VI SKAL VÆRE LYS OG SALT, DEL 1

VI SKAL VÆRE LYS OG SALT.

 

Del 1.

 

Jeg synes at Jesus er suveren til å tale i bilder og symboler. For meg blir det mye lettere å forstå budskapet når en får bilder om ting som er vel kjente. Jeg selv får ofte bilder fra Herren og det hjelper meg til å formidle et budskap som mennesker forstår. Når jeg er i India så får jeg bilder på det som er kjent for dem og når jeg er i andre land gir Han meg bilder som de forstår. Gud har skapt oss og Han vet hvordan vi best kan ta imot. Nå skal det sies at vi mennesker er forskjellige, så Gud taler litt forskjellig til ulike mennesker.

Tilbake til tittelen. Vi skal være lys. Jeg vil referere til noen skriftsteder i Bibelen. Jeg liker å begynne med begynnelsen. Der står det at mørket lå over dypets overflate og Guds Ånd svevde over vannflatene. Da sa Gud: «Det bli lys!» Det ble lys og Gud så at det var godt og Han skilte lyset fra mørket. Bare et lite lys kan bryte et totalt mørke. Jeg er helt sikker på at du har vært i et mørkt rom, men så tenner du et lite stearin lys og mørket er brutt og du kan skimte ting som du ikke kan se i mørket. Lyset får oss til å se.

Det står mye om lyset i Jobs bok, men jeg vil bare nevne et sted. Det er i hans forsvarstale der han viser til sin tidligere lykke og velsignelse. Det er i Job 29:3. Han sier: Da lyste Hans lampe over mitt hode, ved Hans lys kunne jeg vandre i mørket.» Han beskrev hvordan han hadde vært velsignet og kunne være til velsignelse for andre. Jeg ble fasinert når jeg leste at Guds lampe var over hans hode da jeg husket noe Gud viste meg for mange år siden og som var det samme bildet. Jeg satt rett under en lampe som hang på veggen og Herren sa: «Se, nå sitter du rett under lyset og lyset dekker hele deg. Ingen ting av eller i deg er i mørket. Flytt deg litt til siden og se hva som skjer.» Da kom deler av meg i mørket. Slik er det også i det åndelige. Den 91.salme begynner med å si at vi skal bo i den Høyestes skjul og hvile under Den Allmektiges skygge. Da må vi være veldig nære. Vi kan faktisk ikke gå til høyre eller venstre. Jeg tror at velsignelsen og beskyttelsen ligger i at vi lever så nære Herren som overhode mulig. Da vil også vi reflektere Hans lys. Han er da både over oss og i oss.

 

Jeg går til Salmenes Bok som skriver mye om lys. Det står i salme 27:1 at Herren er mitt lys og min frelse. Hele salmen beskriver hvordan Herren skal hjelpe oss og beskytte oss. I salme 36:10 står det: «For hos Deg er livets kilde. I Ditt lys, ser vi lys.» Jeg synes det er en interessant påstand at det er i Hans lys at vi ser lys. Det minner meg om det som står i Jakobs brev 1:17 at alle gode gaver og fullkomne gaver kommer ovenfra fra lysenes Far. Der er det jo ingen forandring eller skiftende skygge. Jeg var nettopp på en herlig lovsangs konsert og det ble sunget om å søke Hans ansikt. I salme 89:16 står det: «Salig er det folk som kjenner den gledesfylte jubel Herre, de vandrer i lyset fra Ditt ansikt.» Her står det faktisk at når vi søker Hans ansikt, så vil vi bli glade og kan juble. Sann glede kommer fra Ham. Religionen vil døde gleden, men gleden i Herren er jo vår styrke. Religionen hindrer mennesker fra å komme til Herren, men når ikke-troende hører jubelen og latteren og ser at vi skinner fra Hans lys, da vil de komme løpende. Jeg har selv ledd og folk kom løpende og lurte på hva som foregikk. Dette var ikke latter forårsaket av dårlige vitser.

Jeg skrev for et par ganger siden om Ordet og jeg vil igjen referere til den 119.salme og vers 105. Der står det: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti» Hans ord vil opplyse oss. Det er når vi går på stien. Det beskriver en smal vei og som oftest finner en stier i skogen, det vil si med mye mørke omkring oss. Vi skal jo ikke vandre på den brede veien og i dag er det mange som kaller seg kristne som vil være godt likt og som vil leve som verden og si de politisk korrekte tingene. Da vandrer en ikke i lyset av Hans ansikt eller lyset fra Hans ord.

Det er interessant at Ordspråks-boken også nevner en sti i sammenheng med lyset. Det står i 4:18 at de rettferdiges sti er som det strålende lys, som skinner klarere og klarere til høylys dag.  Dette stemmer overens med min bønn i det siste. Jeg har bedt om at Jesus i meg skal bli så synlig at mennesker stopper meg og spør hvorfor jeg lyser og hva er det jeg har. Jeg vil virkelig at Lyset i meg skal synes. Da må nok Jesus få enda større plass i mitt liv og enda mer av mørket ut. Det er den prosessen jeg er i nå.

I Ordspråks-boken 6: 23 står det at budet er en lampe, og loven eller læren som det står andre steder er lys. Formaninger med rettledning er livets vei står det i neste setning. Salme 89 satte lys og glede sammen. Det gjør også Ordspråks-boken 13:9. Det står: «De rettferdiges lys stråler i glede, men de ugudeliges lampe slokner.» I en eldre oversettelse står det at lyset skinner lystig. Jeg forbinder det ordet med noe som både kan sees og høres.

 

Vi går over til Jesaja nå. Jeg tar jo bare litt i fra de ulike bøkene som omhandler ordet lys. I Jesaja 2:5 står det: »Jakobs hus, kom, la oss vandre i Herrens lys! Dette er første setningen under en overskrift som heter: Herrens dag. Dette verset har også en referanse til Efeserbrevet 5:8 der det står: «For dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn.» Dette er jo en oppfordring til oss alle som er kristne. Vi skal ikke ha noe med mørket å gjøre annet enn å trykke det tilbake eller for å befri mennesker. Det å si at vi skal vandre i lyset er egentlig det samme som å si at vi skal vandre i Ånden. Blant annet Romerbrevet og Galaterbrevet oppfordrer oss til å vandre i Ånden.

Vi skal leve ut Jesus-livet i oss.

 

Det stemmer helt med det som står i Jesaja 58. Der står det om hellig faste og frykt for Herren. Den fasten som Herren ber om står i vers 6 – 9: «Jeg har innsatt: A løse ugudelighetens bånd, å sette fri fra åkets tvang, å la den undertrykte slippe fri, så dere bryter hvert åk. Er ikke dette å dele ditt brød med den som sulter, så du leder de omflakkende fattige til ditt hus. Når du ser den nakne, så lar du ham få klær. Du trekker deg ikke unna de som er av ditt eget kjød. Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, din legedom skal snart springe ut, og din rettferdighet skal gå framfor deg. Her står det en del betingelser for at lyset skal bryte fram. Jesus elsker alle mennesker og Han vil hjelpe og gjøre godt for alle. Som Hans etterfølgere skal vi også gjøre det. Vandrer vi i lyset, så blir dette naturlig.

Kapittel 60 i Jesaja starter med disse ordene: «Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer! Herrens herlighet stiger opp over deg.» I vers tre står det at hedning-folket skal komme til vårt lys og konger til glansen som er steget opp over deg. Dette er skrevet til dem i Sion, men vi kan ta det til oss. Mot slutten av dette kapittelet står det at det er Herren som skal være vårt lys for evig.

Det står flere steder i Bibelen at det kan komme tider da lyset blir til mørke og mørke blir til lys. Det må jo bety at det er mennesker som har vandret i lyset, som etter hvert velger mørket. I dag skjer dette oftere og oftere. En hører relativt ofte om ledende kristne som faller i enten seksuell synd eller økonomisk synd. Andre blir besnæret av makt. Andre forlater levende kristen tro og går over til en religion med bud og regler og lærer som ikke stemmer med Ordet. Det står mye i Bibelen om tegn som vil prege endetiden og den advarer mot forførelser. Dem er det mange av i vår tid og en blir nesten daglig sjokket og lei seg for det en hører kjære søsken har blitt lurt til. Det går nesten ikke å skule synder for oss kristne lenger. Det virker som Ånden eksponerer dem og får dem i lyset.

 

LA OSS LEVE I LYSET!

 

Mor Else