ER DU REDD FOR FORANDRING?

Du har sikkert lagt merke til at denne hjemmesiden har vært og er under forandring. Det har oppstått en del problemer underveis og lenge kunne du ikke finne noen ny tekst. Den engelsk-språklige delen ble først klar og den norske kommer etter hvert. Jeg kunne ikke gjøre dette selv og var helt avhengig av andres hjelp. Da det har vært flere språk involvert, så har det heller ikke vært så lett. På et tidspunkt oppsto det seriøse tekniske problem og det har blant annet hindret meg i å komme med ny tekst på den norske delen. Jeg beklager disse problemene, men jeg har ikke hatt noen mulighet til å gjøre noe med dem. Jeg tror at det ofte kan ble problemer når noe skal forandres. Det blir en overgangsfase som er vanskelig og det er kanskje en av mange grunner til at mennesker kvier seg for å gjøre en forandring.

Jeg kan fremdeles ikke klare å administrere den nye hjemmesiden helt alene. Jeg grudde meg til å prøve første gangen da det var helt annerledes enn den gamle. Takket Gud for ham som hjalp meg.

Jeg synes at den nye hjemmesiden er mye bedre enn den gamle og håper at du er enig.

Jeg skriver om dette for å gi deg en forklaring og for å bruke det som et eksempel på det som kan skje når noe skal forandres. Herren hadde forberedt meg på at Han ønsket en forandring på hjemmesiden for mye over et år siden, men jeg måtte vente på adekvat hjelp. Initiativet kom fra Herren og tilbudet om å hjelpe kom fra mennesker. Det hadde forbindelse med boken som jeg skrev. Jeg måtte være villig til forandring og det inkluderte også utgifter. Jeg må lære meg nye ting og det synes jeg er skremmende. I dette tilfellet ønsker jeg forandring, men er også redd. Lar jeg frykten bestemme over meg? Nei.

Dessverre tror jeg mange lar frykten bestemme hva de skal gjøre eller hva de ikke gjør. De kan ha åpenbar frykt som de har kontakt med, men frykt kan også gjemme seg bak andre masker og kan til og med bli religiøs. Jeg var i en menighet der det skjedde mye bra, men det var veldig streng struktur og ingen ting skulle skje som ikke var planlagt og om det skulle bli noe, måtte det komme fra pastoren og gjennom pastoren. Når det blir så strukturert, tror jeg det ligger en frykt bak. En er redd for å miste kontrollen eller at noen skal gjøre noe som ikke er fra Gud. Det tragiske er at en også begrenser Den Hellige Ånd. Jeg fikk et bilde av Ånden en gang i denne menigheten. Det var av en trekant med mange lag. Den Hellige Ånd sa at «Jeg er her i det øverste laget, men Jeg ønsker å fylle hele trekanten.» Nå kan det også være andre grunner til at Den Hellige Ånd ikke kunne fylle trekanten mer. Jeg har vært i andre sammenheng der det har vært veldig fritt og der kommer Den Hellige Ånd sterkt, men andre ånder manifesterer seg også, men heldigvis finnes det mennesker som kan handtere det. Det finnes dessverre steder der en tror at alle manifestasjoner er fra Herren og det blir en veldig sammenblanding og kaos. Visse spilleregler tror jeg bør være i enhver kristen sammenheng, men Den Hellige Ånd må fritt spillerom. For at det skal skje, må en kjenne Den Hellige Ånd. Gjør en det, behøver en ikke frykte. Da gjenkjenner en Den Hellige Ånd og en vet hva en skal gjøre med de demoniske ånder og når kjøttet popper opp.

Jeg tror at nyfrelste trenger mere struktur enn modne kristne. Små barn må ha

veldig klare grenser for å bli trygge.

Når Gud ber deg gjøre noe, hvordan reagerer du? Jeg kan «høre» at noen av dere sier: Gud taler ikke til meg. Jeg har kun hørt Hans stemme en gang i mitt liv, men Han taler på innsiden av meg ganske ofte. Er du stille nok til å lytte? Er du nære nok? Vet du hva Han allerede har sagt i Sitt Ord. Han kommer aldri til å si noe som er i motsetning til Ordet, men Ordet har ikke gitt deg konkrete instruksjoner for akkurat ditt liv. Det sier ikke hvor du skal bo, med hvem du skal gifte deg. Ordet sier ikke hvilket yrke du skal velge. Ordet sier blant annet i Markus 16 noe om hva alle troende skal gjøre, nemlig tale i nye tunger, legge hendene på de syke og drive ut demoner og om vi drikker skadelig gift, så skal det ikke skade oss.

Det er ikke alle som handler på det Pappa sier ved å være lydige. Noen er opprørske og ulydige, men andre er redde. Hva er vi redde for? «Jeg har alltid bodd i dette området og vært i denne menigheten. Jeg kjenner alt og alle og det er så trygt. Jeg vil at barna mine skal ha det like trygt som meg.» Jeg kunne ha kommet med mange andre argumenter for å forandre en situasjon. Vi vil nødig bevege oss ut av det som er komfortabelt. Nå finnes det mennesker som meg selv som synes dette høres kjedelig ut og jeg er alltid åpen for nye steder og nye mennesker. Herren kan derfor sende meg ut og gi meg nye utfordringer, men når det gjelder tekniske ting føler jeg meg dum og liten. Han har derfor sendt meg mennesker som kan hjelpe meg. En del har jeg måttet lære meg.

Jeg tror vi kommer inn i nye tider med store forandringer. Jeg tror at Herren vil forberede oss. Han elsker oss og Han vil at vi skal være forberedt. Hvordan reagerer vi når noe blir vanskelig? Får vi panikk eller stoler vi på at Pappa alltid er med oss uansett omstendigheter?

Mange ber og roper på vekkelse, men er du forberedt på å ta vare på nyfrelste? Har du et sted å ta dem? Er det noen som kan undervise fra Ordet? Er det noen som kan være med dem i helliggjørelses-prosessen? Befrir du mennesker fra demoner? Det er lett å be for ting som er langt borte og som ikke forplikter, men Gud vil endre på oss og Han vil ha mange nye barn. «Jeg vet ikke hvordan jeg skal vitne og jeg tør ikke si til noen at de synder når de går imot Guds Ord. Jeg vil at alle mennesker skal like meg.» Da har du et problem og Herren har et problem med deg. Du har menneskefrykt og frykt for forkastelse og avvisning. Dette må du få hjelp med. Det er en grunn til dette og dessuten har du frykt-demoner som du må bli befridd fra.

En del mennesker vil gifte seg, men kjenner til flere menn som har trukket seg i siste øyeblikk i frykt. Dette har noen av dem gjort mange ganger. Jeg snakker nå om kristne menn. Noen er redd for å binde seg. Andre er redd for det intime. Det finnes dem som ikke vet om de kan fungere som pappa. De er redd for forandring.

Gud kaller enkelte ut i økonomisk utrygge situasjoner. De blir kanskje bedt om å starte et åndelig arbeid uten at alle brikkene er på plass. Hvis du ikke har lært deg å vandre i tro på forhånd, virker nok dette skremmende. Vi glemmer at Israels-folket ble førti år i ørkenen, men Herren ga dem manna å ete hver dag.

Jeg tror at Han vil at vi skal lære oss å stole på Ham hver dag.

Andre blir bedt om å reise til andre steder eller til andre land. For noen virker dette veldig skremmende. Skal en gjøre endringer i sitt liv, må en være godt forberedt. Det er bare ekstreme situasjoner, som krever at en ikke får tid til å forberede seg. Jeg har sett Guds ledelse i slike situasjoner og Hans beskyttelse, men det normale er at en får en forberedelses-tid.

Hver dag skulle egentlig være en forberedelse for neste steg. Jeg vil ikke være den samme i morgen som jeg er i dag. Jeg vil ha mer av Hans liv i meg i morgen og mindre av mitt eget.

Jeg kunne gått inn i mange flere områder og vært mye mer konkret, men jeg ville bare peke på at frykt ofte ligger bak når en ikke går videre i sitt liv eller lyder Gud.

LA IKKE FRYKTE STOPPE GUDS PLANER FOR DITT LIV!

Mor Else