HVORDAN TENKER DU FØR ET VALG?

HVORDAN TENKER DU FØR ET VALG?

 

I morgen er det valg i Sverige der jeg bor. Det strømmer inn det ene partiets valgprogram etter det andre. Det er partileder-debatter på TV og det er et samtaleemne i ulike vennekretser. Et valg skal riktignok være hemmelig, men mange er villige til å si hva de stemmer for og andre snakker varmt om sine favoritt saker.

I går kom det en stor lapp inn av postkassen der det sto at et bestemt parti var imot videre utbygging av det området der jeg bor. En del partier vil rasere store deler av skogen og bygge masser med nye boliger og dermed også veier til disse nye boligene. Jeg elsker å se at det er grønt rundt meg og jeg har vært imot denne utbyggingen hele tiden og har protestert flere ganger. Skal jeg la denne ene saken bestemme hvilket parti jeg skal velge på?

Før i tiden så jeg mye på hvordan et parti stilte seg når det gjaldt abort. Ingen partier har helt våget å være 100 prosent imot abort, men noen våger å si at et foster er et blivende barn og noen partier er veldig restriktive på hvor sent i graviditeten en skal ha love til å ta livet av barnet. Mange snakker om kvinnens rett til å bestemme over sin egen kropp, men veldig få sier noe om barnets rett til å leve.

Et partis syn på Israel er et veldig viktig spørsmål for meg.  Bibelen sier at vi skal velsigne Israel og jeg vil ikke være blant dem som forbanner Israel ved å gi min stemme til feil parti. Selv kristne kan være imot Israel, så et kristentparti er ingen garanti.

I de siste årene har ens syn på homofili blitt et viktig spørsmål. Går partilederne i Pride eller våger de å si at Bibelen skriver at Gud kaller homofili synd? Jeg tror at en har behandlet homofile feil før i tiden, men vi må ikke undergrave Guds Ord for å bli likt av homofile. Jeg sier ikke at det er et enkelt spørsmål, men Pride-festivaler tvinger til og med barnehager til å bruke deres flagg. Når store plakater med to kyssende jenter eller to kyssende gutter henges opp i barnehager, så er det noe som ikke stemmer.

For mange mennesker er miljøspørsmål det store temaet. Et parti kaller seg faktisk for miljøpartiet. En diskuterer om hvilke transport-midler som bruker minst eller mest energi og hvor skal en gjøre av utslipp fra fabrikker og hvordan kan vi redusere bilbruken? Mange vil bevare skogen og hindre utbygging av grønne flekker. Fisken dør på grunn av giften som forurenser vannet. Folk får astma på grunn av forurensing i luften. Dette er bare noen få problemstillinger.

I år var skyhøye strømpriser det store spørsmålet. Hvilket parti er villig til å gjøre noe med det? Får privatpersoner erstatning for disse kostnadene? Hvilke typer bedrifter får kompensasjon?

I Sverige har kriminaliteten øket og det er enkelte områder der lovløshet råder. Politiet våger ikke å gå inn i noen av disse områdene. Noen ganger dreier det seg om gjenger, men andre ganger hører en om enkelt personer som er enten skutt eller knivstukket. Noen vil at politiet skal bli mer synlige. De vil ha strengere lover og straffer. Andre vil satse på forebyggende arbeid, særlig blant unge.

Hvordan ser et parti på innvandring? Noen vil ta imot masser av innvandrere mens andre vil ha strenge restriksjoner. Hvordan blir de tatt imot når de kommer til landet? Blir det stilt noen krav til dem? Får de hjelp til å bli integrert i samfunnet? Kan de sende ut barn som allerede har bodd her i flere år? Hvilke grupper og hvilke land skal prioriteres? En del velger parti ut fra deres syn på innvandring.

Jeg har nevnt noen områder som vi tenker på når vi går til valgurnene. Det finnes mange flere områder som er viktige for mennesker. For barnefamiliene er spørsmål om kontantstøtte viktig, også førskole-plasser. Hvilke regler finnes for foreldreledighet i samband med fødsler?

Noen velger parti ut i fra skattepolitikken. Den påvirker økonomien for hver enkelt av oss. Penger utgjør en stor del av våre liv.

Helse og omsorg angår oss alle, men spesielt for dem som begynner å bli eldre. Får en hjelp når en blir syk? Finnes det plasser på sykehjem i kommunen?

Når du leser dette, er valget i Sverige over, men kanskje sitter du i et annet land og noen av de samme spørsmålene er aktuelle de fleste steder i verden. Hvert land vil også ha sine egne problem som partiene må ta stilling til.

Nå har jeg skrevet om problemstillinger som er aktuelle før et valg, men vi mennesker blir daglig stilt overfor ulike valg. Hvilke prioriteringer gjør du da? Hva er viktig for deg? Spør du Herren om hva som er viktig for Ham? Ber du om veiledning? Den Hellige Ånd er kalt for vår Hjelper og vi kan bruke Ham til å hjelpe oss når vi skal ta små daglige valg så vel som når vi skal ta store valg som hvem vi skal gifte oss med eller hvem som skal styre landet vårt.

LA HERREN HJELPE DEG NÅR DU STÅR OVERFOR ET VALG!

Mor Else