DØDEN

DØDEN

Jeg skal i dag skrive om et alvorlig tema og det gjør jeg nok fordi jeg følger en nær slektning som går mot slutten av sitt liv. Det er en ting vi mennesker har felles og det er at vi blir født og en dag skal vi dø. Det vil si at vårt jordiske liv skal ta slutt og den kroppen vi har i dag skal slutte å fungere, men som kristne har vi en herlig evighet som venter.

La meg begynne med Johannes 14. Jeg vil at du leser de seks første versene i dette kapittelet. Det begynner så flott med å si: «La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud og tro på Meg.» Jesus påpeker at vi ikke skal være redde, men stole på Ham. Jeg vet at en del har frykt for å dø, selv kristne kan komme i et dilemma her. Jeg har hørt alt fra uttalelser som at jeg har jo aldri gjort det før til andre som sier at de gleder seg og synes det blir veldig spennende. Jeg har i det siste tenkt mye på hvordan jeg selv kan forberede meg for døden. Jeg vet jo at den kommer en dag. Jeg tror at det beste jeg kan gjøre er å komme enda nærmere Herren enn jeg er i dag slik at jeg stoler hundre prosent på Ham og hva Han har forberedt for meg. Jesus selv sier jo her i Johannes 14 at det er mange rom i Himmelen og at Han vil gjøre i stand et rom for oss. Når det er klart, kommer Han igjen for å hente oss. Han vil jo at vi skal være der Han er. Disippelen Thomas lurte på hvordan de kom dit Jesus skulle og da svarte Jesus: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.» Jeg har snakket med flere som tror på Gud og som tror de kommer til Himmelen, men de tror ikke at Jesus er den eneste veien. Jeg har måttet si at deres tro ikke stemmer med Bibelen og refererer da til dette verset. Det er bare Den Hellige Ånd som kan overbevise mennesker, så jeg går ikke inn i en diskusjon, men viser til Ordet. For noen år siden var jeg med på en kampanje i et annet land der vekkelse brøt ut. Det var minst et par hundre som ga sitt liv til Herren hver kveld. Når jeg sto og så disse menneskene springe fram for å bli frelst, begynte jeg å gråte da jeg fikk se at de rommene som Herren hadde gjort i stand for dem, begynte å fylles. Vi ønsker ikke at noen rom skal være tomme. Herren har jo gjort det mulig for hele verden å bli frelst, men mange velger dessverre å si nei til tilbudet, ofte i mangel på kunnskap eller feilaktig undervisning. De vet ikke hva de sier nei til.

Jeg har snakket med mennesker som nærmer seg døden og som begynner å tvile på om de kommer til Himmelen selv om de har gjort Jesus som sin Frelser. Dette tror jeg ofte kommer som et angrep fra fienden eller fordi personen setter fokus på seg selv mer enn på hva Jesus har gjort. Det står jo i Efeserbrevet 2:8 at vi er frelst av nåde og at det er en Guds gave. Vi leser videre at det ikke er av gjerninger så vi ikke skulle ha noe å rose oss av. Dette er grunnleggende sannheter som Herren vil vi skal forkynne og få ut. Vi skal ikke synde på nåden, men fokuset skulle være mye mer på hva Jesus har gjort for oss. Det er en salme som har runget i meg den siste måneden og det er: Ren og rettferdig, Himmelen verdig. Jeg har lest hele salmen og den beskriver hva Jesus gjorde for oss på Golgata da Han tok vår synd. Den slutter med disse ordene: «  Å hvilke nåde Midt i all våde: Kristus har kjøpt oss just som vi er! Han måtte lide, Kjempe og stride, Han måtte stå imot helvetes hær. Nu er vi fri-hør og gi akt! Synden på vredens Frelser er lagt! Gud nu forkynner Nåde for synder, Amen, Halleluja!» Det er en gammel salme med et gammelt språk, men den beskriver sannheten og den setter oss fri. Det er viktig å peke på Jesus for alle mennesker, men spesielt viktig når mennesker nærmer seg døden. Det er faktisk en del mennesker som har blitt frelst på dødsleiet. Det er faktisk farlig å spekulere i at da skal det skje, men på grunn av Guds nåde så skjer det ikke så rent sjeldent. Jeg takker Gud for kristne pleiere og kristne familiemedlemmer som kan lede sine kjære fram til Tronen. Det står jo at hver den som påkaller Hans navn skal bli frelst. Jeg tror de fleste vet at de ikke har levet et syndfritt liv og derfor kan de bekjenne seg som syndere som trenger Hans nåde. Jeg vet om mennesker som blir nøye med å gjøre opp ting med mennesker og med Gud før de dør. Dessverre er det mennesker som får panikk og gjør ting i frykt. Det blir også feil. Vi må vite på hvem vi tror, nemlig en nådefull Frelser og en god Far som er for oss og ikke imot oss.

Bibelen skriver ikke så veldig mye om Himmelen, men en del. Det står at der er ingen synd, sykdom eller sorg. Den er fri for demonisk innflytelse. Det står om gater av guld. Jeg har hørt beskrivelser av Himmelen fra mennesker som døde, men kom tilbake. Noe tar jeg med en klype salt, men det er en del sammenfallende historier og en sitter igjen med en følelse av at dette er så fantastisk at vår jordiske hjerne ikke klarer å ta alt inn. Jeg tror det er viktig å male Himmelen for de som skal dø så langt vi vet. En del er så jord-bundet at de ikke klarer å slippe taket på ting eller mennesker de er knyttet til her på jorden. De har ikke helt skjønt at vi ikke er hjemme før vi kommer til vår Far i Himmelen. Egentlig kunne vi alle dø den dagen vi ble frelst dersom vi ikke hadde en jobb å gjøre her nede. Jeg reiser ganske mye og lurer en del på hvor jeg egentlig hører hjemme. Herren har klart sagt til meg at du er bare en gjest på jorden. Du har ikke kommet hjem enda, men inntil videre har jeg noe å gjøre her nede.

Jeg har flere ganger tenkt på hvordan jeg ville reagere dersom jeg fikk vite at jeg bare hadde 24 timer igjen her på jorden. Detter er jo bare hypotetisk da jeg sannsynligvis aldri får et slikt budskap, men hva ville jeg gjort da? Jeg tror at jeg da ville slippe taket i hva mennesker tror og mener og bli desperat etter å formidle Jesus og at det bare er to utganger på hvor vi kommer etter døden. Jeg vil ikke skremme noen inn i Himmelen. Det har vært svovelpredikanter som har gjort det og jeg har hørt mennesker som ble veldig skremt som barn og som voksen tok avstand fra kristendommen. Det er tragisk. Barn må få høre mye om Jesus og Hans godhet, men vi må ikke bli som tolerante at vi ikke kan stå for sannheten om at det er to utganger. Bibelen sier ikke så mye om hvordan det er verken i himmel eller helvete, men helvete er et sted uten Gud og jeg tror et fryktelig sted å være. Jeg vil ikke at noen skal tilbringe evigheten der. Jeg kan ikke tvinge noen til å ta imot Jesus som sin Frelser, men du hvor jeg skulle ønske at mange, mange gjorde det.

En del fine mennesker kan både banne og gjøre stygge ting mot slutten av sitt liv. En del blir jo demente eller får Alzheimer og de mister kontrollen. Jeg har også sett hvordan mennesker har en dødskamp. Jeg tror noe av dette skyldes at de i sin sjel eller kropp har åndsmakter som de ikke er seg bevisst eller har blitt av med og i denne fasen aktiveres de da personen ikke klarer å styre lenger. Jeg vil bli fri i dag og ber Herren vise meg om det enten er synd, kjøtt eller åndsmakter som jeg skal gjøre noe med. Det har vært ganger da jeg har måttet binde opp åndsmakter i en døende for at de lettere skal slippe taket å gå hjem. Be Gud å vise deg hva du skal rense i ditt liv i dag og vent ikke til dødsdagen.

Jeg har nettopplest om patriarken Jakob. Han velsignet sine sønner og barnebarn, så trakk han bena opp i sengen og døde. Det står ikke at han var syk, men gammel. Du må ikke få en sykdom for å dø.

LEV MED JESUS OG DØ MED JESUS!

 

Mor Else