VEKKELSE, del 1

VEKKELSE.

Del 1

Hvor mange bønnemøter har du vært på der de ber om vekkelse? Jeg har vært på mange, men det er ikke alltid like klart hva vi ber for. Jeg er ingen ekspert på vekkelse-historie, men jeg har lest om en del vekkelser. Jeg vil faktisk begynne å skrive om en vekkelse som gjelder oss som individer før jeg utvider det til å skrive om den vekkelsen som når mange.

Det første punktet lyder slik: Vekk meg!

Mange av oss har en vekkerklokke som ringer på morgenen for å vekke oss. I dag som jeg er pensjonær har jeg ikke alltid bruk for den og det er deilig, men en vekkerklokke skal vekke oss ut av søvnen. I Jesaja 50:4 står det at Herren vekker meg hver morgen. Jeg hadde en periode i mitt liv da Herren vekte meg om natten for å be. Han var helt klar på hva jeg skulle gjøre. Nå gjør Han faktisk ikke det da jeg jobber for Ham på dagtid og trenger en god nattesøvn.

Jeg tror at alle kristne kalles til å være bærere av vekkelse, men da må vi selv være våkne. Hva mener jeg med det? Jeg tror at vi må bli bevisst på Hvem som bor i oss og hva Han har gjort for oss og hva Han har gitt oss. Skal vi gi noe til andre, så må vi vite hva vi har som vi kan gi. Jesus ropte ut på Korset: Det er fullbrakt. Han har løsning på våre åndelige og fysiske problem. Jesus ikke bare har løsningene, men Han er løsningen.

Jeg regner med at du som leser dette, allerede har tatt imot Jesus som din Frelser og at Han har flyttet inn i din ånd. Det står i Filipper brevet 2:12 at vi skal arbeide på vår sjels frelse. Mange kristne er late og gjør ingen ting for å rense sin sjel. Disse trenger og vekkes. Er du rede? Brudgommen kommer snart for å hente en brud uten flekker. Jesus er Brudgommen og vi er Bruden. Av de ti jomfruene så var det det bare fem som var rede og hadde olje på lampene. Er du en jomfru som har olje på lampen?

Det står skrevet at vi er i verden, men at vi ikke er av verden. Noen kristne lever som i en boble. De vet veldig lite om det som hender i verden og de har stukket hodet i sanden som strutsen og de tar ikke hodet ut av sanden. Djevelen har råderett over jorden etter syndefallet, men vi kristne er lys og salt og vi kan råde over oss selv, vår familie og de områder Herren gir oss autoritet over. Uten oss ville det se mye verre ut i verden. Jeg tror at vi kristne er kallet til å be og det står i 1.Timoteus 2:4 at vi først skal be for konger og de i høye posisjoner. Skal vi be for verden rundt oss, så må vi vite noe om det som pågår rundt oss. Jeg vil være informert og jeg leser en del, men jeg er nøye med hvor jeg får nyhetene

fra. Mange nyheter er basert på løgn.

Jesus sier i Matteus 28 at vi skal gå ut og gjøre mennesker til disipler og døpe dem i Faderens ,Sønnen og Den Hellige Ånds navn. En del kristne bryr seg ikke om de menneskene som lever utenfor sin egen familie eller vennekrets. En del har ingen nød for andre mennesker og de tenker ikke på alle dem som ikke har tatt imot Jesus eller de som ikke engang har hørt. De tenker ikke på at de kan gå evig fortapt. Jeg tror ikke at vi riktig forstår alvoret i å gå fortapt og vi må be om å bli vekt. Vi må ha en vekkelse med nød for de som ikke har hørt eller tatt imot Kongenes Konge og Herrenes Herre.

2020 er Bibelens år. Jeg er med i en organisasjon som sprer Bibelen og kristen litteratur rundt i verden på mange forskjellige språk. En får gang på gang vitnesbyrd fra glade mottakere som får sine liv forvandlet. I flere land er det farlig å dele ut Bibler og enkelte risikerer sine egne liv for å få ut Ordet. Det er en enorm hunger etter Ordet. Har du og jeg den samme sulten? Jeg er omringet av Bibler på tre-fire språk. Jeg kan kjøpe så mange Bibler jeg vil. Jeg trenger likevel å bli vekt slik at jeg blir mer og mer sulten på Ordet. Det er min åndelige mat og en blir aldri for mett. Jeg tror vi skal be om en Bibel-vekkelse.

Tilstanden i verden er elendig og djevelen herjer mer enn noensinne. Det som før ble regnet for rent og hellig, blir i dag revet ned og det blir kastet skitt på det. Det har ført til at en del reiser seg og sier: Nok er nok. Bønnerørelser vokser fram i de forskjellige landene. Vi trenger en bønnevekkelse. Jeg har aldri opplevd at noe blir født fram uten bønn. Jeg skulle også ønske at de ulike bønne-initiativene kan komme sammen i endrektig bønn. I dag kan de kjempe mot hverandre isteden. Fryktelig.

Mange kristne er så opptatt med aktiviteter at de glemmer Herren. Vi trenger å bli vekt tilbake til den første kjærligheten. Jesus er absolutt den viktigste personen i våre liv. Han er alfa og omega, begynnelsen og slutten. Hvilken relasjon har du til Ham? Hvor mye tid tilbringer du med Ham hver dag? Det er hos Ham vi finner hvile og det er hos Ham vi finner styrke og kraft.

Når du ber om vekkelse, så be om at du blir vekt før du tenker på alle andre.

VEKKELSE BEGYNNER MED DEG OG MEG!

 

Mor Else