KRISTI KROPP TRENGER MØDRE OG FEDRE.

KRISTI KROPP TRENGER MØDRE OG FEDRE.

Del 1

I noen land fødes det for mange barn og i andre land fødes det altfor få barn. I mange muslimske land og i muslimske familier fødes det mange barn og jeg tror ikke dette skyldes mangel på undervisning om prevensjon. Jeg tror det er mange faktorer innblandet, men et faktum er at de vil ta over verden.

I Krist Kropp har vi mangel på nyfødte barn så vel som mødre og fedre. Det er dette jeg vil skrive om i dag.

Vi kristne roper på vekkelse og det har vi holdt på med lenge. Jeg har vært på mange bønnemøter der det blir ropt på vekkelse. Det må bety at vi ønsker at mange, mange skal bli kristne. Når jeg tenker på vekkelse, så tenker jeg at det blir mange nyfrelste. Det kan skje på ulike sett. Jeg har lest om vekkelser der folk har falt på kne i syndenød uten at noen har talt. Andre ganger er møter arrangert og folk kommer til Jesus i store mengder. Noen ganger har den Hellige Ånd falt over arbeidsplasser og mennesker har ropt på Gud. Vekkelse preges av at mange kommer til Gud og det blir markante forandringer i samfunn og av og til i hele landet.

Vi vet at når en familie får et barn, så blir det store forandringer for mor og far. Dess flere barn, dess mere blir det å gjøre. Det samme gjelder Kristi Kropp. Pass deg når du ber om vekkelse. Er du rede til å ta imot de nyfrelste?

Når et barn blir født, legges det normalt ikke ut på gaten. Jeg kjenner riktignok mennesker som har ligget på gaten og blir funnet og har blitt reddet for livet, men de aller fleste nyfødte barn bli tatt vare på fra det øyeblikket de kommer ut av mors mave. De blir tatt på med kjærlige hender, vasket, skiftet bleier på og ammet eller får flaske med melk. Når de gråter, kommer det noen og ser til dem. Kanskje blir de tatt opp og kost med. De blir behandlet som hjelpeløse skapelser og får mye kjærlighet og omsorg.

Hva gjør du med en som du ber med til frelse? Nå tror jeg det er avhengig av hvor det skjer. Om det skjer på gata, bør du gi noe mat som for eksempel en Bibel eller noe undervisnings-materiale. Du bør også enten selv avtale et nytt møte eller gi adressen til en annen kristen i området eller til en menighet i området der personen bor. I alle tilfeller er det bra om du selv tar en kontakt noen dager senere for å høre hvordan det går. Jeg hørte en Indisk leder fortelle om ganske mange nyfrelste og jeg spurte om hva de gjorde med dem. «Vi overlater dem til Den Hellige Ånd», svarte han. Da hadde jeg lyst til å si at slik behandler du ikke dine egne barn. Jeg visste at hans egne barn hadde fått masse omsorg og oppfølging i livet.

Den Hellige Ånd er fantastisk, men er avhengig av oss mennesker for å få jobben gjort. Han er vår Hjelper.

Jeg har vært i forskjellige menighet under mitt lange liv. Jeg har jo reist en del og da har jeg sett forskjellig praksis i forskjellige menigheter avhengig av både kultur og menighets-type. I en del store menigheter har de et oppfølgings program. Der har de medlemmer ute i salen som har fått i oppdrag å gå fram til personer som blir frelste. De ber med dem, tar deres navn og telefon og gir sitt eget. De skal ringe opp dem innen 24 timer og skal oppfordre til et nytt møte med dem. Når personen har kommet inn i en mindre gruppe i menigheten, så blir ansvaret overført til lederen for denne. Noen menigheter har alfa grupper. De er for mennesker som er nysgjerrig på hva kristendommen er og ofte blir de frelste i alfagruppen. Det bør alltid være noen i gruppen som følger opp de nyfrelste. Andre menigheter har grupper for nyfrelste der de kan lære om de enkleste fakta i Guds Ord og der de kan komme med spørsmål. En del menigheter har dåpsundervisning og det kan være flere ganger. Å døpe seg er en naturlig følge av å ta imot Jesus.

Når en er nyfrelst, så sitter en ofte igjen med mange spørsmål og det må finnes noen der som har vært kristen lengere og som kan svare. Ingen spørsmål er dumme. Bibelen er ikke alltid like lett å forstå og det er viktig at en gjør som en gjør med babyer, nemlig gi melk. Paulus skriver om sin fortvilelse i Galaterbrevet, fortvilelse over at han igjen måtte gi dem åndelig melk når de egentlig skulle vært i stand til å spise kjøtt.

Den åndelige vandringen kan ofte sammenliknes med den fysiske utviklingen av et barn til det å bli voksen.

En baby passes på 24 timer i døgnet. Det kan ikke være alene. Nå kan vi ikke passe på en voksen som blir frelst på samme måte, men jeg tror at det skal være mennesker som ber ofte for den nyfrelste. De skal være omringet av en mur av bønner og mye omsorg. Tror du fienden vil slippe personen så lett? For en del mennesker så begynner ikke den åndelige striden før de blir frelst. De er for svake til å forstå hva som egentlig pågår.

Det å ta imot Jesus er det viktigste som skjer i livet og også det beste, men vi må slutte å si at det er kult.

SLIPP ALDRI TAKET I EN NYFRELST BABY!

Mor Else