÆR FRIMODIG OG STERK!

Mor Else