HVOR MYE SKAL VI BRY OSS OM FORTIDEN?

HVOR MYE SKAL VI BRY OSS OM FORTIDEN?

Del 1

 

Av og til må jeg skrive som sjelesørger og det gjør jeg i dag. Veldig mange spør meg om alle kristne må ha sjelesorg og om alle kristne må gå tilbake til fortiden? Mitt svar er både ja og nei avhengig av visse betingelser. Om du ikke har noe negativt i din arv som påvirker deg negativt så behøver du ikke bryte arven. Nå vil jeg også understreke at mange, mange flere enn du tror har en dårlig arv som skal brytes. Når du titter på slektshistorien, så ser du visse trekk som går igjen som ikke er bra. Jeg hørte om en menighet der alle medlemmene skulle skrive ned sin slektshistorie for å se om det var noe som skulle lukes bort. Det kan være sykdommer, for tidlig død, fattigdom, alkoholisme, overgrep, ja, det kan være hva som helst. I 1.Peter 1:18 så står det at vi kan bryte slekt-forbannelser. Galaterbrevet 3:13 sier at Jesus ble til en forbannelse for oss. Han har gitt oss av Sin autoritet og vi kan derfor bryte forbannelser over våre liv og andres når de ikke vil ha dem. Når du leser 5.Mosebok 28 så kan du lese om det som regnes for velsignelser og det som regnes som forbannelser. Alle typer av sykdommer regnes som forbannelser. Herren har velsignet oss og Han vil at vi skal leve i velsignelsene og ikke i forbannelsene. Det står i 5.Mosebok at forbannelser ofte følger ulydighet. Det kan gå lengere tilbake i slekten. Om du er den første i familien som har tatt imot Jesus og blitt kristen, så bringer du velsignelsen inn i slekten. Kanskje ikke så rart at djevelen er litt sur på deg. Det er ofte litt ekstra kamp på dem som bringer velsignelsen inn i en slekt.

Vi blir alle formet når vi ligger i vår mors mage. Mye mere skjer der enn vi kanskje helt forstår. Jeg tror jo at vi er et blivende barn fra vi blir unnfanget og forstår derfor ikke at de som tar abort ikke forstår at de dreper et blivende barn. Jeg hørte nylig om et mirakel der et foster var dødt i mors mage og legene ville gi abort-pille siden det ikke var noen lyd, men mammaen nektet. I dag har de en gutt som er veldig aktiv og frisk på 8 måneder. Gud kan gjøre under.

I Jesaja 49:1 står det at han var kalt allerede mens han lå i sin mors mage. Vi har jo lest om mennesker som har vært utsatt for ulykker eller overgrep og det har skadet barnet for livet om ikke Gud griper inn. Jeg vet også om mennesker som taler negativt om barnet mens det ligger i maven og ord skaper det det nevner. Vi må velsigne barnet og tale Guds beskyttelse og vekst over barnet. Vi kan be om at barnet skapes friskt og sunt. En del mødre synger over sine barn og dess tryggere mammaen er, dess tryggere blir barnet. Har hørt om barn som er nervøse og engstelige og det viser seg at mammaen var redd og engstelig når barnet lå i hennes mave. Mammaen overfører ikke bare fysisk næring til barnet, men også sin egen mentale tilstand. Bibelen sier at vi har død og liv i vår tunge. Jeg anbefaler deg som går gravid å tale livgivende ord til fosteret i din mave. Gud skapte ved å si og vi kan også skape liv ved våre ord.

I og med at mammaen fortsetter å gi føde til barnet ved at hun ammer, så blir det et nære bånd mellom mor og barnet. Det er positivt og nødvendig når barnet er liten, men når jeg hører om voksne menn som bor hjemme og utnytter sin mor da er båndet usunt og skulle vært brutt for lenge siden.

Vi er sterkt påvirket av det som skjer når vi er i mammas mave, men de neste 5-6 årene er de viktigste i livet utenfor maven. De legger grunnlaget for resten av våre liv. Det vet samfunnsledere om og det er derfor sosialistiske og andre samfunn vil influere på barna så tidlig som mulig. Djevelen vil egentlig stjele barna. I dag gjøres homofili til noe helt normalt i barnehagene i Sverige. Du får ikke lov å kalle ei jente for jente og gutt for gutt. Alle er intetkjønn. Et barn kan velge å bytte kjønn uten at foreldrene kan nekte dem. I min verden er dette sykt og satanisk. Kristne foreldre må ikke la seg lure til å ha en såkalt nøytral oppdragelse. Dette jeg nå nevner er langt fra nøytralt. Du som kristen forelder bør la dine barn ble kjent med Jesus. Hjelp dem til å bli trygge på Ham og få en personlig relasjon med Ham. La dem se at du elsker å lese Guds Ord og les for dem på deres språk. I begynnelsen kan det bli gjennom bilder.

Jeg skrev om et bånd mellom barnet og moren, men faren er like viktig. Jeg har bedt for mange som ikke får en nære relasjon med Gud siden de ikke hadde en nære relasjon med pappa. Ubevisst sammenlikner de sin biologiske pappa med Gud Fader. None har hatt en pappa som ikke har vært der. Andre har hatt pappaer som ikke har hjulpet dem eller i verste fall ikke har brydd seg. Noen har blitt misbrukt av sin pappa og de blir nesten kvalm når de hører ordet pappa. Alle barn trenger en pappa som kan gi dem trygghet og kjærlighet, men noen barn har fedre som enten drikker for mye eller er avhengig av noe annet som gjør at barnets behov ikke blir møtt. Et barn trenger bekreftelse og det er viktig at pappaer roser sine barn. Det gjelder selvsagt for både mammaer og pappaer. Like viktig er det å sette en grense for barnet hvis det gjør noe galt eller er på farlige veier. Også det skal gjøres i kjærlighet.

Jeg fortsetter på dette emne neste gang, men til da: LA HERREN VÆRE HERRE OVER FORTIDEN, NUTID OG FRAMTIDEN!

Mor Else