DET ER DAGS FOR IS-SMELTING

Når jeg var i bønn i går, så begynte jeg å gråte. Jeg hadde nettopp opplevd hvordan en relasjon mellom gamle venner og jeg ble opprettet og hvordan misforståelser ble oppklart. Vi har flyttet til forskjellige steder og det blir ikke lenger naturlig å ha den samme nære relasjonen, men Herren vil ikke at det skal ligge noe uoppklart mellom mennesker. Når jeg ba for noe helt annet i går kveld, så jeg hvordan isfjell ble borte og hvordan Herrens ord om at kjærligheten oss kristne imellom, skal være et tegn for de ikke-troende. Det står i Johannes evangeliet 13:34+35: « Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Jeg tror dere forstår at det er Jesus som sier dette. 

Personlig har jeg aldri opplevd så mye krangel og splittelse som blant de kristne. Jeg har blitt respektert i jobb sammenheng, men så snart en begynner å fungere i kallelsen og Åndens gaver kommer i funksjon, så kommer misunnelsen og mange har behov av å dytte deg ned, særlig hvis du er ny i det. Da er du jo som en skjør plante som ikke har fått sterke røtter og det kan faktisk skje at planten knekker og kallelsen blir abortert. Jeg har aldri våget å ikke lyde Gud og har fortsatt til tross for motstand. Når noen dører er blitt stengt, så åpner Han nye. Prøv ikke å åpne dem i egen kraft. Det er både tungt og lykkes ikke alltid.

Det står i Romerbrevet 12:10: Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broderkjærlighet, vær fremst i dette å vise andre ære.» Jeg har flere ganger skrevet i mot å dyrke noen kjente predikanter som idoler, så jeg tro virkelig ikke at det er det Bibelen mener. Det står nemlig ikke at det er bare noen «store predikanter» som skal æres. Det står at vi skal ha det sinnelaget overfor hverandre. Vi skal selvsagt ikke gi ære til det som er syndig og strider mot Ordet, men vi skal glede oss når det lykkes for andre. Jeg skammer meg ikke for å være stolt når noe lykkes for meg. Jeg vet så vel at jeg er helt avhengig av Den Hellige Ånd og nådegavene har jeg fått. De er virkelig ikke egenproduserte.

Vet du at Ordet er gitt oss som mat som vi skal spise. For mange år siden fikk jeg et bilde som er like aktuelt i dag som den gang. Jeg så et langt bord med deilige retter. Rundt bordet satt det kristne. De pirket i maten, nærmest dissekerte den og etter hvert begynte de å kaste den på hverandre. Dess mere de gjorde dette, dess mere applauderte djevelen som sto og nøt det hele. Det er tragisk når vi henger oss opp i små detaljer og tolkninger og gjør alt for å overbevise hverandre om at det er «jeg» som har rett. Jeg snakker ikke om andre religioner. Vi må ha Jesus og Hans fullbrakte verk på Golgata felles. Det er jo det som gjør oss til kristne. Vi må være født av den samme Far for å kunne kalle hverandre søsken. Vi må ha den samme DNA i vår ånd.

Jeg er i mot familiekrangel både i biologiske og åndelige familier.

Jeg hørte nylig en TV-predikant som fikk et spørsmål: «Hvordan skal jeg kunne overbevise mine ikke-troende naboer om at Jesus er Den beste? Naboene mine sier at det er så få kristne som sier at de har det bra og de vil ikke ha det som dem. Andre sier at jeg vil ikke inn i en klubb med krangel. Vi er kjent for vår krangel og splittelse.

Jeg sier som det står i en norsk barnesang: « Nei, nei gutt. Dette må ta slutt.»

Jeg tror at når jeg får et slikt bilde av is-smelting, så er det for at Gud også vil at dette skal opphøre og Hans Ånd vil smelte isen. Jeg tror at vi noen ganger har prøvd å hakke den i stykker, men Herren vil at is-fjellene skal forsvinne helt. Bare Hans fullkomne kjærlighet kan gjøre det.

For at isen skal smelte, så må det bli varmere. Det er jo det som miljøaktivister snakker om. De mener at så mye is kommer til å smelte, at enkelte øyer kommer til å forsvinne i havet. Når jeg ber for mennesker, så hender det at de sier at de kjenner en varme. Den kommer fra Den Hellige Ånd som ofte blir beskrevet som Ild. Ild brenner bort det som er brennbart og det som skal bort i våre liv, kan også brennes bort av Den Hellige Ånd.

Jeg tror ikke at alle is-fjell kommer til å forsvinne automatisk. Jeg tror at det blir en sterkere utgytelse av Den Hellige Ånd og at kjærligheten i oss og gjennom oss blir sterkere, men vi må velge å komme nærme Ilden. Vi må velge å lese Ordet, være i bønn og søke Hans ansikt. Det er i Hans nærvær at vi kommer til å oppleve is-smelting. For at den prosessen skal komme i gang, så er det viktig med bekjennelse av synd og det å tilgi andre så vel som seg selv.

Mangel på tilgivelse både skaper og opprettholder is-fjell.

Herren sier i Romerbrevet 12:19 at hevnen hører Ham til. Hvis vi skal ta igjen det som andre har gjort mot oss, så blir fjellene oss imellom større. Det er ikke verken synd eller unaturlig å bli såret, men vi må komme med sårene til Herren, tilgi personen og be Herren lege oss. Det kan være en prosess, men Hans kjærlighet vil hjelpe oss. Vi må aldri glemme at Herren elsker oss og dess tryggere vi blir på Hans kjærlighet, dess lettere er det å tilgi andre.

Mange is-fjell er bygd opp på misforståelser. Sårete mennesker hører ofte et negativt utsagn bedre enn et positivt. De forventer seg nesten noe negativt og tolker ting som blir sagt til noe negativt. Det kan bli så ekstremt som det ble med en mann som spurte hvorfor kona sa at hun hatet ham. Kona sa det motsatte. «Jeg elsker deg,» sa hun. Dette var ekstremt, men jeg tror det skjer oftere enn vi tro. Våre sanser oppfatter selektivt. Vi har også en fiende som hjelper oss til å vektlegge negative uttalelser. Han kan forminske det positive og forstørre det negative. Mange ekteskap går i stykker på grunn av misforståelser. De kan enten skrike til hverandre på hver sin side av fjellet eller ikke snakke med hverandre i det hele tatt.

Kjærlighet, velvilje og kommunikasjon er nøkkelord for å oppklare misforståelser.

Det er et gammelt ordtak som sier at den som ber sammen, holder sammen. Jeg tror at det langt på vei er sant. Dersom en ikke vil ha noe som hindrer kjærligheten i å flyte dem imellom, så ta problemene til Herren. Han er ekspert på god kommunikasjon. Dessuten så elsker Han dere begge og er derfor upartisk.

Hvilke briller har du på deg i dag? Ser du etter Jesus i din neste eller hans mangler? Du kan velge hvilke briller du tar på deg.

Det står skrevet at vi skal elske vår neste som oss selv. Du må derfor selv åpne deg for Guds kjærlighet. Du må la Han få elske deg. Du må elske deg slik som du er, tilgi deg selv og la tørre områder bli fylt med det Levende vann og la is-fjell smelte.

LA HANS KJÆRLIGHET TIL DEG, FLYTE GJENNOM DEG TIL ANDRE!

VELKOMMEN TIL SOMMEREN!

Mor Else