BØNN

BØNN

 

Jeg kommer til å skrive om bønn med jevne og ujevne mellomrom. Hvorfor? Fordi bønn er motoren til all kristen virksomhet. Uten bønn kommer ingen ting til å lykkes i Guds rike.

Vi kan gå til Matteus 6. Der står det at vi skal be i vårt bønnekammer og ikke for å synes. Vi skal heller ikke gjøre som hyklerne og bruke mange ord. Selvsagt kan vi be sammen med andre. Vi kan for eksempel tenke på de 120 som var sammen i endrektig bønn i 10 dager etter at Jesus gikk tilbake til Faderen og de ventet på Den Hellige Ånd. Det betyr at vi kan be i vårt eget lønnkammer, men også sammen med andre. Det er ingen begrensning i antallet. Når jeg leste at vi ikke skulle bruke mange ord, så ble det nesten litt rart når det i 1.Tess.5:17 står at vi skal be uavlatelig. Jeg tenker på så mange ganger både jeg og andre kommer med detaljerte utlegninger om hva Herren skal gjøre og for hvem. Først har vi kanskje snakket om det lenge og vel og så gjentar vi det inn for Herren. Det står i Matteus 6:8 at Herren vet hva vi trenger før vi ber Ham om det. Av og til ber vi som om Han var helt uvitende om våre behov. Hva betyr det egentlig at vi skal be uavlatelig? Det kan ikke bety at vi skal be med ord 24 timer i døgnet. Da fikk vi verken sovet eller gjort noe annet på dagtid. Jeg tror det har med vårt hjertes innstilling til Herren. Jeg kan snakke med Ham når som helst og Han har kommet til meg og pratet med meg i mange ulike hverdags-situasjoner. Jeg treffer mange mennesker som ber meg om å be for seg og jeg vil alltid (uavlatelig) være rede til å be. Det å be er ikke begrenset til en spesiell tid på døgnet eller til et bestemt sted. Riktignok sier mange som kommer til meg at de kjenner at her bes det. Det er nesten ingen som kommer på besøk som ikke blir omsluttet av bønn eller blir involvert i bønn. Jeg tror ve skal være rede til å være sammen med og kunne snakke med Herren til alle døgnets tider. Jeg husker en historie som ligger en del år tilbake. Da hadde naboens lille gutt blitt overkjørt av en bil. Han kom på sykehuset og de visste ikke om han ville overleve. Jeg sa til foreldrene at jeg skulle be. Jeg la meg til å sove om natten, men min ånd ba. På morgenen sa Herren: «Det er klart. Du kan slutte nå.» Noen timer senere satt gutten i sandkassen utenfor huset. Din ånd kan be selv om du sover.

Jeg har tenkt mye på at vi ikke skal bruke mange ord. Jeg vet at jeg av og til har vært på bønn med andre som gjentar seg selv flere ganger og jeg tenker at vi egentlig er klare for lenge siden. Jeg hørte en kvinne som sa at hver morgen gikk hun inn til et møte med Herren. Hun ville være sammen med Ham og hun tok ikke med seg en bestillings-liste. Hun sa at når hun hadde vært sammen med Ham, så ble det ikke så ofte behov for å komme med bestillings-listen. Hun så behovene og problemene i et annet perspektiv. Når vi sitter med Ham i det himmelske, så blir problemene egentlig små. Har du tittet ut av et fly? Da blir mennesker og hus veldig små.

I slutten av Matteus 6 så sier Herren at Han skal ta hånd om oss. Han vil se til at vi har mat, klær og et sted å bo. I Filipperbrevet 4:19 står det at Herren vil gi oss alt vi trenger.

I Jeremia står det: «Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til.» Jeg tror ikke det er volumet på stemmen vår som avgjør om vi får bønnesvar, men når vi roper så er vi kanskje mere desperate etter et svar. Her har vi et løfte om bønnesvar. Forventer vi det når vi ber? Det står i Markus 11:24 står det : Alt dere ber om i bønnene deres-tro at dere har fått det, og dere skal få det.» Vi skal tro at Han har hørt bønnene våre og at Han har svarene før vi ser det i det virkelige livet. Daniel spurte Herren hvorfor han ikke fikk bønnesvar og da svarte Herren at Han hadde svart, men fyrsten over Persia hindret bønnesvaret å komme fram.

                                   Hva hindrer bønnesvarene i våre liv?

En del ganger tror jeg at det kan være vantro og tvil. Jeg snakket med en kvinne i går og hun sa at disse to åndsmaktene var noe av det tyngste å drive ut. Det står i Hebreerbrevet 11:6 at uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at Han er til, og at Han lønner dem som søker Ham.

                                    Tro er koblet sammen med bønn.

Synd kan også hindre bønnesvaret eller om du har noe imot noen som du ikke har tilgitt. Matteus 6:14 og 15 sier at dersom du ikke tilgir din bror eller søster, så kommer heller ikke Gud å tilgi deg.

Det kan være åndskrefter over der du bor eller landet du bor i som er til hinder, men det kan også være mangel på kunnskap. Det står i Hosea 4:6 at folket går til grunne av mangel på kunnskap.

Spør Herren om hva som er årsaken til at bønnesvaret uteblir eller hvorfor det tar så land tid.

SØK HAM AV HELE DITT HJERTE OG HELE DIN SJEL, IKKE FOR Å FÅ, MEN FOR Å VÆRE.

Mor Else