HVEM OG HVA STYRER MINE TANKER? DEL 2

HVEM OG HVA STYRER MINE TANKER?

Del 2

Jeg kommer til å utdype mer omkring det jeg skrev forrige gang. Jeg vil tilbake til familien. Hva sa dine foreldre om deg når du lå i mors mave? De hadde kanskje planer for hvordan du skulle se ut og hvilket kjønn de ønsket seg. Kanskje hadde de drømmer om hva du skulle bli. Noen foreldre drømmer om at barna skal fullføre de drømmer som de selv ikke fikk til. Om barnet kom som en overrasking, så er det kanskje ikke ønsket, men abort er kanskje ikke aktuelt. Går du da rundt og uttrykker din bekymring for hvordan det skal bli med dette barnet? Kanskje snakker du til og med negativt om det? Jeg skrev at ord skaper. Derfor kan du velge å snakke positivt om dette barnet selv om dine følelser er negative. Ord av velsignelse kan snu dine egne følelser og det virker positivt på barnet i maven.

Mange mennesker opplever forkastelse. Det kan enten gå igjen i slekten eller det kan begynne mens du ligger i mors mave. Forkastelse behøver ikke bare være en følelse, men det kan være en demon. Noen ganger er det som en blekksprut med mange fangarmer.

Foreldre har veldig stor makt når det gjelder å forme sine barn. En ting er at vi alle arver saker fra våre foreldre, men vi påvirkes også mye av det miljøet vi vokser opp i. Jeg husker at en pastor beskrev en mors glede over at barnet kunne begynne å gå til tross for at barnet hadde revet ned duken på bordet med alt som sto på det. Jeg begynte å gråte når jeg hørte den historien for jeg var helt sikker på at min mor hadde blitt mer lei seg og sint om jeg hadde gjort det samme som barn. Jeg tenkte med meg selv: «jeg gjorde det jo ikke med vilje.» Jeg Har vært veldig styrt av hva min mor har sagt og gjort og det har også preget meg i voksen alder. Jeg snakket nylig med en person som gikk rundt med dårlig samvittighet for det yrkesvalget hun hadde tatt for faren ville noe annet. Jeg kunne konstatere at det her var usunne bånd, kontrollbånd, som måtte brytes. Her var det faren som styrte hennes liv selv om hun hadde klart å ta sine egne valg. Hans tanker og ord ga henne dårlig samvittighet. Min egen søster hadde blitt tilbudt en utdannelse som opera-sangerinne, men mine foreldre nektet. De gjorde det i god mening da de var redd for at det kunne lede henne i feilaktig moralsk retning. Hun selv var lei seg for dette i mange, mange år. Dette skjedde når hun var tenåring.

Ikke bare foreldre, men også lærere har stor innflytelse på barn, særlig gjelder det i de første skoleårene. Senere begynner opprøret og barna vil mer og mer bestemme selv. Noe er sunt, men det finnes en ånd av opprør som ikke er sunt.

En lærer sendte meg hjem som syvåring for jeg mistet en maske på strikketøyet og hun tok et bilde jeg hadde tegnet og viste til alle de andre og lo av det. Tror dere jeg elsker strikking eller tror at jeg kan tegne? Nei, hennes ord og handling fikk stoppet de interessene i mitt liv.

Også barn og ungdomsledere kan ha stor makt i kirken. Jeg tok imot Jesus som syvåring i en barneforening. Det ble opplevd som noe positivt og det var ingen manipulasjon i det. Det er avhengig av personen om hvordan det oppleves for barn og ungdom. I min menighet hadde vi en ungdomspastor som var veldig snill og han ga meg og flere andre mye ansvar, kanskje for mye, men jeg fikk en god selvfølelse av å klare og av å mestre. En annen pastor sendte meg ut av et møte som 14-åring fordi jeg lo på feil sted. Jeg opplevde ikke han som en god representant for Herren og var redd ham. Jeg var oppvokst med å se på Gud som streng og dømmende og jeg kjente ikke til evangeliet som det glade budskapet. Det måtte jeg høre ofte og mye når jeg ble vel voksen slik at jeg kunne bli trygg på at Gud elsket meg og trygg på at jeg var frelst av nåde.

I dag har jeg sjelesorg med mange mennesker som har vært i menigheter med mye kontroll og fasader. De har sett ledere som har levd et dobbelt liv og noen har snudd Gud ryggen fordi de har sett på lederen som Gud. Andre vil ikke gå i noen menighet og en del er bitre og forvirret. Det står i Matteus 18:6 at den som lokker til fall, skulle få en kvernstein rundt halsen og senket i havets dyp. Det finnes mange religiøse ledere som gir et feilaktig bilde av Gud. Andre ledere utnytter sin posisjon og innleder feilaktige seksuelle relasjoner. Jeg vet om flere misjonærbarn som bodde på internat som ble seksuelt utnyttet på seksti-tallet. Jeg spør ikke bare om hvem som styr mine tanker, men også om hva og disse hendelsene kan styre en hele livet.

 Overgrep og vonde hendelser skaper sår, men også mange spørsmål.

Jeg vil anbefale deg som bruker mye av din tankevirksomhet på spørsmålstegn å slutte. Det er som oftest bortkastet tid. Det er bedre å gi spørsmålene til Herren og la Ham ta seg av dem. Er det noe Han mener du bør vite, så vil Han la deg få de svar du trenger.

Gud har gitt deg en fri vilje og Han vil ikke at du skal være en slave under verken mennesker eller systemer. Paulus skriver i Galaterbrevet om en frihet som Kristus har kalt oss til. Gud er en ordens Gud, så jeg snakker ikke om anarki, men en frihet i Kristus.

BEGYNN Å TENK SOM HERREN!

Mor Else