FALSK OG EKTE ENHET.

 

Det er alltid bra å begynne med et Ord fra Bibelen. Du kan slå opp Matteus 18:19. Der står det: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen.» På et annet sted står det at vi skal få bønnesvar når vi ber etter Guds vilje. Det kan jo misforstås når det står at vi skal få hva som helst. Derimot så er det masse løfter som tilhører oss og som vi kan forvente å få svar på når vi ber. Det er Jesus som lover oss bønnesvar når vi kommer overens med en annen person. Det er ganger der noen har bedt meg om å komme overens og jeg har sagt nei. Vi skal jo være enige og det er ikke alltid jeg har tro for det som den andre ber meg om.

I dag er det stor forvirring om hvem Gud er. Noen sier at vår Gud og Allah er den samme. Derfor holdes det gudstjenester med muslimske imamer og kristne prester. I min verden er ikke Allah og Gud den samme. På arabisk heter gud Allah, men det er ikke det samme som muslimenes gud. Vi kan godt være venner og komme sammen, men vi kan ikke tilbe den samme guden når det er to helt forskjellige. Det er det samme som å forene vann og ild. Det går ikke. Jeg tror på Jesus og Han sier at Han er den eneste veien til Gud. (Johannes 14:6) Derfor kan vi ikke ha en ekte enhet med noen dersom de ikke tror at Jesus er den eneste veien til Gud. Jeg kjenner flere som ikke tror det og jeg er ikke uvenner med disse, men vi kan ikke ha en åndelig enhet. Når disse ber meg om å be, må jeg si at det kan jeg, men det blir i Jesu navn. Noen kaller meg intolerant når jeg ikke blir glad når buddhister velsigner et sted. De som velsigner er sikkert oppriktige, men velsignelsen kommer fra en uren kilde. Jeg behøver ikke «spise» gift når jeg vet at det er gift.

Jeg har vært på bønnemøter der det har vært kaos og bønner går til høyre og venstre og opp og ned. Med det mener jeg at noen ber til Gud og andre ber imot djevelen. Begge deler kan være riktig, men skal det ha noen effekt, må en komme overens om hva en gjør. Kan du tenke deg hvor sterkt det blir når for eksempel 20 troende ber i samme ånd om det samme?

Jeg er veldig bevisst på at jeg er et barn av Gud og at jeg er et lem på Kristi Kropp og jeg kan derfor være sammen med andre kristne som har litt ulike synspunkter, men tror vi ikke at Jesus er vår Frelser og at Han åpnet en levende vei inn til Faderen ved sin død og oppstandelse, ja, da kan vi ikke være ett.

Det er Jesus og Korset som forener oss.

Noen kristne snakker om enhet som om alle kristne er feilfri og kun lever i ånden. Alle som har tatt imot Jesus som sin Frelser har fått en ånd som er ren og rettferdig, himmelen verdig, men det står i Filipperbrevet 2:12 at vi skal arbeide på vår sjels frelse. Sjelen og kroppen er derfor ikke frelst. I Matteus 5:23 står det at du skal gjøre opp med din bror eller søster dersom du tror at de har noe imot deg. Dette skal en gjøre før en bærer fram en offergave til Gud. Blir dette praktisert? Nei. Om du kommer med sladder om din bror eller søster eller ikke har tilgitt eller lever i åpenbar synd, så er det noe som hindrer din og min enhet. Herren sier at Han ikke tilgir oss dersom vi ikke har tilgitt. En kan ikke dytte en konflikt under teppet og kalle det enhet.

 Gud har gitt meg en gave som gjør at jeg vet når jeg har kontakt med en ond ånd. Den kan godt sitte i en kristens sjel eller kropp. Når den eller de aktivt går imot meg, kan jeg ikke bare lukke øynene og forene meg i bønn med denne personen. Da er vi ikke i en ånd og jeg tror faktisk ikke vi blir bønnhørt. Jeg ba mine barn og tilgivelse så snart jeg gjorde eller sa noe dumt til dem. Mange kristne kan ikke si:  »Tilgi meg.» I Fader vår står det:» Far, tilgi meg min skyld som jeg skal tilgi mine skyldnere.» Djevelen er kalt en anklager og vi vet at falske anklager kommer fra ham. Om du lever i synd og noen oppdager det, er det ikke djevelen som står bak det, men Herren som gir deg en sjanse til å vende om. Paulus sier at vi ikke en gang skal spise sammen med dem som kaller seg kristne dersom de lever i synd. Vi blir ikke oppfordret til å bli ett med synden.

INGEN ER PERFEKT, MEN LA OSS LEVE I ÅPENHET OG ÆRLIGHET. DA KAN DET BLI ENHET!

GOD PÅSKE!

Mor Else