GÅ UT OG GJØR ALLE FOLKESLAG TIL DISIPLER.

GÅ UT OG GJØR ALLE FOLKESLAG TIL DISIPLER!

 

Overskriften er hentet fra misjonsbefalingen i Matteus 28:16-20. Jeg kan fortsette på overskriften her: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» I det siste har jeg snakket med mange som spesielt snakker om å gjøre disipler. De første disiplene til Jesus ble utvalgt. De fulgte Jesus. De tok imot undervisning og de så hvordan Jesus levde og hva Han gjorde. De kunne spørre Ham når de ikke forsto noe og de fikk svar. Han sendte dem også ut slik at de fikk praktisere det de hadde lært. Teori og praksis hører sammen. Det ble stadig flere disipler og her sier Jesus at vi skal gjøre alle folkeslag til disipler. Hva var oppdraget? Vi skulle døpe dem og lære dem å holde alt det Jesus hadde befalt de første disiplene. Så kommer det et fantastisk løfte. Jesus skulle være med oss alle dager inntil verdens ende.

Jeg tror dessverre ikke at vi har forstått helt hva det vil si å gjøre alle folkeslag til disipler. Det er ennå mange folkeslag som ikke er nådd og mange flere som ikke har blitt gjort til disipler. Disiplene var nære Jesus. Mange kristne ledere holder mennesker på avstand og noen har til og med vakter rundt seg. De står opphøyet på en talerstol eller langt borte fra de som hører på. Om menigheten er stor har pastorene kanskje ingen peiling på hvem som går i deres menighet. Det kan hende at menigheten er bygd opp på mindre enheter og da blir det lederen for den lille enheten som skal gjøre medlemmene til disipler. Hva skjer med et menneske når det blir frelst? Kanskje rekker det opp hånden på et møte, men ingen tar hånd om det. Hva skjer med et nyfødt barn? Det blir tatt hånd om med stor forsiktighet og omsorg. Vi vet at hvis ikke det skjer, så dør barnet. Vet du, at det også kan skje med et nyfødt åndelig barn. Vårt ansvar er å gjøre det til en disippel, en disippel av meg? Nei, en disippel til Jesus. Det er bra om vi er et eksempel på en Jesus disippel, men de skal først og fremst bli lik Jesus. Da må en bli kjent med Jesus. Hva sa Han? Hva gjorde Han? Hva gjorde Han i ulike situasjoner? Disiplene til Jesus levde med Ham. Med andre ord så hadde de en nær relasjon med Ham. Jeg tror ikke kristendom primært er en religion, men en relasjon med en levende Frelser og Gud. Han vil være så nær at Han faktisk vil flytte inn til hvert eneste menneske her på jorden. «Kan Jeg få bo i ditt hjerte?» spør Han. Svarer vi ja, så flytter Hans ånd inn i vår ånd. En vanlig fødsel kan være veldig smertefull, men for en glede når barnet endelig er ute. Som mor så kan jeg bekrefte at en fort glemmer smertene under fødselen. Er det like smertefullt å bli født på ny? Forskjellen er at Jesus allerede har båret den smerten. Det som kan være smertefullt for oss er å innse at vi er syndere og trenger en som renser oss fra all synd. Det kan også være smertefullt å skulle omvende seg. Når vi tar imot Jesus, så må vi ha et ønske om å snu ryggen til synd og ansiktet mot Ham. Ånden vår blir syndfri på en gang, men sjelen og kroppen kan arbeide på vår frelse resten av livet. Det er det vi kaller helliggjørelse.

Hva gjør vi for å lage disipler? Jesus sier at vi skal døpe de nyfødte til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Her ser vi at alle tre delene av Guddommen er viktige. Noen legger mere vekt på Faderen, andre på Jesus og andre igjen snakker bare om Den Hellige Ånd. Vi døpes til alle tre og vi skal lære oss å omgås med alle tre personene. Faderen ser oss gjennom Jesu blod som har vasket oss rene. Jesus er vår Frelser og vår Bror. Den Hellige Ånd er her på jorden og er vår Hjelper. Hvis vi unnlater å døpe mennesker, er vi ikke bibelske ifølge Jesus og misjonsbefalingen. Derimot så tror jeg at de som skal døpes, skal få en bibelsk grunn for dåpen, men det er ikke det jeg skal undervise om i dag.

Jesus levde og hadde kontakt med Sine disipler hele tiden. Jeg vil hele tiden understreke den nære forbindelsen Jesus hadde med Sine disipler. Et lite barn trenger tryggheten av en mor og far og det gjør også et nyfødt åndelig barn. Enhver nyfødt kristen trenger en åndelig mor eller far. De trenger også å komme inn i en åndelig familie der en ser hvordan familien skal fungere. I en familie er det mange ulike aldre og mange forskjellige personligheter. Vi har også forskjellige gaver og oppgaver. En åndelig mor eller far bør se hva den nyfødte trenger hjelp med, men også se dens potensiale og helst dens kallelse slik at «barnet» blir ledet i riktig retning. Det er viktig med mye kjærlighet og omsorg i begynnelsen, men vær våken slik at personen ikke blir gående for lenge uten å få prøve seg for eksempel ved å dele et ord eller et vitnesbyrd. Vær oppmuntrende! Noen har mye kunnskap før de blir frelst og andre nesten ingen ting. Det er viktig at de får undervisning ut fra det nivået de befinner seg på. Noen har nettopp hørt om Jesus, mens andre har lest Bibelen flere ganger uten å ha gjort Jesus til Frelser og Herre. La det nyfødte barnet få komme med spørsmål og la det aldre få en følelse av at det kommer med dumme spørsmål. Gi ikke det nyfødte barnet altfor mye informasjon av gangen. Jeg har gjort den feilen.

Paulus sier at vi ser stykkevis og delt og ingen skal forstå alt eller kunne alt. Jeg kan bare formidle videre, det jeg selv har mottatt. Riktignok har jeg flere ganger opplevd å få ting til noen som jeg selv ikke hadde tenkt på før. Det er takket være Den Hellige Ånd. I det siste har jeg tenkt at jeg må lære opp andre til å gjøre det jeg selv gjør slik at den dagen jeg ikke er her på jorden, så fortsetter det jeg har begynt. Jeg har hørt flere andre si det samme. Det vil si at vi trenger mentorer i spesielle deler av Kristi Kropp for at vi skal få etterfølgere av hele mangfoldet. Noe kan skje via undervisning, men jeg tror også på disipler som følger deg over tid.

Jesus hadde tolv disipler og det ble i Colombia bygget opp et G12 system. Når mennesker blir frelste, så sendes de på en retreat der de går igjennom en del av deres fortid, bryter slekts-forbannelser og eventuelt driver ut onde ånder. De får også muligheten til en dypere relasjon med Jesus. Disse blir sendt til en lederskole for selv å lære seg å vinne andre for Jesus. De bygger på grupper av tolv. Du kan være med i en gruppe der du selv kan vokse samtidig som du kanskje leder en gruppe som trenger trening. Det som blant annet er bra med det er at en ikke blir introvert, men en er opptatt å lede stadig nye til Jesus for at de skal bli født på ny. Det er sunt å føde barn.

Vi kristne har til tider vært ganske opptatt av oss selv. Det er fryktelig egoistisk. Vi har fått et oppdrag, et misjonsoppdrag som ikke bare gjelder andre land, men de rundt oss, i vår egen familie, på vår skole og vår arbeidsplass. Oppdraget går ikke bare utpå å så vidt få dem innenfor Himmelporten, men å få dem helt fram til Tronen. Vi skal jo lære dem å holde alt det som Jesus har lært oss. En ting er å vite, en annen ting er å gjøre.

 

MÅ GUD GI DEG IDEER PÅ HVORDAN DU SKAL FOSTRE DISIPLER.

 

Mor Else

DET BLIR INGEN TING NYTT FØR JULI.