JEG VIL HJELPE ANDRE. HVA KREVES AV MEG?

JEG VIL HJELPE ANDRE. HVA KREVES AV MEG?

Del 1

Nå begynner jeg med undervisning om et ganske stort emne. Det sitter nok en god del kristne der ute som trenger denne undervisningen og det er kristne jeg skriver for. Det betyr ikke at det ikke finnes mange fine mennesker som vil hjelpe andre og som gjør en fantastisk innsats ute i verden. Et stort takk til alle frivillige.

Å hjelpe favner et veldig stort spekter. Det kan bety alt fra å vaske gulvet for sin syke bestemor til en dyptgående sjelesorg-samtale som ender opp i befrielse.

Vi må også skille mellom det å være en hverdags kristen som vil lyse av Jesus når du går i butikken og kanskje oppmuntrer noen med et smil eller løfter handlebagen inn i bilen for noen til det å skal hjelpe på heltid. Det kan innebære valg av et yrke som lege eller sykepleier eller som heltidstjeneste i en menighet som diakon, prest eller sjelesørger.

Bibelen beskriver åndelige tjenester og åndelige gaver. Vi kaller dem nådegaver. Det står blant annet om dem i 1.Korinterne 12, Romerne 12 og Efeserbrevet 4. Både gavene og de fem tjenestegavene er for å utruste og hjelpe hele Kristi Kropp. De kan derfor brukes for å hjelpe andre. Kommer tilbake til det.

Dersom du har tatt imot Jesus som din Frelser, så bor Hans ånd i deg og alle de ni Åndens frukter har sine frø i deg. Du finner dem i Galaterbrevet 5:22.

Når vi vil gjøre noe for andre, tror jeg det er et resultat av Jesu kjærlighet i oss. Jeg tror det er kjærligheten som driver oss når vi vil hjelpe. Noen gjør det riktignok ut ifra dårlig samvittighet eller for å skjule sine egne synder og det er derfor viktig at vi vet hvilke motiver vi har. Vi kan også hjelpe andre for å få et bedre selvbilde.

Johannes evangeliet skriver masse om kjærligheten og i Johannes 13:34+35 står det: «Et nytt bud gir jeg dere; Dere skal elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler; at dere har kjærlighet til hverandre.» I 1.Johannes brev 4:20+21 står det at vi ikke kan si at vi elsker Gud som vi ikke har sett og samtidig hate vår bror som vi har sett. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. I kapittelet foran står det at om du har mer enn nok å leve av, men likevel lukker ditt hjerte når du ser din bror i nød, kan ikke ha Guds kjærlighet i seg. Jesus vasket disiplenes føtter og gjorde det som et eksempel for oss til å tjene hverandre. Vi lever ikke for oss selv.

Dette å elske og tjene andre er et åndelig prinsipp som gjelder alle kristne. Hvordan vi skal gjøre det, må bli individuelt og i samarbeid med Den Hellige Ånd. Jesus er vårt eksempel.

Jeg tror at barn skal lære seg å hjelpe allerede i hjemmet. I noen land er de slaver og det er ikke Guds mening, men å hjelpe til på en sunn måte. Det lærer dem også å ta ansvar. Jeg tror barn skal gjøre noe hjemme. De skal ikke bare være konsumenter. Når barn ser foreldrene hjelpe hverandre, dem og andre, så ser de at det er en del av Jesu karakter. Før var det mere vanlig at mannen satt i en stol med avisen og overlot alt arbeid hjemme til kona, men det er i ferd med å endre seg i mange land, men slett ikke alle. Mye er avhengig av kultur, men vi som er frelste tilhører en annen kultur og en annen familie. Vi har fått Gud som Pappa og hører til Jesus-kulturen. I vår ånd har vi Jesu DNA. Jesus var en tjener.

Mange, mange menigheter er bygd på frivillig arbeid og på at medlemmene betaler tiende eller/og gir frivillige gaver. Dette kan i en del tilfeller bli feil hvis det blir overdrevet. Ofte er det en del som ikke gjør noe eller deltar minimalt og så er det en gruppe som er i kirken nesten hver dag for å hjelpe til både åndelig og praktisk. Ekteskap har endt opp i skilsmisse på grunn av dette. Ekteparet får ingen tid sammen og barna får ikke se så mye til en eller begge foreldrene. Da blir det ubalanse. Jeg tror vi først skal elske Gud av hele vårt hjerte, så skal vi elske oss selv, så vår partner og våre barn og så kommer tjenesten og menigheten.

Hva tenker du når du sier at du vil hjelpe? Skulle jeg hatt 100 stykker foran meg nå, så ville jeg fått mange ulike svar på spørsmålet om hva det betyr å hjelpe. Hva tenker du? Jeg tror det har å gjøre med en livsstil. Mange trenger praktisk hjelp, men jeg har selv trengt praktisk hjelp med å løfte og bære tungt, så det kan ikke jeg hjelpe andre med. Jeg skulle ønske at kristne kunne tenke på hvordan de kunne hjelpe søsken praktisk og ikke bare gjøre kristendom til en åndelig sak. En venninne av meg hadde en stor operasjon for en del år tilbake. Hun hadde mann og to barn. Når hun kom hjem fra sykehuset, hadde en dame i menigheten fått en del familier til å lage mat for dem i de neste tre ukene og den ble levert hver dag klokken fire. Jeg opplever at dette var et unikt eksempel og jeg har ikke hørt om mange liknende historier. Dette var fra en amerikansk kirke og jeg lurer på om dette er mer vanlig i USA.

Jeg fortsetter neste gang og vil også ha undervisning om sjelesorg.

SPØR HERREN OM HVA HAN VIL DU SKAL GJØRE DENNE UKEN!

Mor Else