BYGG RELASJONER, DEL 1.

BYGG RELASJONER!

Del 1

Ja, nå er jeg tilbake etter en innholdsrik og nyttig reise til Ukraina. I tillegg til mange seminarer og masse sjelesorg, så har jeg også fått nye venner og fordypet noen av de relasjonene jeg hadde fra før.

Hva er kristendom? For meg er kristendom ingen religion, men en relasjon. Når synd kom inn i verden gjennom Eva og Adam, ble den nære og intime relasjonen mellom Gud og mennesket brutt. Gud hater synd og Han kan ikke ha samfunn med syndere. Han kan elske dem, men ikke ha en nær kontakt. Det var jo ikke før Gud sendte Sin Sønn, Jesus at Han igjen kunne ha en nær kontakt med mennesker. Han hadde snakket med noen ganske få som Abraham og Moses for eksempel, men nær kontakt med Sine barn kunne Han ikke ha før Jesus hadde blitt menneskenes offerlam og tatt all vår synd. I dag har jeg en relasjon med både Gud som Far, Jesus som min Frelser og Den Hellige Ånd som min Hjelper og Den som er her på jorden. Jeg snakker med Dem som jeg snakker med mine venner. Jeg holder ingen ting skjult og jeg må ofte be om hjelp. Jeg vil høre hva de har å si meg gjennom Ordet, men også gjennom direkte tale og åpenbaringer. Ser jeg Dem? Hører jeg dem? Jeg har truffet flere som har sett Jesus, men jeg har ikke det. Det er bare noen få ganger jeg har hørt en gudommelig stemme, men De taler til meg ved den indre stemmen, gjennom Ordet og gjennom bilder og tanker. Jeg har snakket med mange som opplever Gud som langt borte og som fjern, men Han vil ha en nær relasjon. Noen holder seg unna Gud fordi de hadde en far som de enten var redd eller som ikke var der for dem. Andre har andre feilaktige bilder av Gud. Noen ser på Ham som en streng dommer som bare er ute for å ta en.

            Gud er god og du kan komme til Ham på alle døgnets tider uten avtale.

Om du er en kristen og ikke har en nær relasjon til Herren, så kan menneskelige relasjoner bli viktigere enn Gud og da har du faktisk en avgud. Alt som kommer foran Gud, er en avgud. Det kan være mennesker, bilen, mobilen, hus og hjem, alkohol etc.

Hvordan bygger vi relasjoner? Først må en bli kjent med personen. Noen ganger kan det skje fort og andre ganger tar det lang tid. Jeg opplevde nylig i Ukraina at personer jeg møtte opplevde at vi hadde kjent hverandre hele livet. Vi kjente hverandre i ånden. Vi ba sammen og snakket om ting som var viktige for oss. Vi hadde ingen behov av å skjule noe for hverandre og vi var trygge på hverandre. Dette skjedde ikke med mange, men noen få. Det er denne type relasjon som jeg elsker. Andre har jeg kjent lenge, men egentlig har vi bare en overfladisk relasjon. Det skjer gjerne når mennesker ikke vil snakke om ting som er vanskelige eller om de vil skjule noe. Andre er utrygge og holder mennesker på en viss avstand. I sjelesorg får jeg ofte komme innenfor fasaden og jeg har hatt mange dyrebare samtaler. Sjelesorg er ikke en vennskaps relasjon selv om jeg har betjent og bedt for venner. Gavene vi har fått, kan jo også brukes der.

For å bygge en relasjon, må den andre eller de andre forstå at vi bryr oss om dem. De er betydningsfulle i våre øyne og vi vil gjerne være sammen med dem. I begynnelsen av en relasjon, må jeg ofte vise interesse for det som er viktig for den andre selv om det ikke er så viktig for meg. Skal vi bli kjent med noen, må vi være villige til å lytte. Dersom motparten overhodet ikke er interessert i meg, tegner det ikke til at dette blir en vennskap-relasjon. Den tror jeg skal være en gi og ta relasjon som bygger på gjensidighet.

Det er mange typer relasjoner og på mange forskjellige nivåer. Vi kan jo begynne med mor/barn relasjonen. I sunne mor/barn relasjoner, så bygges det opp en kjærlighet til barnet allerede i morens mave. Hun snakker til det, kanskje synger for fosteret og følger nøye med i utviklingen og kan nesten ikke vente til hun skal føde og få se det. Er det friskt og normalt? Hvem likner det på? Spørsmålene er mange. Barnet har vært inne i mammaens kropp og siden mates kanskje de fleste av mammaens bryst. Det sier seg selv at denne relasjonen er nær. Mammaen må etter hvert frigjøre barnet og hjelpe det til å bli selvstendig. Hun må heller ikke bli så knyttet til barnet at hun glemmer at det har en pappa som også skal bygge en viktig relasjon til det. Jeg har nettopp hatt sjelesorg med mange kvinner som kunne beskrive usunne relasjoner mellom mor og sønn og som påvirket svigerdatter og hennes forhold til mannen. En annen problematikk var mødres negative forhold til sine døtre i form av negative ord og holdninger. Dette førte de unge kvinnene videre til sine døtre og mange av dem ville endre på dette. Foreldres mål skulle være å styrke jenta til å bli den kvinnen Gud hadde tenkt og sønnen til å bli en Guds mann som tar sitt ansvar og holder seg til sin hustru. Både Det gamle og det Nye Testamentet sier at mannen skal forlate sin mor og sin far for å holde seg til sin kone. Jeg tror ikke det betyr at en ikke skal ha kontakt med sine foreldre, men mann og kone skal bygge sin egen familie og kona er mannens prioritet og ikke mora. Jeg har sett og hørt mye usunt når det gjelder dette i flere land.

Hvilken relasjon har en mann og hans kone? Hvorfor blir det så mange skilsmisser? Jeg tror virkelig at mange skiller seg altfor fort i dag. Skilsmisse har blitt en løsning på en konflikt både blant kristne og de i verden. Ofte skyldes det mangel på kommunikasjon som forårsaker mange misforståelser. I enhver relasjon bør du være sikker på at motparten har forstått det du har sagt og ikke lagt noe annet i det. Når du tar opp noe som kan være vanskelig, så pek ikke en anklagende finger mot den andre, men kom med et «jeg budskap». Si at du har oppfattet, du er såret osv. Da tar du ansvar for dine reaksjoner og legger ikke skylden på den andre. Vær rask med å si at du kan ha oppfattet feil, men hold fast på din oppfattelse inntil den andre sier at det slett ikke var ment slik som du hadde oppfattet det. I en par relasjon er det viktig å vite hva som betyr noe for den andre og for seg selv. Vi snakker ofte om de ulike kjærlighets- språkene. For noen er tid til sammen viktig. For andre kan det være oppmuntrende ord, gaver eller fysisk kontakt. Hvis dere ikke snakker sammen om dette, blir kanskje ingen av dere fornøyd. Du som ektemann kjøper kanskje blomster til din kone og skjønner ikke hvorfor ikke hun blir veldig glad. Det hun ønsker er kanskje å sitte ned å snakke bare dere to. Jeg tror det er viktig at en del ting er klart før dere gifter dere. For det første er Bibelen klar på at en ikke skal gifte seg med en vantro. En bør snakke om hvor en skal bo, hvor mange barn en vil ha, hvilken type menighet en skal gå i. Skal begge jobbe eller skal hun være hjemme med barn? Hvilke kall har dere som kristne? Er du misjonær, kan du ikke gifte deg med en som har kall til et helt annet sted. Forelskelse kan gjøre blind og det er derfor viktig å snakke om alt som er viktig og som kan lede til konflikter om det ikke er klart på forhånd. Som kristen vil jeg anbefale dere å be og lese Guds Ord sammen før ekteskapet. Også det åndelige skal fungere og Jesus skal være Herre i ekteskapet. Da må dere sammen sette Ham på første plass. Jeg kommer til å skrive om relasjoner en gang til.

VÆR ÅPEN OG ÆRLIG OVERFOR GUD OG MENNESKER!

Mor Else