ER HERREN EN DEL AV DIN HVERDAG?

ER HERREN EN DEL AV DIN HVERDAG?

 

I et land som USA går mange i kirken på søndag, mange flere enn her i Skandinavia, men lever de som kristne alle de andre dagene i uken? Det er en del som bare går i kirken på søndager og tenker at nå er jeg trygg på at jeg er på vei til himmelen. Jeg har møtt ganske mange som går i kirken på søndager, synger lovsanger med opprakte hender, men på mandag ringer dem kanskje til en prostituert eller så vil de lure myndigheter eller privatpersoner for penger. Noen av dere tror at jeg overdriver nå, men dessverre så gjøre jeg ikke det. Jeg har både hørt og sett det selv eller gjennom en datter som er revisor. Hun klarte nesten ikke å gå på møter og se mennesker som overlot seg til Herren, men neste dag ville de tvinge henne til å skrive feile tall. I sjelesorg hører jeg lignende historier ofte. Kan en kristen oppsøke prostituerte? En del gjør det. De tilfellene som jeg får, vil jo å bli av med dette og heldigvis er det mulig.

For mange år siden hadde jeg noen år der jeg levde feil og jeg spurte Herren om Han hadde slått hånden av meg eller hvor jeg befant meg? Han sa at jeg hadde levd i Hans nådetid. Han hadde sett mine sår. Jeg omvendte meg og ba både Gud og mennesker om tilgivelse. I dag tror jeg nådetiden hadde vært veldig kort siden jeg kjenner Herren på en helt annen måte. Jeg vet ikke når Herren sier at en blir frafallen og ikke lenger kan regnes som et Guds barn, men jeg tror at Herren er nådig og vil gi en flere advarsler før det skjer, men lek ikke med nåden.

Jeg er ikke religiøs, men opplever at mitt liv med Gud handler om en relasjon. Jeg har tatt imot Jesus som min Frelser og Han har åpnet en levende vei inn til Faderen. Jeg kan derfor når som helst snakke med Jesus, Gud og Den Hellige Ånd. De har alltid åpent og de avviser meg aldri med ordene at de er opptatt med noe som er viktigere enn meg. Jeg behøver derfor aldri kjenne at jeg er alene selv om jeg ikke har mennesker hos meg.

Noen mennesker kommer bare til Gud når de opplever store kriser i sitt liv. Mange som nå er i krig, roper på Gud selv om de aldri har gjort det før. Når noen de er glad i ligger på sykehus og svever mellom liv og død, roper de på Gud. Når firmaet går konkurs og de ikke vet hvordan de skal få mat til familien, roper de kanskje på Gud. Jeg kunne fortsette med å male store trauma foran deg, men Herren vil være med oss i hverdagen. Selvsagt hører Han oss når vi kommer til Ham i desperasjon, men en kjærlighets-relasjon bygger ikke primært på kriser, men på det nære i hverdagen.

Hvordan begynner du dagen? Setter du deg ned og leser litt og ber? Noen ganger kan noen få vers være nok. Du kan meditere på dem under dagen. Om du har lang vei til jobben, kan du be i tunger, særlig hvis du sitter i bil, men du behøver ikke be høyt selv om du skulle sitte på offentlige transportmidler. Tar du noen minutter med barna og legger dagen i Herrens hender? Mine barn ba i tunger på vei til skole da de hadde ganske lang skolevei. Noen ganger følte de seg truet av noen større gutter, men når de ba ble de beskyttet.

Tar du Herren med deg på jobben? Om du er den eneste som er kristen, følger de andre nøye med på din atferd. Det betyr ikke at de skal kontrollere deg og at du skal godta å bli tråkket på. (Les Titus 2:15) Mennesker rundt deg ser om du har vært med Herren eller om du kommer super stresset til jobben. Du må heller ikke glemme at gleden i Herren er vår styrke. Når noe blir problematisk på jobben, så ta et par minutter på toalettet eller et annet stille sted og be Herren hjelpe deg med løsninger. Om du som skole-elev føler deg presset, gjør det samme. Be din bror Jesus om å hjelpe deg. Han elsker deg og Han er alltid for deg.

Når du er forelsket, vil du gjerne være med den du er forelsket i. Tenker du slik på Jesus? Er Han en du gjerne vil være sammen med? Tanker du på Ham som en Brudgom? Han selv sier at Han er det og vi er Hans brud. Noen ser på sin relasjon med Gud som en plikt og da er det ikke lystbetonet. Herren har gitt Sitt liv for oss. Han har tatt vår synd, båret våre sykdommer og straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred. (Jesaja 53:4+5) Han har også sagt at vi skal komme til Ham når vi har tunge byrder. (Matteus 11:28) Hvorfor bærer vi selv det som vi kan komme til Ham med? Jeg kan forsikre deg om at Han kan løse våre problem mye bedre enn oss. Jeg kunne skrive mange sider om alle de gangene Han har hjulpet meg til å finne saker som var blitt borte. Den som jeg synes er best er den gangen da min datter var ca. fem år og jeg hadde gitt henne penger til å kjøpe julepresang til med sammen med sin søster som var to år eldre. Vi var på et kjøpesenter, men jeg lot dem gå for seg selv. Når jeg møtte dem, var portemoneen borte. Jeg gikk fra butikk til butikk der de hadde vært, men ingen portemone. Da ba vi og jeg gikk til en kvinne som satt på en benk på senteret. Reis deg for du sitter på en portemone sa jeg. Hun gjorde det. Kvinnen var stor og tykk og hadde ikke merket noe. Jeg hadde jo ingen aning om dette stemte, men Gud åpenbarte det for meg. Vi var lykkelige.

         Tenk på alt du selv prøver å løse som Han kunne løst for deg.

BLI EN HVERDAGS-KRISTEN!

Mor Else