LØVEN AV JUDA

LØVEN AV JUDA

 

Jeg var i bryllup der en mann kom bort til meg og sa en del om at jeg hadde en sterk salvelse av «løven av Juda» i meg. Det betyr jo at jeg har en kriger salvelse i og over meg. Jeg ble veldig oppmuntret av dette da denne mannen aldri hadde sett meg før, så jeg visste at det var den profetiske gaven som virket i ham.

Mange ser på kristne som mennesker de kan herje litt med og jeg opplever at vi i dag blir forfulgt og til dels hånet i Sverige der jeg bor. Vi blir nektet å lese visse deler av Bibelen og vi skal ikke lenger be for visse problem. En kan faktisk få fengselsstraff. Var Jesus en svak person som tillot mennesker å herje med Ham? Nei, det var Han ikke. Vi leser om mange samtaler Han hadde med de skriftlærde og med fariseerne og Han satte dem på plass gang på gang. Han avslørte deres tanker og deres onde planer. Han så at deres hjerter ikke var rene. Det var faktisk de religiøse Han kom mest i konflikt med.

Bibelen har flere eksempler der Jesus hadde samtaler med kvinner. Den ene var ved brønnen i Samaria. Hun var forbauset da Han snakket til henne da jøder normalt sett ikke hadde noe å gjøre med mennesker fra Samaria og spesielt ikke kvinner. Jesus var vennlig mot henne, men Han avslørte at hun hadde fem menn. Han sa ikke at det var ok, men Han fortsatte å snakke til henne om at hun kunne få et annet levende vann som gjorde at hun aldri mer ville tørste. Hun begynte å forstå at det var Messias hun hadde kontakt med.

En annen kvinne var den kvinnen som var grepet i hor og som de ville steine. Jesus sa at den personen som var uten synd, kunne kaste den første stenen, men da gikk de bort en etter en. Da sa Jesus: «Heller ikke Jeg fordømmer deg, men synd ikke mer.» Jeg forstår ikke hvorfor mannen som har sex med kvinnen ikke blir straffet, men Jesus sier at hun ikke skal synde mer. Jesus leflet ikke med synden.

Jesus sier at vi lever i verden, men vi er ikke av denne verden. Det som skjer i disse dager er at verden mer og mer kommer inn i kirkene og menighetene istedenfor det motsatte. I mange menigheter aksepterer de samboerskap istedenfor ekteskap. Det blir mer og mer vanlig med homofile ekteskap og mange kristne menigheter vil tillate det. I noen kirker praktiseres det yoga. I andre kirker serveres det alkohol etter møtene. Ordet synd blir mindre og mindre nevnt i de kristne kretser. Før presenterte en kanskje en streng Gud som var ute for å straffe en, men i dag lefler en med synden. Gud er nådig og Han tilgir når vi bekjenner synden, men Han kaller synd for synd.

Husker du historien om Jesus som gikk inn i tempelet og var rasende fordi tempelet var gjort til en røverhule istedenfor et bønnens-hus? Tenk om noen skulle komme inn på et møte i dag og begynne å kaste bordene rundt. Kanskje politiet hadde blitt tilkalt. Dette svarer ikke mye til en blåøyd, svak Jesus. Nei, Jesus gjorde opprør mot det som var galt. Den samme Jesus bor i oss som er kristne.

I Gamle Testamentet hadde de profeter. De sto opp og talte myndighets-personer imot. Profetene hørte hva Herren sa og formidlet det til folket. I dag er det mangel på profeter som våger å si: «Så sier Herren.» Mange er redde for å bli avvist eller bli upopulære. Derfor er det bedre å holde seg til det som er politisk korrekt. Jesus gjorde ikke det og vi er Hans etterfølgere. Tenk på gjetergutten David som sloss imot Goliat. I det naturlige skulle det være veldig farlig, men David visste på hvem han trodde og hvem som var med ham. Herren er ikke bare med oss, men i oss.

Når vi kristne reiser oss i ånden av Løven av Juda, viser vi autoritet og mennesker kommer til å ha respekt for oss. De blir kanskje ikke enige med oss alltid, men de får enda respekt. Vår autoritet avhenger ikke av volumet på stemmen, men vår trygghet og tro på Herren. Jeg har vært i situasjoner der jeg ikke har sagt et ord, men demoner i mennesker der har begynt å manifestere seg. Åndeverden er ikke usynlig.

Jesus ble også kalt et Lam, et Lam som ikke gjorde motstand når Han ble hengt på et kors. Vi må derfor spørre Herren når vi skal agere utfra Løven av Juda og når vi skal agere som et ydmykt lam. Mange lar seg styre av følelser, men de kan lure oss. Vi skal være styrt av Ånden. Jeg ble nylig ledet av Herren til å kjøpe noen blomster til tre naboer som hadde det vanskelig. Denne gangen skulle jeg ikke si noe, men bare gjøre. Noen ganger kan handlinger tale høyere enn ord.

Lammet og Løven er i dette tilfelle samme person. Det er en kristen organisasjon som heter «Brølende Lam» Vi forbinder ofte en løve med noe som er farlig og som er aggressivt. Jesus ble farlig for djevelen siden Han overvant ham på korset. (Kolosserbrevet 2:15), men fot oss mennesker er Han bare god både når Han agerer som Løven av Juda og når Han er som Lammet som ble slaktet for vår skyld.

JEG TROR AT VI KRISTNE MÅ REISE OSS SOM LØVEN AV JUDA OFTERE ENN VI GJØR.

Mor Else