HVOR MYE SKAL VI BRY OSS OM FORTIDEN? Del 2

HVOR MYE SKAL VI BRY OSS OM FORTIDEN?

Del 2

En del mennesker lever i fortiden eller framtiden og har problem med å forholde seg til her og nå. Slik tror jeg ikke at Gud vil at vi skal leve. Når fortiden plager vår hverdag i dag, så får vi be Herren om å vise oss hva og hvordan vi skal gjøre det for å bli legt og eventuelt bli fri fra det som binder oss. Med andre ord så skal vi bare besøke fortiden, men ikke bo der. Når Herren har åpenbart hva som er problemet, så får en gå tilbake der problemet oppsto. Det være seg i mors mave eller som barn, kanskje på skolen eller i familien. Jeg ble mobbet av en lærer. Andre blir mobbet av elever. Når skaden har oppstått på grunn av andre mennesker, så er det viktig å tilgi dem som har såret eller skadet en. Det gjelder selv dem som allerede er døde. Noen har veldig dype sår. Når du har blitt misbrukt av din pappa, mamma eller andre nære slektninger, så er det ikke lett å tilgi. Be Herren om å hjelpe deg. Noen ganger gjør du det først i lydighet til Ordet uten at følelsene dine er med. Å tilgi kan være en prosess som tar lang tid, men en dag oppdager du at det ikke gjør vondt mer og at du kan snakke om det uten å bli sår, bitter eller sint.

I dag opplever mange barn en skilsmisse. Kanskje har det vært mye krangel før skilsmissen er et faktum. Mange barn tar på seg skylden for skilsmissen. Det er utrolig viktig at foreldre overbeviser barna om at de ikke er grunnen til skilsmissen. Det er også viktig at begge foreldrene beskytter barna slik at de ikke kommer i en lojalitets-krise. I dag er skilsmisser helt vanlig, men det betyr ikke at det ikke skader barna. Ofte er det de som lider mest. I sjelesorg må jeg ofte gå tilbake til den følelsen som barnet hadde når foreldrene gikk fra hverandre eller når de kranglet når de skulle besøke den ene eller den andre. Barnet kan få angst, føle seg utrygg eller kjenne på skyld eller at de ikke er ønsket. Jesus kan gå tilbake i tid og Han kan komme inn i gamle følelser og lege sår og komme med nye sannheter som skaper nye følelser. Djevelen er kalt for løgnens fader og ofte er det løgner som styrer våre følelser. Særlig barn har vanskeligheter med å skille mellom løgn og sannhet.

I familier der et av barna eller en av foreldrene er mye syk, kan det friske barnet føle at de ikke er viktig siden en annen person får mye mer oppmerksomhet. De kan få negative følelser mot den personen som er syk og det igjen kan skape skyldfølelser. De friske barna bør få hjelp til å snakke om sine følelser. De flinke barna blir også ofte glemt på skolen da de klarer seg alene. De flinke barna blir også ofte understimulert og kommer ikke videre i livet. Selvsagt skal de svake få hjelp, men de friske og flinke må ikke bli glemt. De kan sitte med sår som må leges i voksen alder.

Barn som har opplevd seksuelle overgrep som barn, kan få store problemer i ekteskapet. De kan bli redd for å bli tatt på eller få skyld for det seksuelle samlivet. Noen ganger har det kommet inn urene ånder som gjør at de vil praktisere sex som ikke er sunn og frisk. Noen som har blitt utsatt for overgrep, kan selv bli en overgriper. I sjelesorg har jeg måttet ha sjelesorg med partneren til den som har blitt utsatt for overgrep. De må få hjelp til å skjønne partnerens reaksjoner og om det er en mann, trenger han mye kjærlighet og omtenksomhet mot partneren. Kan en ikke bare glemme? Nei, om det du har opplevd da, påvirker deg i dag, så må det opp i lyset. En trenger legedom, en må tilgi og kanskje bli befridd.

Mange mennesker har blitt utsatt for negative ord og blir de gjentatt ofte nok, kan de bli som sannheter. Jesus har sagt at det som er Hans, er vårt, så vi har fått lov til å bruke Hans navn og det navnet har autoritet. Jeg bryter ofte ord som er uttalt over meg og over andre. Herren har undervist meg og sagt at alle mennesker har positive og negative ord som henger over seg. Det er helt uavhengig av tid. Ord forsvinner ikke av seg selv. Jeg ber om englehjelp når ord skal brytes. Jeg vet ikke helt hvordan de gjør for å ødelegge ordene, men i min fantasi så stikker de hull på dem som vi stikker hull på ballonger. Forbannelser blir da brutt, men det er opp til oss å bryte negativ atferd. Jeg tror det er lettere å gjøre om forbannelsene er brutt.

Psykologer kan hjelpe en til å bearbeide gamle problemer og opplevelser, men de kan ikke helbrede dem. Det kan Herren. Han sier ikke at de ikke har hent, men Han kan lege deg fra smerten og Han kan la Sin olje flyte over det vonde. Han kan også løfte av deg skyldfølelsen som kanskje djevelen har lagt på deg. Jeg ba for noen dager siden for en mann som var blitt blind gjennom et hjerneslag. Han begynte å gråte når jeg sa at det ikke var hans skyld. Det er ganger der vi skal bekjenne vår synd, men det er noe annet. Selv det er befriende da vi vet at Herren har sonet straffen for vår synd.

Når jeg underviser om sår fra fortiden og om åndelig krigføring, så begynner jeg ofte å synge sangen: «Fest dine øyne på Jesus!» Vi må ikke overfokusere på det negative og på djevelens gjerninger. Det er Jesus som kan hjelpe oss og det er Ham som gir oss ny kraft og ny nåde. Derfor skal vi ikke bo i fortiden, men kun gå på besøk for å flytte bort steiner som ligger i veien.

LA JESUS LØFTE BORT STEINENE!

Mor Else