ET BREV TIL JESUS

KJÆRE JESUS!

 

Endelig tar jeg meg tid og setter meg ned for å skrive et brev til Deg. Du vet at jeg elsker Deg, men jeg sier ikke det så ofte. Jeg vet at du vil være sammen med meg mye mer enn det jeg tar meg tid til. Jeg vil gjerne be Deg om tilgivelse for det. Jeg vil at Du skal være min første prioritet i livet mitt, men ofte kommer andre ting foran Deg. Jeg har ingen unnskyldning for at det blir slik. Jeg vil virkelig gjøre noen forandringer slik at Du og jeg får mere tid sammen. Du er jo min Brudgom og jeg er din brud. Du har kledd meg i rettferdighetens hvite brudeklær. Jeg kan stå foran Deg og Faderen ren og rettferdig, himmelen verdig på grunn av hva Du har gjort for meg. Selv hadde jeg nokså skitne klær som var forurenset av synd, men når jeg bekjente min synd, så tok Du og slettet skyldbrevet som var skrevet imot meg. Ditt blod vasket meg ren og hvit. Jeg kan ikke si noe annet enn et stort TAKK. Det er de billigste brudeklærne jeg noen gang har fått. Det sto skrevet gratis på dem, men det var ikke gratis for deg. Du ble spikret til et kors, ble spottet og hånet, ble torturert og til slutt døde Du. Jeg tror aldri at jeg kan forstå hvilken lidelse du gikk i gjennom på korset for alle menneskers synd til alle tider. Det mest utrolige er at du gjorde det frivillig. Det var ingen som tvang Deg. Atter en gang vil jeg si Deg: TUSEN TAKK. Jeg får ganske ofte ta med meg mennesker inn i en tenkt rettsal der en blir presentert for de syndene som personen har gjort, men etter at anklageren er ferdig, trår Du Jesus fram og sier: «La personen gå, Jeg har betalt prisen eller borgen. Personen skal ikke henges eller sone i et fengsel, men ut i frihet.» FOR TIL FRIHET HAR DU KRISTUS FRIKJØPT OSS OG I SJELESORG SER JEG NESTEN DAGLIG HVORDAN DU LØSER MENNESKER OG BRINGER DEM UT I FRIHET. Jeg er bare et redskap i Din hånd. Takk for at jeg får være det. Uten Deg kan jeg ikke hjelpe mennesker, men med Deg er ingen ting umulig. Du gjør oss ikke historieløse, men du kommer inn i vår historie og løser oss fra smerter, sår og vonde minner. Når mennesker roper at de ikke kan tilgi verken overgriperen eller seg selv for dumme gjerninger, så sier Du at du skal hjelpe dem å kunne tilgi. «Tenk på hva Jeg sa på Korset», sier Du. Du ba til Faderen at Han skulle tilgi alle dem som ikke visste hva de gjorde. De ordene har hjulpet meg når jeg har hatt vanskelig for å tilgi noen. Om Du kunne tilgi dem mens Du var i slike smerter, så kan jeg tilgi med Din hjelp.

Jeg roper på Deg mange ganger på dagen. Små barn roper på sine mødrer når de skader seg eller er i vanskelige situasjoner, men jeg roper på Deg, Jesus. Likevel tror jeg ikke at jeg helt forstår kraften i navnet Ditt. Noen ganger bruker jeg navnet Ditt nesten litt respektløst. Tilgi meg. Jeg vil ikke være redd Deg. Men jeg vil ha respekt for Deg som Herre i mitt liv. Vi synger om Deg som Herre og det viktigste valget jeg gjorde i mitt liv, var den gangen jeg valgte deg som Herre og bøyde mine knær mitt i stuen på Stovner. Jeg har ikke gjort alt rett i mitt liv etter det, men jeg har aldri angret på det valget og jeg har ikke gått tilbake til gamle synder. Jeg var barn når jeg valgte Deg som Frelser, men jeg var 32 år når jeg valgte Deg som Herre. Etter det traff jeg ham som ble min mann og jeg ble ikke bare kone, men også mamma til to fine jenter. Jeg holdt på å miste Astrid, den eldste når hun var i min mage, men da hørte jeg at du sa at Du skulle ta vare på barnet. Du lot meg finne et kors som lå på bakken og det ble et bevis for meg om at du var med meg. Det var ikke vanlig å finne kors på bakken i Bulgaria på den tiden.

Når Helena var født, så viste det seg at hun ikke var frisk. Jeg ble da desperat etter gudommelig hjelp. Jeg ble ledet til mennesker som trodde på Deg som lege og jeg fikk åpenbaring om Ordet fra Jesaja 53:4+5. Jeg ble lykkelig når Du gav meg muligheten til å bli fylt med Den Hellige Ånd og jeg satt med babyen Helena i en gyngestol og sang i tunger. Jeg hadde lest Bibelen siden jeg var barn, men det var først nå jeg forsto at Du ikke bare tok min synd med Deg på Korset, men også mine sykdommer. Det førte til at Helena ble helbredet for flere sykdommer og jeg ble selv helbredet fra astma. TAKK JESUS!

Du vet at jeg hadde et feilaktig selvbilde som barn og det ble verre ved at jeg ble matet med feilaktige ord i ekteskapet. Til slutt ble jeg så hjernevasket at jeg trodde verden ville bli et bedre sted uten meg. I det øyeblikket som jeg skulle ta mitt liv, fikk jeg en indre film som reddet meg og som ledet meg inn i den tjenesten som jeg står i. Jeg vet ikke om det var Du, Gud eller Den Hellige Ånd som sendte meg denne filmen, men jeg er evig takknemlig. Jeg valgte livet og så at jeg levde for å bringe gaver fra Deg til andre mennesker. Jeg ble veldig bevisst på at Løven av Juda bodde i meg og det gjorde meg til en kriger i Guds rike. I Kolosserbrevet 2:15 står det at Du seiret over djevelen og stilte ham til spott og spe. På grunn av dette, har jeg kunnet løse mange fra djevelens grep om deres liv, men kun i Ditt navn.

TAKK  FOR HVA DU HAR GJORT FOR MEG, FOR HVEM DU ER OG AT JEG KAN BRUKE DITT NAVN TIL Å LØSE ANDRE.

Hilsen takknemlige Else

Jeg skrev dette til Jesus, men deler det med dere lesere. Jeg deler jo også her nokså private saker om mitt liv. Jeg stoler på dere.

Klem mor Else