KRISTI KROPP TRENGER MØDRE OG FEDRE, DEL 2

KRISTI KROPP TRENGER MØDRE OG FEDRE.

Del 2

Jeg skrev forrige gang om nyfrelste. Jeg sammenliknet en nyfrelst person med en nyfødt baby. Jeg sa at en nyfrelst person trenger mye omsorg og oppfølging. Jeg skrev at når vi ber om vekkelse, så ber vi om at det skal bli mange nye kristne, men er vi rede til å ta hånd om dem?

Når en person blir frelst, så får personen Guds natur i sin ånd. Vi blir nye skapelser. Derimot så står det i Filipperbrevet 2:12 at vi skal arbeide på vår sjels frelse. Med andre ord så er ikke sjelen ren og rettferdig, himmelen verdig. Det er vår ånd. De fleste som blir frelste har med seg ryggsekker i ulike størrelser og med forskjellig innhold. Noen predikanter hopper over Filipperbrevet 2:12 og sier at alt er klart. De snakker som om vi blir historieløse. Jeg har flere ganger snakket med nyfrelste som sier at de aldri har hatt det så tøft som de fikk det etter de ble frelst. Tror du at djevelen gir fra seg sitt bytte uten kamp? Så lenge som de var i mørkets rike, lot han dem kanskje være i fred, men når de flyttet til lysets rike, ville djevelen ha dem tilbake. Hvem skal stå med dem i kampen og hvem skal tømme ryggsekken sammen med dem?

Det er her mødre og fedre kommer inn. Jeg er selv kalt til å være mamma i Kristi Kropp og jeg har barn over hele verden. Jeg har barn i alle aldre. Jeg vil at mine barn skal bli sunne og friske og jeg vil at de skal bli godt kjent med Jesus og sin Pappa i Himmelen. Jeg vil at de skal lære å kjenne Den Hellige Ånd som sin hjelper. Hva gjør en mamma? Hun gir mat til sine barn. Jeg opplever Guds Ord som vår åndelige mat. En mamma viser omsorg for hele mennesket. Et barn trenger å lære seg hva som er rett og hva som er galt. En ny Jesus- frelst trenger veiledning i sin hellig-gjørelses prosess. Jeg vet om kirker som nesten ikke snakker om synd og mange nyfrelste forandrer ikke sin livsstil i disse kirkene. Paulus skriver mye om synd i brevene til de forskjellige menighetene. Han sier at en liten surdeig gjennomsyrer hele deigen. Det gjelder ikke bare menigheter, men den enkeltes liv. Nå er ingen av oss syndfri og det er derfor vi har 1.Johannes 1:9 som sier at dersom vi synder skal vi bekjenne dem og da er Herren trofast og rettferdig og forlater oss våre synder. Om et barn ikke lærer seg hva som er rett og riktig eller hva som er farlig, kan det skade både seg selv og andre. Jeg er imot en del data spill. En leker at en skyter ned mennesker. De kan reise seg på data spillet, men i det virkelige livet kan de bli liggende døde om de er skutt. Om et lite barn ikke lærer seg å ikke ta på plater på ovnen, så kan de få alvorlige brannskader på hendene.

Mange mennesker har ikke vokst opp i trygge familier og mange har opplevd misbruke på et eller flere områder. Når disse blir kristne, trenger de trygge fedre og mødre. Noen ganger trenger de å bo hos en trygg familie en stund. Jeg hadde en tidligere stoff- misbruker boende hjemme hos oss. Han klarte ikke å si nei når vakre jenter kom hjem til ham eller når noen hadde med seg stoff. Han byttet miljø og ble beskyttet.

Er du villig til å åpne hjemmet ditt for noen som aldri har opplevd en trygg familie?

Noen stoffmisbrukere eller alkoholikere passer inn på en institusjon som rehabilitering, men langt fra alle. Det er også veldig avhengig av institusjonen. De som jobber der må aldri se ned på de som er der eller gå i den andre grøften og la dem vitne med en gang. En del institusjoner befrir ikke menneskene fra demoner eller gir dem sjelesorg. Da er det lett å falle tilbake når en kommer for seg selv etterpå.

Om du skal ta et skadet menneske inn i huset, bør din egen familie være stabil og du/dere bør ha litt kunnskap om hvordan du/dere behandler skadete mennesker. Kjærlighet med grenser er kanskje det viktigste. Du må tåle å bli avvist da personen kan trenge lang tid før den har tillit til deg. En del blir som barn og vil teste dine grenser og om du virkelig mener det når du sier at du er glad i dem. Mat dem med enkel Bibelundervisning og gjør noe hyggelig sammen. Vi trenger alle å ha en personlig relasjon med Jesus og en tidligere skadet person trenger det enda mer.

Når du er mor og far for noen, så se etter de positive egenskapene i personen. Be Gud vise deg hva Han tenker om personen og hvilken kallelse han eller hun har. Hjelp personen til å bli kalls-bevisst.

Vær aldri dømmende!

Vi kan dømme synden, men ikke personen. Jesus er vårt beste eksempel på dette. Han sa til dem rundt kvinnen som var grepet i hor. «Den som er uten synd, kan kaste den første stenen.» Det var ingen som kastet noen sten. Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg, men synd ikke mer.»

GUD, KALL PÅ MODNE MENN OG KVINNER TIL Å BLI FEDRE OG MØDRE I KRISTI KROPP.

Mor Else