JEG SKAL GJØRE DERE TIL MENNESKEFISKERE!

Har du dårlig samvittighet for at du ikke vitner nok? Grubler du på hva du skal si til dine naboer om Jesus? Hvordan skal du vinne din familie og dine arbeids kammerater? Vet du, jeg har ikke svarene dessverre, men jeg kjenner En som har det. Han sier: «Jeg skal gjøre deg til menneskefisker.» Dette Ordet ble så levende for meg for noen dager siden for jeg er en av dem som har hatt spørsmål og også hatt dårlig samvittighet. Det ble plutselig så levende for meg at det var Herren som skulle gjøre meg til menneskefisker. Jeg skulle ikke gjøre det i egen kraft. Jeg behøvde ikke ta meg sammen. Jeg behøvde ikke å ha dårlig samvittighet, men jeg kunne komme nærme nok til Herren slik at Han kunne gjøre meg til en som skal fiske mennesker inn i Guds rike. Jeg bruker å si at noen annen få fiske fisken for meg og så skal jeg rense den, og jeg tror fremdeles at det er hovedoppdraget mitt, men vi er alle kalt til å være et vitne uansett hvor vi befinner oss.

Jeg tror ikke at Herren vil at vi skal stresse, men være åpne for Ham til å forme oss og vi må først og fremst være lydige til å gjøre det Han vil vi skal gjøre. Jesus var lydig like inn til døden og Abraham var villig til å ofre sin egen sønn, Isak. Dette ble jo et bilde på det Gud gjorde senere med Jesus.

I 1.Ap.gj.1:8 står det at vi skal få kraft til å være Hans vitner når den Hellige Ånd kommer over oss. Mange lurer på hvordan de skal være det og hva de skal gjøre. Jeg tror det er enkelt. Det står i Ap.gj. 4: 20 at vi vitner om det vi har sett og hørt. Jeg kommer nettopp fra en konferanse der det var mange og lange vitnesbyrd fra mennesker som hadde opplevd en sterk forandring i sine liv. Det var tidlige alkoholister og drog misbrukere, ektemenn som hadde slått sine koner og som i dag elsket dem med en gudommelig kjærlighet.

For Gud er ingen ting umulig.

Hvordan er det mulig? Det er avhengig av vår villighet og lydighet og vår åpenhet til å motta kraften og hjelpen fra den Hellige Ånd.

Når min yngste datter var tre år, brukte hun å si: « Jeg klare selv.» Det var slett ikke så greit når vi hadde liten tid eller når oppgaven var for stor for henne. Det er dessverre mange kristne som sier det samme. De tror at de er selvstendige da, men faktum er at de er like barnslige som min treårige datter. Det er nemlig ikke din veltalenhet eller din dyktighet som gjør deg til et vitne for Jesus, men den Hellige Ånd.

Kan vi gå kurs for å lære oss å fange mennesker for Guds rike? Jeg vil svare både ja og nei på det spørsmålet. Vi må ikke bli så individualistiske at vi ikke kan lære av andre. Det finnes mange kristne som har vært redskap i Guds hånd og som har fått be med mange til frelse eller sådd frø inn i mennesker som har ledet til at de har tatt imot Jesus på et senere tidspunkt i livet. Vi skal ikke bli kopier av dem, men de kan absolutt ha nyttige og åndelige tips å lære oss. Vi kan høre på andres suksess, men vi må enda gjøre oss avhengig av vår egen ledelse av den Hellige Ånd. Hver av oss er unike og jeg tror det er ulike nøkler inn til ulike mennesker. Nøkkelen er Jesus, men nøklene kan se forskjellige ut og har ulike former, akkurat som vanlige nøkler. Det kan være hårfine forskjeller for at de skal passe.

Jeg hørte nettopp en preken som beskrev ulike måter og former der vi kjente den Hellige Ånds nærvær på. Noen gjør det mest alene med Gud. Andre i Ordet og noen vil helst være på møter der den Hellige Ånd beveger seg uten for mye struktur. Ingen av delene behøver å være feil, men vi er ulike og kjenner den Hellige Ånd på ulike sett. Mange vil dessverre ikke nærme seg Jesus fordi vi kristne har presentert Ham i feil ånd og på en feilaktig måte. Når vi vitner om Jesus og hva Han har gjort i våre liv, så det alltid i en ånd av kjærlighet og med respekt for den personen som vi vitner til. Vi må aldri stille oss over ham eller hun eller spotte og le av det de tror på eller le fordi de ikke tror. Jeg garanterer at resultatet blir negativt. Hvis du hadde vokst opp i et muslimsk land, er sannsynligheten for at du hadde vært muslim, vært stor. Du må derfor ikke tro at du er noe bedre enn andre. Vi er alle frelst av nåde. Det står i Joh. 16. at den Hellige Ånd kom for å overbevise oss om synd og nåde og vår oppgave er også det samme.

Gud har delt ut nådegaver til Sine barn og jeg tror at vi skal bruke dem mye mer i evangelisering. Jeg kjenner flere som går på gaten og på kjøpesentra og de spør mennesker om de har vondt noe sted og om svaret er ja, så spør de om de kan få be for dem. Et veldig stort antall av de som blir bedt for, blir friske og de som ber er nøye med å si at det skjedde i Jesu Navn. Noen får de prate mere med og noen får en Bibel. Andre blir fulgt opp personlig og enkelte blir henvist til lokale menigheter. Nådegavene til de som ber er i funksjon. Få blir frelst der og da, men det er en begynnelse og mennesker har blitt frelst på et senere tidspunkt.

Guds helbredende godhet var det første frøet som ble sådd.

Hvem er læreren? Den Hellige Ånd og Han sier og gjør det som Han blir fortalt. Jesus gjorde bare det som Faderen sa.

Jesus sier at vi skal kjenne igjen Hyrdens røst. Vi må tilbringe så mye tid med Den Hellige Ånd at vi kjenner igjen Ham. I dag er det den Hellige Ånd som er den tredje delen av Guddommen som er på jorden. Gud, Faderen og Jesus er i himmelen. Han er kalt Hjelperen og Han vil hjelpe oss hvis vi vil ha hjelp. Han er der allerede før du våkner om morgenen og Han sier: «Hva kan jeg gjøre for deg i dag?» For et tilbud. En del av oss er kanskje ikke så morgenfriske og glemmer at Hjelperen står der og venter på oss. Det eneste Herren trenger å høre er: «Herre, her er jeg, bruk meg.» Den Hellige Ånd er tilgjengelig, men vi må også være tilgjengelige. Vet du at den Hellige Ånd ikke kan gjøre noe uten oss.

Den Hellige Ånd kan ikke gjøre noe uten oss og vi kan ikke gjøre noe uten Ham.

Jesus er hele verdens Frelser, men mange kjenner Ham ikke. Du og jeg må presentere Ham for verden. Vi har alle en familie, naboer og venner og det er der vi skal begynne. En del er så redd for å bli avvist, at de lar frykten styre dem. Da blir en styrt av fienden og ikke den Hellige Ånd.

Har du hørt om forfølgelse? De fleste av oss har det. Det er mennesker som har mistet hjem og familie og lidd store smerter for evangeliets skyld. En del har blitt martyrer. Deres lidelser er store og det blir virkelig dumt at vi skal være redd for at noen synes vi er naive når vi snakker om Jesus.

VÆR VILLIG Å BLI EN MENNESKEFISKER OG HERREN SKAL HJELPE DEG!

Mor Else