VET DU HVORDAN DU LYKKES I KRIGEN?

Del 3

I krig bli soldater såret og noen dør. Vi behøver ikke dø i den åndelige krigen. Noen kristne er redd motstanderen og gjemmer seg. Jesus har jo allerede beseiret den onde på Korset så vi jobber på den seirende side. Om du lever i åpenbar synd, så vil jeg anbefale deg å gjøre opp med den før du begynner å krige. Synd åpner opp for djevelen og dess flere inngangsporter du kan stenge for ham før du sloss, dess bedre er det.

Synd er en åpning han kan komme igjennom. Mangel på tilgivelse er en annen åpning. I Matteus 6:15+15 står det at vi skal tilgi dem som har gjort noe galt imot oss. Dersom ikke vi tilgir, så tilgir heller ikke Gud oss. Jesus tilga dem som spottet Ham og dødet Ham. Noen har vært utsatt for overgrep og det kan være vanskelig å tilgi, men Jesus sa: «Far, forlat dem, de vet ikke hva de gjør.» Om det er vanskelig å tilgi, så be Herren om å hjelpe deg. Kanskje begynner du med å tilgi i lydighet til Ordet, men følelsene dine har kanskje ikke tilgitt. Du kan tilgi samme sak mange ganger helt til smerten er borte. Noen ganger kan det ta lang tid.

En del mennesker tenker ikke over hva synd er. De tenker at det å være utro er synd, men samme mennesker som tenker det kan lage falske rykter bak ryggen på en person. Sladder og misunnelse er synd og disse synder hender dessverre ofte i menighetene. Jeg vet om kvinner som står i bønne-tjeneste som sladrer om andre uten grunn. Egentlig så forstår jeg ikke at de tør.

En del mennesker ber utfra sår og en kan be Gud gjøre saker som ikke stemmer med Ordet. Nå svarer ikke Gud på feilaktige bønner, men djevelen har hørt dem og er ivrig til å svare på dem. I Fader Vår så sier vi: «La Din vilje skje på jorden, så som i Himmelen.» Vi skal be i overensstemmelse med Guds vilje.

                      Vi ber til Gud i Jesu navn og imot djevelen.

Jeg har vært på bønnemøter der det har vært forvirring rundt hvem en ber til. Er det flere enn en som går i krig, så vær nøye med at alle vet hva de ber om. Hvorfor kriger en og hva vil en oppnå? Noen ganger blir det skutt piler opp og ned og til venstre og høyre. Det vil ikke gi noen seier. Fienden elsker den type kaos. Kaos kommer fra djevelen. Gud er en ordningens Gud.

Jeg vil avslutte denne serien med å ta deg til Efeserbrevet 6:10. Der begynner Paulus å beskrive den åndelige rustningen. En hver soldat vet hvordan de skal kle seg og hvilke våpen de skal bruke .De første ordene Paulus kommer med er disse: «Bli sterke i Herren, i Hans veldige kraft.» For mange år siden hadde jeg en merkelig opplevelse. Jeg hadde vært i bønn sammen med en annen kvinne. Når jeg skulle reise meg, så kunne jeg ikke. Jeg var som klistret til stolen og det var en tyngde over meg. Jeg spurte Herren hva som skjedde. Han sa at Han ville at jeg skulle få oppleve en brøkdel av Hans veldige kraft. Vi ville ikke være i stand til å bære fullheten av Hans veldige kraft. Hvorfor skal vi ha på oss rustningen? For at vi skal kunne stå imot djevelens listige angrep. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Vi kristne burde snakke sant og derfor bør vi ta på oss sannhetens belte om livet. Jesus sa om seg selv at Han var Sannheten. Jeg vet at det finnes kristne som ikke snakker sant, men det er synd. Vi mennesker er syndere, men på grunn av Jesus, så kan vi bli rene og rettferdige. Vi kan ikle oss rettferdighetens brynje. På føttene våre skulle vi stå klare med fredens evangelium. Et viktig våpen er troens skjold. Uten tro ka vi faktisk ikke behage Gud står det i Hebreerbrevet 11:4. Med troens skjold kan jeg slukke alle djevelens brennende piler. På hodet skal jeg ha frelsens hjelm. Jesus ropte ut på korset: Det er fullbrakt og vi kan leve i det fullbrakte verket. Åndens sverd er Guds Ord. Dess mere vi er i Ordet, dess bedre krigere blir vi. Gå ikke i krig uten rustningen.

HUSK PÅ AT HERREN ER MED DEG.

Jeg har hatt problem med hjemmesiden og derfor kommer det for tre ganger i dag.

Mor Else